Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.

| Ing. Eva Mihalíková

Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný zamestnávateľ platiť je v súlade s § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom. Rezervy sa z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považujú za záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy musí účtovná jednotka vytvárať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku sa účtuje ako náklad na vecne príslušný nákladový účet:

Súvzťažným účtom k nákladovému účtu je účet 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 – Krátkodobé rezervy.

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky

MD

D

a)      rezerva na mzdové náhrady zamestnancov

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.001

b)      rezerva na mzdové náhrady spoločníka

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.002

c)       rezerva na zdravotné poistenie

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.003

d)      rezerva na sociálne poistenie

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.004

 

V prípade, že v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia dôjde k čerpaniu dovolenky z predchádzajúceho roka, zaúčtuje sa použite rezervy.

Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky

MD

D

a)      náhrady mzdy za čerpanie dovolenky z minulého roka - zamestnanec

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.001

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

b)      náhrady mzdy za čerpanie dovolenky z minulého roka – spoločník

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.002

366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

c)       použitie rezervy na zdravotné poistenie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.003

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336.001

d)      použitie rezervy na sociálne poistenie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.004

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336.002

 

Druhou možnosťou je zaúčtovať mzdy bežným spôsobom a účtovať iba o zrušení rezerv.

Zaúčtovanie miezd

MD

D

a)      mzdové náhrady za nevyčerpanú dovolenku – zamestnanec

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

b)      mzdové náhrady za nevyčerpanú dovolenku – spoločník

522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522

366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

c)       zdravotné poistenie

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336.001

d)      sociálne poistenie

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336.002

Zrušenie vytvorenej rezervy na nevyčerpanú dovolenku

 

 

a)      rezerva na mzdové náhrady zamestnancov

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.001

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

b)      rezerva na mzdové náhrady spoločníka

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.002

522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522

c)       rezerva na zdravotné poistenie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.003

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

d)      rezerva na sociálne poistenie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323.004

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

 

Ak je v nasledujúcom roku skutočný záväzok vyšší ako vytvorená rezerva, rozdiel sa zaúčtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému vzniknutý záväzok prislúcha.  


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Výpočet čistej mzdy v roku 2018 Výpočet čistej mzdy v roku 2018

04. 06. 2018, Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková Postup výpočtu čistej mzdy, návod ako na to... celý článok


 Mzdové veličiny od 01.01.2018 Mzdové veličiny od 01.01.2018

17. 12. 2017, Eva Mihalíková Zmeny v mzdových veličinách od 01.01.2018... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] AnkaBianka 14.09.2020, 12:32

    Dobrý deň, ako zaúčtujem poistné zamestnávateľ stará dovolenka, ale nie pomocou účru 323 krátkodobé rezervy. Ďakujem

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 29.09.2020, 18:41

    Dobrý deň, prosím o doplnenie, v akej súvislosti chcete účtovať dovolenku, keď nie ako rezervu ?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-rezervy-na-nevycerpanu-dovolenku-&idc=341

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.