Účtovanie postúpenia pohľadávky

Právna úprava postúpenia pohľadávky (najčastejšie sa v praxi vyskytujúceho typu práce s pohľadávkami) je predmetom § 524 až 530 Občianskeho zákonníka. Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom, cedentom) a treťou osobou (postupníkom, cesionárom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi (cesus) novému veriteľovi, a to buď za odplatu, alebo bezodplatne. Postupník sa tak stane novým veriteľom.

Výnos z postúpenia pohľadávok je nutné účtovať v zmysle § 78 ods. 3 postupov účtovania v PÚ na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok. Súčasne so zaúčtovaním výnosu z postúpenej pohľadávky sa účtuje odpísanie menovitej hodnoty pohľadávky na účte 546 – Odpis pohľadávky.

 

Príklad 1:

Účtovanie u postupcu:

Text účtovného prípadu

MD

D

1. Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote do výšky príjmu z predaja

546.01

311

2. Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote nad výšku predaja

546.02

311

3. Výnos z postúpenej pohľadávky

315

646

4. Prijatá úhrada postúpenej pohľadávky na bežný účet

221

315


Inzerce ∇

 Na účte 546 je potrebné prostredníctvom analytickej evidencie zabezpečiť, aby časť nominálnej hodnoty presahujúca príjem z predaja bola v rámci uzávierkových prác uvedená medzi pripočítateľnými položkami k účtovnému hospodárskemu výsledku pri jeho transformácii na daňový hospodársky výsledok.

 Účtovanie u postupníka:

V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o účtovníctve v z.n.p. ÚJ oceňujú postúpené pohľadávky obstarávacou cenou. O postúpenej pohľadávke je teda na strane postupníka účtovať nasledovne:

Text účtovného prípadu

MD

D

1. Obstaranie pohľadávky postúpením (800 €)

a) menovitá hodnota pohľadávky

315 (311)

325 (321)

75.

 

2. Úhrada za pohľadávku postupcovi

325 (321)

221 (211)

3. Inkaso pohľadávky od dlžníka

  a) v cene nižšej ako obstaranie, napr. 700 €

  rozdiel 100 €

b) v cene vyššej ako obstaranie, napr. 900 €

rozdiel 100 €

 

 

221 (211)

315 (311)

546

315 (311)

221 (211)

315 (311)

315 (311)

646

4. Zrušenie pohľadávky na podsúvahovom účte

 

75.

 

Príklad 2

Pohľadávku v hodnote 100 000 € spoločnosť A postúpi faktoringovej spoločnosti, ktorá pri podpise zmluvy o postúpení uhradí spoločnosti A 80 % hodnoty pohľadávky. Zmluvne dohodnutý faktoringový poplatok faktoringovej spoločnosti je 15 % nominálnej hodnoty pohľadávky, t.j. 15 000 €. Faktoringová spoločnosť uhradí po vymožení pohľadávky na účet spoločnosti A ešte 5 000 €.

Text účtovýného prípadu

Suma v €

MD / D

1. Postúpenie pohľadávky na faktoringovú spoločnosť

100 000 €

315 / 646

2. Odpis postúpenej pohľadávky

100 000 €

546 / 311

3. Úhrada 80 % pohľadávky od faktoringovej spoločnosti

80 000 €

221 / 315

4. Vyúčtovanie faktoringového poplatku

15 000 €

568 / 321

5. Vyrovnanie postúpenej pohľadávky vzájomným zápočtom po jej vymožení

15 000 €

321 / 315

6. Vyrovnanie zostatku postúpenej pohľadávky

5 000 €

221 / 315

V uvedenom príklade teda spoločnosť A môže do daňových výdavkov uplatniť celú menovitú hodnotu pohľadávky (100 000 €), keďže z postúpenia jej plynie výnos účtovaný na účte 646, ktorý je zahrnovaný do základu dane vo výške rovnajúcej sa menovitej hodnote pohľadávky. Uvedené platí napriek skutočnosti, že spoločnosť A nezinkasovala plnú sumu zodpovedajúcu menovitej hodnote pohľadávky, keďže došlo k vzájomnému započítaniu pohľadávky z titulu výnosu z postúpenia pohľadávky a záväzku voči faktoringovej spoločnosti z titulu faktoringovej provízie.

Kategórie

S tématom 'Účtovanie postúpenia pohľadávky' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (7)

#1  lila17 30.07.2012, 11:24

Dobrý deň Chcem Vás poprosiť o pomoc. Neviem si poradiť: Dohoda o uznaní dlhu uzavrela firma A-veriteľa firma B-dlžník,pričom veriteľ,teda firma A odkúpil tuto pohľadávku od inej firmy??a menovita hodnota pohladávky je skutočná suma na faktúre a suma odkupenia(za odplatu)??vopred dakujem pekne

#2  Ing. Eva Mihalíková 17.09.2012, 10:59

Dobrý den, menovitá hodnota je skutočná hodnota pohľadávky (napr. 30 000 €), túto pohľadávku môže firma A kúpiť napr. za 25tis. € (cena dohodnutá v zmluve).

#3  Klucikova 07.05.2013, 10:24

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o vysvetlenie §4 zákona 394/2012 Zz. Máme zmluvu o odplatnom post. pohľadávky v celkovej výške cca 19 000,-€ /sú v nej jednotlivé faktúry do 5000,-€/. Môžeme od postupníka prijať 5000,-€ v hotovosti na príjmový doklad a zostatok by nám uhradil bezhotovostne bankou, alebo je to vnímané ako jeden právny vzťah a celá suma musí byť uhradená bezhotovostne. Ďakujem za odpoveď.

#4  tina88 28.07.2013, 09:05

ja ako dlznik som dostala do ruk zmluvu o postupeni pohladavky, jej menovita hodnota bola 8.000, postupnik sa s postupcom dohodli na odplate vo vyske 2.400, ako ja ako dlznik uctujem toto postupenie?

#5  Danika 18.03.2014, 12:06

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ako doklad do účtovníctva o postúpení pohľadávky stačí tá zmluva o postúpení, alebo niečo iné??

#6  uctonik 01 09.04.2014, 11:56

dobry den, len sa sa chcela informovat, ci je rovnaky postup pri postupeni pohladavky uz nadobudnutej postupenim ako pri postupeni pohladavky z titulu vydanej faktury? dakujem

#7  Jozefa Turiaková 05.05.2019, 17:06

Dobrý deň, chcem sa opýtať, -ako správne zaúčtovať postúpenie pohľadávky v nominálnej hodnote 150000 za odplatu vo výške 150000 -na horespomínanú pohľadávku bola tvorená opravná položka vo výške 75000 -ako toto všetko zaúčtovať? ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-postupenia-pohladavky&idc=43

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.