Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie poskytnutých preddavkov

| Ing. Eva Mihalíková

Poskytnuté preddavky v praxi predstavujú úhradu zálohových faktúr a teda poskytnutie zálohy za tovar či službu. Poskytnuté preddavky sa účtujú v súlade s § 49 Postupov účtovania v PÚ na účte 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 -  Poskytnuté preddavky. Na tomto účte sa účtujú aj krátkodobé aj dlhodobé preddavky okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok, ktoré sa účtujú na účtoch 051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051, 052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 v závislosti od druhu dlhodobého majetku.

Preddavky sa účtujú pri úhrade  zálohovej faktúry prípadne na základe zmluvy o poskytnutí služieb či dodaní tovaru. Zmluva ani zálohová resp. preddavková faktúra nie sú považované za daňový doklad a preto sa v účtovníctve neúčtujú, účtuje sa až ich úhrada z bankového účtu prípadne v hotovosti súvzťažne so spomínaným účtom 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 – Poskytnuté preddavky.

Príklady účtovania poskytnutých preddavkov

Text

Suma

MD

D

Zálohová faktúra za tovar v celkovej hodnote 1200 eur

1200,00

-

-

Úhrada zálohovej faktúry z bankového účtu

1200,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Dodanie tovaru s odpočtom zálohovej faktúry

 

 

 

- Suma bez DPH

1000,00

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

- DPH 20%

200,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet uhradeného preddavku

1200,00

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

 

Po dodaní tovaru či poskytnutí dohodnutej služby sa preddavok zúčtuje ako úhrada vyúčtovacej (riadnej) faktúry za dodaný tovar či službu. Ak nedôjde k dodaniu tovaru či poskytnutiu službu v mesiaci, v ktorom došlo k úrade preddavku musí dodávateľ vystaviť faktúru tzv. daňový doklad na prijatú platbu, v ktorom sa vyčísli DPH a ktorý sa zúčtuje na účte 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 – Poskytnuté preddavky.

Text

Suma

MD

D

Zálohová faktúra za tovar v celkovej hodnote 600 eur

600,00

-

-

Úhrada zálohovej faktúry v hotovosti

600,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Daňový doklad k prijatej platbe

 

 

 

- Suma bez DPH

500,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

- DPH 20%

100,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

Dodanie tovaru s odpočtom preddavku

 

 

 

- Suma bez DPH

500,00

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

- DPH 20%

100,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet uhradeného preddavku

-500,00

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Odpočet uhradeného preddavku

-100,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Jana00 15.08.2018, 14:32

    P. Mihalíková, Ďakujem za skvelé návody. Prosím, ako sa účtuje preddavková faktúra v JU? Vopred ďakujem S pozdravom Jana

  1. [ 2] Emil Hulman 15.08.2018, 16:35

    Aký je dôvod, aby preddavok na DM bol v súvahe neobežný majetok a prečo preddavok na tovar a služby je v súvahe obežným majetkom. Zamýšľam sa nad tým z toho dôvodu, že každý preddavok je možné vrátiť.

  1. [ 3] Ing. Eva Mihalíková 16.09.2018, 14:38

    Jana00 : preddavkova faktúra sa v jednoduchom účtovníctve neúčtuje, priložíte ju k výpisu z banky alebo pokladničnému dokladu na ktorom je úhrada preddavku. Samotná úhrada preddavku je vydavok neovplyvňujúci základ dane.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-poskytnutych-preddavkov&idc=346

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.