Účtovanie predaja a kúpy podniku.

Pri účtovaní predaja podniku je nutné postupovať podľa § 27 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 a § 17 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pri ocenení majetku je možné vychádzať z:

a)    aktuálnej trhovej ceny

b)    kvalifikovaného odhadu alebo odhadu znalca

c)     ocenenia podľa osobitného predpisu

d)    hodnoty zhotovovaného diela poskytnutej koncesionárom

V prípade, že kupujúci zaplatí za podnik alebo jeho časť vyššiu sumu ako je jeho reálna hodnota, je nutné rozdiel medzi cenami účtovať ako goodwill (účtovanie goodwillu).

Účtovníctvo na strane predávajúceho

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Predaj hmotného  a nehmotného majetku

 

 

a)      úbytok DNM (zostatková cena)

588

07x

Vyradenie DNM  (obstarávacia cena)

07x

01x

b)      úbytok DHM  (zostatková cena)

588

08x

Vyradenie DHM (obstarávacia cena)

08x

02x

c)       úbytok neodpisovaného majetku

588

02x

Predaj dlhodobého finančného majetku

588

06x

Predaj zásob

588

1xx

Predaj krátkodobého finančného majetku

588

2xx

Predaj záväzkov

Záväzky

688

Predaj pohľadávok

588

3xx

Predajná cena podniku

371 Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktivní) 371

688

Inzerce ∇

Účtovníctvo na strane kupujúceho

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

  1. Kúpna cena podniku je nižšia ako reálna hodnota, vzniká záporný goodwill

 

 

a)      reálna hodnota majetku

Majetkové účty podľa druhu majetku

-

b)      kúpna cena

-

372 Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasivní) 372

c)       záporný goodwill

-

015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

d)      odpísanie záporného goodwillu

075 Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

  1. Kúpna cena podniku je vyššia ako reálna hodnota, vznik kladného goodwillu

 

 

a)      reálna hodnota majetku

Majetkové účty podľa druhu majetku

-

b)      kúpna cena

-

372 Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasivní) 372

c)       prevzatie záväzkov v reálnej hodnote

-

Záväzky

d)      kladný goodwill

015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

-

e)      odpísanie goodwillu

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

075 Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daň z príjmov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Goodwill

08. 10. 2013

Čo je goowill a kedy sa účtuje?

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  AničkaRP 02.03.2017, 16:07

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či by ste mi nevedela poradiť ako mám zaúčtovať zmluvu o predaji podniku z FO do PO. FO živnostník si otvoril s.r.o. a predal autá a návesy do s.r.o. Ako by to bolo najjednoduchšie zaúčtovať. A nedá sa to nejako aby sa neupravil základ dane ? Zmluva o predaji podniku je z roku august 2014, suma je bez DPH.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-predaja-a-kupy-podniku-&idc=188

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.