Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie spotreby energie

| Ing. Eva Mihalíková

Postupy účtovania v PÚ ustanovujú, že spotreba energií sa účtuje na účte 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 – Spotreba energie. Na tomto účte sa účtujú napríklad náklady na vodu, elektrickú energiu, plyn príp. paru.

Spotreba energie sa na nákladový účet 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502, účtuje v sume vyúčtovania za poskytnuté energie alebo v sume opakovaných platieb za energie, ktoré sú zmluvne dohodnuté s dodávateľom energií.

V prípade účtovania zálohových platieb na energie sa používa účet č. 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 – Poskytnuté preddavky, ktorý sa následne po vyúčtovaní energií zúčtuje s vyúčtovacou faktúrou.

Príklad účtovania energií priamo do nákladov u platiteľa DPH

Text

MD

D

Elektrická energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 – PFA

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.001

 

DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Suma spolu

 

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

Príklad účtovania energií priamo do nákladov s odpočtom zálohy u platiteľa DPH         

Text

MD

D

Záloha za elektrickú energiu - VBÚ

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.001

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Elektrická energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 – PFA

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.001

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet uhradenej zálohy

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

 

Príklad účtovania zálohových platieb na energie podľa rozpisu zálohových platieb bez rozúčtovania DPH,  s odpočtom záloh vo vyúčtovacej faktúre u platiteľa DPH

Text

Suma

MD

D

Záloha za vodu 31.01. – VBÚ   

30,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záloha za vodu 28.02. – VBÚ

30,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záloha za vodu 31.03. – VBÚ

30,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovacia faktúra za vodu za obdobie 01.01.-31.03.2019

 

 

 

Suma bez DPH

150,00

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.002

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

DPH 20%

30,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet zálohy

-90,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Suma na úhradu uhradená z bankového účtu – VBÚ

90,00

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Príklad účtovania zálohových platieb na energie podľa rozpisu zálohových platieb s rozúčtovaním DPH,  s odpočtom záloh vo vyúčtovacej faktúre u platiteľa DPH

Text

Suma

MD

D

Predpis zálohy za vodu za obdobie január 2019

41,67

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

DPH 20%

8,33

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 31.01. – VBÚ   

50,00

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis zálohy za vodu za obdobie február 2019

41,67

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

DPH 20%

8,33

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 28.02. – VBÚ

50,00

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis zálohy za vodu za obdobie marec 2019

41,67

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

DPH 20%

8,33

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 31.03. – VBÚ

50,00

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325.001

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovacia faktúra za vodu za obdobie 01.01.-31.03.2019

 

 

 

Suma bez DPH

165,00

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.002

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

DPH 20%

33,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet zálohy (3x41,67)

-125,01

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.002

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet už uplatnenej DPH zo zálohových platieb (3x8,33)

-24,99

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Suma na úhradu uhradená z bankového účtu – VBÚ

48,00

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Z vyúčtovacej faktúry si môže platiteľ DPH uplatniť DPH iba vo výške rozdielu vyčíslenej DPH z vyúčtovania a už uplatnenej DPH zo zálohových platieb, v tomto prípade je to teda rozdiel 33-24,99 = 8,01 Eur.

Príklad účtovania nevyfakturovanej dodávky energií

Text

MD

D

Nevyfakturovaná časť nákladov za vodu za obdobie 01.04.-31.12.2019 ak poznáme sumu nevyfakturovanej časti nákladov

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.002

326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Nevyfakturovaná časť nákladov za vodu za obdobie 01.04.-31.12.2019 ak nepoznáme sumu nevyfakturovanej časti nákladov

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502.002

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

 

Pri účtovaní energií ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovná jednotka účtuje časť nevyfakturovaných dodávok buď na účet 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326 – Nevyfakturované dodávky, ak pozná výšku nevyfakturovaných nákladov, tzn. do dátumu zostavenia účtovnej závierky má vyúčtovaciu faktúru za dané obdobie, alebo na účet 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 – Ostatné krátkodobé rezervy, ak výšku nevyfakturovaných nákladov nepozná a teda účtuje na základe odhadu.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch

23. 08. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH prijatých faktúr, účtovanie samozdanenia, účtovanie opravných prijatých faktúr... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-spotreby-energie&idc=376

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.