Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie predaja a kúpy podniku.

| Eva Mihalíková

Pri účtovaní predaja podniku je nutné postupovať podľa § 27 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 a § 17 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pri ocenení majetku je možné vychádzať z:

a)    aktuálnej trhovej ceny

b)    kvalifikovaného odhadu alebo odhadu znalca

c)     ocenenia podľa osobitného predpisu

d)    hodnoty zhotovovaného diela poskytnutej koncesionárom

V prípade, že kupujúci zaplatí za podnik alebo jeho časť vyššiu sumu ako je jeho reálna hodnota, je nutné rozdiel medzi cenami účtovať ako goodwill (účtovanie goodwillu).

Účtovníctvo na strane predávajúceho

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Predaj hmotného  a nehmotného majetku

 

 

a)      úbytok DNM (zostatková cena)

588

07x

Vyradenie DNM  (obstarávacia cena)

07x

01x

b)      úbytok DHM  (zostatková cena)

588

08x

Vyradenie DHM (obstarávacia cena)

08x

02x

c)       úbytok neodpisovaného majetku

588

02x

Predaj dlhodobého finančného majetku

588

06x

Predaj zásob

588

1xx

Predaj krátkodobého finančného majetku

588

2xx

Predaj záväzkov

Záväzky

688

Predaj pohľadávok

588

3xx

Predajná cena podniku

371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371

688

Inzercia ∇

Účtovníctvo na strane kupujúceho

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

  1. Kúpna cena podniku je nižšia ako reálna hodnota, vzniká záporný goodwill

 

 

a)      reálna hodnota majetku

Majetkové účty podľa druhu majetku

-

b)      kúpna cena

-

372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372

c)       záporný goodwill

-

015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

d)      odpísanie záporného goodwillu

075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

  1. Kúpna cena podniku je vyššia ako reálna hodnota, vznik kladného goodwillu

 

 

a)      reálna hodnota majetku

Majetkové účty podľa druhu majetku

-

b)      kúpna cena

-

372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372

c)       prevzatie záväzkov v reálnej hodnote

-

Záväzky

d)      kladný goodwill

015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

-

e)      odpísanie goodwillu

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

 


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Goodwill Goodwill

08. 10. 2013, Eva Mihalíková Čo je goowill a kedy sa účtuje?... celý článok


 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 8. Maturitná otázka z účtovníctva - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] AničkaRP 02.03.2017, 16:07

    Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či by ste mi nevedela poradiť ako mám zaúčtovať zmluvu o predaji podniku z FO do PO. FO živnostník si otvoril s.r.o. a predal autá a návesy do s.r.o. Ako by to bolo najjednoduchšie zaúčtovať. A nedá sa to nejako aby sa neupravil základ dane ? Zmluva o predaji podniku je z roku august 2014, suma je bez DPH.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-predaja-a-kupy-podniku-&idc=188

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.