Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu

| Ing. Eva Mihalíková

 

Spôsob účtovania s účtom 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 ustanovuje § 64 Postupov účtovania. Ako je zrejmé už z názvu účtu „Spotreba materiálu“ , tento účet sa využíva pri spotrebovávaní akéhokoľvek materiálu, zásob, pohonných látok, či drobného majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

Príklady súvzťažností pri účtovaní spôsobom A:

Text

MD

D

Spotreba surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Spotreba polotovarov

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Spotreba skladovaných palív, propagačného materiálu

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Zaradenie majetku a hnuteľných vecí do užívania (vyskladnenie) s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Manko do výšky prirodzených úbytkov

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Spotreba surovín na prípravu jedla a nápojov  vo vlastnom stravovacom zariadení

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Spotreba obalov

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Krádež hmotného majetku

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Inzercia ∇

Príklady účtovania priamo do nákladov:

Text

MD

D

Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb v hotovosti – VPD

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb na faktúru – PFA

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup vzdelávacej literatúry  v hotovosti – VPD

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup vzdelávacej literatúry na faktúru – PFA

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup pohonných hmôt v hotovosti – VPD

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup pohonných hmôt ako pohľadávka voči zamestnancovi – ID

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

 

Príklady súvzťažností pri účtovaní spôsobom B:

Text

MD

D

Nákup surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov v hotovosti

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov na faktúru

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup  polotovarov v hotovosti

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup  polotovarov na faktúru

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup skladovaných palív, propagačného materiálu v hotovosti

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup skladovaných palív, propagačného materiálu na faktúru

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup majetku a hnuteľných vecí do užívania s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný) v hotovosti

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup majetku a hnuteľných vecí do užívania s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný) na faktúru

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nákup surovín na prípravu jedla a nápojov  v hotovosti

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Nákup surovín na prípravu jedla a nápojov  na faktúru

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Aktivácia materiálu vlastnej výroby (ocenenie vo vlastných nákladoch)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Renovácia náhradných dielov  (ocenenie vo vlastných nákladoch)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622

Manká a škody

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Darovanie materiálu

543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

 

Zúčtovanie na konci účtovného obdobia

Text

MD

D

Zúčtovanie na základe inventarizácie

 

 

a)      manko

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

b)      prebytok

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Zúčtovanie materiálu na ceste

119Účet 119 - Materiál na ceste (Aktívny) 119

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Preúčtovanie konečného zostatku na konci účtovného obdobia

710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie s účtom 501, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-s-uctom-501-Spotreba-materialu&idc=223

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.