Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu

 

Spôsob účtovania s účtom 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 ustanovuje § 64 Postupov účtovania. Ako je zrejmé už z názvu účtu „Spotreba materiálu“ , tento účet sa využíva pri spotrebovávaní akéhokoľvek materiálu, zásob, pohonných látok, či drobného majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu.

Príklady súvzťažností pri účtovaní spôsobom A:

Text

MD

D

Spotreba surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Spotreba polotovarov

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Spotreba skladovaných palív, propagačného materiálu

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Zaradenie majetku a hnuteľných vecí do užívania (vyskladnenie) s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Manko do výšky prirodzených úbytkov

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

Spotreba surovín na prípravu jedla a nápojov  vo vlastnom stravovacom zariadení

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Spotreba obalov

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Krádež hmotného majetku

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

Inzerce ∇

Príklady účtovania priamo do nákladov:

Text

MD

D

Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb v hotovosti – VPD

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb na faktúru – PFA

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup vzdelávacej literatúry  v hotovosti – VPD

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup vzdelávacej literatúry na faktúru – PFA

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup pohonných hmôt v hotovosti – VPD

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup pohonných hmôt ako pohľadávka voči zamestnancovi – ID

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

 

Príklady súvzťažností pri účtovaní spôsobom B:

Text

MD

D

Nákup surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov v hotovosti

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup surovín, pomocných látok, prevádzkových látok, nevratných obalov a náhradných dielov na faktúru

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup  polotovarov v hotovosti

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup  polotovarov na faktúru

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup skladovaných palív, propagačného materiálu v hotovosti

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup skladovaných palív, propagačného materiálu na faktúru

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup majetku a hnuteľných vecí do užívania s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný) v hotovosti

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup majetku a hnuteľných vecí do užívania s obstarávacou dobou nižšou ako 1700 € (neodpisovaný) na faktúru

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nákup surovín na prípravu jedla a nápojov  v hotovosti

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Nákup surovín na prípravu jedla a nápojov  na faktúru

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Aktivácia materiálu vlastnej výroby (ocenenie vo vlastných nákladoch)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621

Renovácia náhradných dielov  (ocenenie vo vlastných nákladoch)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

622 Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový - daňový) 622

Manká a škody

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

Darovanie materiálu

543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

 

Zúčtovanie na konci účtovného obdobia

Text

MD

D

Zúčtovanie na základe inventarizácie

 

 

a)      manko

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

b)      prebytok

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Zúčtovanie materiálu na ceste

119 Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní) 119

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

Preúčtovanie konečného zostatku na konci účtovného obdobia

710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie s účtom 501 – Spotreba materiálu' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s účtom 501
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-s-uctom-501-Spotreba-materialu&idc=223

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.