Účtovanie poskytnutých preddavkov

Poskytnuté preddavky v praxi predstavujú úhradu zálohových faktúr a teda poskytnutie zálohy za tovar či službu. Poskytnuté preddavky sa účtujú v súlade s § 49 Postupov účtovania v PÚ na účte 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 -  Poskytnuté preddavky. Na tomto účte sa účtujú aj krátkodobé aj dlhodobé preddavky okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok, ktoré sa účtujú na účtoch 051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051, 052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053 v závislosti od druhu dlhodobého majetku.

Preddavky sa účtujú pri úhrade  zálohovej faktúry prípadne na základe zmluvy o poskytnutí služieb či dodaní tovaru. Zmluva ani zálohová resp. preddavková faktúra nie sú považované za daňový doklad a preto sa v účtovníctve neúčtujú, účtuje sa až ich úhrada z bankového účtu prípadne v hotovosti súvzťažne so spomínaným účtom 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 – Poskytnuté preddavky.

Príklady účtovania poskytnutých preddavkov

Text

Suma

MD

D

Zálohová faktúra za tovar v celkovej hodnote 1200 eur

1200,00

-

-

Úhrada zálohovej faktúry z bankového účtu

1200,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Dodanie tovaru s odpočtom zálohovej faktúry

 

 

 

- Suma bez DPH

1000,00

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

- DPH 20%

200,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet uhradeného preddavku

1200,00

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

 

Po dodaní tovaru či poskytnutí dohodnutej služby sa preddavok zúčtuje ako úhrada vyúčtovacej (riadnej) faktúry za dodaný tovar či službu. Ak nedôjde k dodaniu tovaru či poskytnutiu službu v mesiaci, v ktorom došlo k úrade preddavku musí dodávateľ vystaviť faktúru tzv. daňový doklad na prijatú platbu, v ktorom sa vyčísli DPH a ktorý sa zúčtuje na účte 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 – Poskytnuté preddavky.

Text

Suma

MD

D

Zálohová faktúra za tovar v celkovej hodnote 600 eur

600,00

-

-

Úhrada zálohovej faktúry v hotovosti

600,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Daňový doklad k prijatej platbe

 

 

 

- Suma bez DPH

500,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

- DPH 20%

100,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

Dodanie tovaru s odpočtom preddavku

 

 

 

- Suma bez DPH

500,00

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

- DPH 20%

100,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet uhradeného preddavku

-500,00

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Odpočet uhradeného preddavku

-100,00

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daň z príjmov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cudzí kapitál
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Jana00 15.08.2018, 14:32

P. Mihalíková, Ďakujem za skvelé návody. Prosím, ako sa účtuje preddavková faktúra v JU? Vopred ďakujem S pozdravom Jana

#2  Emil Hulman 15.08.2018, 16:35

Aký je dôvod, aby preddavok na DM bol v súvahe neobežný majetok a prečo preddavok na tovar a služby je v súvahe obežným majetkom. Zamýšľam sa nad tým z toho dôvodu, že každý preddavok je možné vrátiť.

#3  Ing. Eva Mihalíková 16.09.2018, 14:38

Jana00 : preddavkova faktúra sa v jednoduchom účtovníctve neúčtuje, priložíte ju k výpisu z banky alebo pokladničnému dokladu na ktorom je úhrada preddavku. Samotná úhrada preddavku je vydavok neovplyvňujúci základ dane.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-poskytnutych-preddavkov&idc=346

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.