Účtovanie spotreby energie

Postupy účtovania v PÚ ustanovujú, že spotreba energií sa účtuje na účte 502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502 – Spotreba energie. Na tomto účte sa účtujú napríklad náklady na vodu, elektrickú energiu, plyn príp. paru.

Spotreba energie sa na nákladový účet 502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502, účtuje v sume vyúčtovania za poskytnuté energie alebo v sume opakovaných platieb za energie, ktoré sú zmluvne dohodnuté s dodávateľom energií.

V prípade účtovania zálohových platieb na energie sa používa účet č. 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 – Poskytnuté preddavky, ktorý sa následne po vyúčtovaní energií zúčtuje s vyúčtovacou faktúrou.

Príklad účtovania energií priamo do nákladov u platiteľa DPH

Text

MD

D

Elektrická energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 – PFA

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.001

 

DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Suma spolu

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

 

Príklad účtovania energií priamo do nákladov s odpočtom zálohy u platiteľa DPH         

Text

MD

D

Záloha za elektrickú energiu - VBÚ

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.001

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Elektrická energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 – PFA

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.001

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet uhradenej zálohy

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

 

Príklad účtovania zálohových platieb na energie podľa rozpisu zálohových platieb bez rozúčtovania DPH,  s odpočtom záloh vo vyúčtovacej faktúre u platiteľa DPH

Text

Suma

MD

D

Záloha za vodu 31.01. – VBÚ   

30,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záloha za vodu 28.02. – VBÚ

30,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záloha za vodu 31.03. – VBÚ

30,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovacia faktúra za vodu za obdobie 01.01.-31.03.2019

 

 

 

Suma bez DPH

150,00

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.002

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

DPH 20%

30,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet zálohy

-90,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Suma na úhradu uhradená z bankového účtu – VBÚ

90,00

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Príklad účtovania zálohových platieb na energie podľa rozpisu zálohových platieb s rozúčtovaním DPH,  s odpočtom záloh vo vyúčtovacej faktúre u platiteľa DPH

Text

Suma

MD

D

Predpis zálohy za vodu za obdobie január 2019

41,67

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

DPH 20%

8,33

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 31.01. – VBÚ   

50,00

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis zálohy za vodu za obdobie február 2019

41,67

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

DPH 20%

8,33

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 28.02. – VBÚ

50,00

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis zálohy za vodu za obdobie marec 2019

41,67

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

DPH 20%

8,33

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

Úhrada zálohy za vodu 31.03. – VBÚ

50,00

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325.001

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovacia faktúra za vodu za obdobie 01.01.-31.03.2019

 

 

 

Suma bez DPH

165,00

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.002

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

DPH 20%

33,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet zálohy (3x41,67)

-125,01

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.002

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet už uplatnenej DPH zo zálohových platieb (3x8,33)

-24,99

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Suma na úhradu uhradená z bankového účtu – VBÚ

48,00

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Z vyúčtovacej faktúry si môže platiteľ DPH uplatniť DPH iba vo výške rozdielu vyčíslenej DPH z vyúčtovania a už uplatnenej DPH zo zálohových platieb, v tomto prípade je to teda rozdiel 33-24,99 = 8,01 Eur.

Príklad účtovania nevyfakturovanej dodávky energií

Text

MD

D

Nevyfakturovaná časť nákladov za vodu za obdobie 01.04.-31.12.2019 ak poznáme sumu nevyfakturovanej časti nákladov

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.002

326 Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 326

Nevyfakturovaná časť nákladov za vodu za obdobie 01.04.-31.12.2019 ak nepoznáme sumu nevyfakturovanej časti nákladov

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502.002

323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323

 

Pri účtovaní energií ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovná jednotka účtuje časť nevyfakturovaných dodávok buď na účet 326 Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 326 – Nevyfakturované dodávky, ak pozná výšku nevyfakturovaných nákladov, tzn. do dátumu zostavenia účtovnej závierky má vyúčtovaciu faktúru za dané obdobie, alebo na účet 323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323 – Ostatné krátkodobé rezervy, ak výšku nevyfakturovaných nákladov nepozná a teda účtuje na základe odhadu.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných vystavených dokladoch
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-spotreby-energie&idc=376

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.