Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"

| Eva Mihalíková

Účtovanie dotácií  v podvojnom účtovníctve predpisuje § 52a Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (Postupy účtovania v PÚ).

 

V súlade s §52a Postupov účtovania v PÚ sa dotácie účtujú na účte č. 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo v prípade, že sa jedná o dotácie z EÚ na účte 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

Dotácie sa účtujú na základe oznámenia o poskytnutí dotácie interným dokladom, buď priamo do výnosov alebo v prospech účtu 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období. Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady (napríklad dotácia na mzdy) sa účtujú do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pre zachovanie časovej a vecnej súvislosti sa použije na nespotrebovanú časť dotácie účet 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období, ktorého zostatok sa rozpustí v prospech účtu 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy v tom účtovnom období, v ktorom sa budú účtovať kompenzované náklady.

 

Účtovanie príspevku v rámci prvej pomoci na kompenzáciu mzdových nákladov

Predpis dotácie sa zaúčtuje na základe oznámenia o poskytnutí dotácie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisí, tzn. ak bola dotácia poskytnutá za mesiac november, ak to interné predpisy účtovnej jednotky umožňujú, predpis dotácie sa zaúčtuje do výnosov v mesiaci november, v prípade, že na základe interných predpisov účtovnej jednotky nie je možné dotáciu zaúčtovať do príslušného mesiaca je potrebné dodržať účtovanie v rámci účtovného obdobia, tzn. dotácie musia byť zaúčtované v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia (kalendárny/hospodársky rok).

Text

MD

D

Oznámenie o poskytnutí dotácie na kompenzáciu mzdových nákladov – IN

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648AE

Mzdové náklady za príslušný mesiac, za ktorý bola poskytnutá dotácia – IN

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521N

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie za príslušný mesiac, za ktorý bola poskytnutá dotácia – IN

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524N

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

POZN: 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648AE – analytická evidencia účtu 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

V prípade, že dotácia bola poskytnutá iba na časť mzdových nákladov (napríklad len na niektorých zamestnancov) je nutné v rámci analytickej evidencie účtov 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521, 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 rozpočítať do nedaňových výdavkov len výdavky vo výške poskytnutej dotácie.

Text

Suma v EUR

MD

D

Oznámenie o poskytnutí dotácie na kompenzáciu mzdových nákladov – IN

1 500,00

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648AE

Mzdové náklady za príslušný mesiac, za zamestnancov, na  ktorých bola poskytnutá dotácia – IN

1 000,00

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521N

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Mzdové náklady na ostatných zamestnancov

3 000,00

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie za príslušný mesiac, za zamestnancov, na ktorých bola poskytnutá dotácia – IN

500,00

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524N

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie na ostatných zamestnancov

1 100,00

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

1 500,00

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

POZN: 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524N – mzdové náklady nedaňový výdavok

 

Dotácie na mzdové náklady v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb

Mzdové náklady a náklady na zdravotné a sociálne poistenie búdu z hľadiska daňových výdavkov nedaňovým výdavkom do výšky poskytnutej dotácie. Poskytnutá dotácia bude súčasne príjmom oslobodeným od dane na základe §13 ods. 2 písmeno k) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

Nedaňové náklady na mzdy ( 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521N, 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524N) sa v daňovom priznaní uvedú do tabuľky A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II časti). Súčasne sa uvedú na riadku 130 – Výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa §21 alebo §21a zákona o dani z príjmov alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s §19 zákona.

Poskytnuté dotácie na mzdy účtované v analytickej evidencii účtu 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 sa v daňovom priznaní uvedú na riadku 230 ako príjmy oslobodené od dane podľa §13 zákona o dani z príjmov.

 


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021) Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2020 (podávané v roku 2021)

31. 01. 2021, Eva Mihalíková Tlačivá na podanie daňového priznania, návod na vyplnenie, nezdaniteľná časť na daňovníka a manželku, zmeny v daňovom priznaní... celý článok


 Koronavírus: Prvá pomoc podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom. Koronavírus: Prvá pomoc podnikateľom, zamestnancom a živnostníkom.

03. 05. 2020, Eva Mihalíková Žiadosti o príspevok, podmienky získania príspevku pre živnostníkov a zamestnávateľov... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane Dotácie

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dotácie

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] jozefkl 22.12.2020, 20:27

  Dobrý večer, prosím si stanovisko / píšete /: Dotácia je oslobodená od dane na základe § 13 ods.2 písmeno k) zákona... ale takéto písmeno sa v danom odseku nenachádza. Alebo sa mýlim ?

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 09.01.2021, 18:45

  Dobrý deň, písmeno k) je súčasťou novely zákona o dani z príjmov, ktorá už bola schválená ale doposiaľ ju nevydali v zbierke zákonov.

 1. [ 3] EVGA 01.02.2021, 13:32

  Dobrý deň, o nedaňových nákladoch treba aj účtovať analytika nedaň. 521 a 524 alebo stačí upraviť daň.priznanie o pripoč. a odpoč.položky k ZD.? Ďakujem.

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 07.02.2021, 15:42

  Dobrý deň, áno je potrebné ich aj zaúčtovať ako nedaňové výdavky. V súlade s § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahrnuté do základu dane.

 1. [ 5] DD 10.02.2021, 14:21

  Dobrý deň a akým kľúčom rozrátať sumu vchádzajúcu do nedaňových nákladov (koľko do 521 a koľko do 524)? Keďže do opatrenia 3B vstupuje posúdenie hrubej mzdy a % poklesu tržieb a výsledná výška príspevku je paušál.

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 09.03.2021, 15:30

  Dobrý deň, ja som to rozpočítavala z paušálneho príspevku 35,2% na odvody a zvyšok hrubá mzda.

 1. [ 7] Eva Kekova 16.03.2021, 16:33

  Dobry den, ako uctovat dotacie z Opatrenia c.2 z dovodu poklesu trzieb a ich vyuzitie napr. Na uhradu odvodov za SZCO? Dakujem.

 1. [ 8] Dan1111 22.03.2021, 10:18

  Dobrý deň, ako účtovať v PÚ dotácie z Opatrenia č. 3A z dôvodu udržania pracovných miest. Treba príspevok účtovať do mesiaca za aký sme príspevok dostali či môžeme aj pozadu zaúčtovať. Treba všetko cez ID rozúčtovať. Ďakujem.

 1. [ 9] Ing. Eva Mihalíková 13.04.2021, 09:31

  Dobrý deň, odpoveď máte priamo v článku.

 1. [ 10] Mária Toporova 06.05.2021, 22:06

  Dobrý deň. Prosím Vás,môžem zaúčtovať do roku 2020 december celkovú sumu dotácie na mzdy od UPSVaR ako nedaňový výnos a mzdové näklady plynúce z dotácie tiež ako nedanový náklad? 521/648? A v roku 2021 už iba úhradu na BÚ? Ďakujem

 1. [ 11] Ing. Eva Mihalíková 10.05.2021, 15:38

  Dobrý deň áno, náklady aj výnosy musia byť zaúčtované do účt.obdobia 2020. Neuhradená dotácia Vám zostane zaúčtovaná na 346 a tá sa vyrovná prijatím úhrady na BÚ v roku 2021.

 1. [ 12] Mária Toporova 10.05.2021, 22:12

  Ďakujem pekne. Ešte ma zaujíma,či každý ďalší náklad,ktorý mi vznikne za daný mesiac na mzdy a poistenie za zamestnanca,za ktorého dotáciu dostávame musím prepočítať a zaúčtovať ako náklad nedaňový (pripočítateľnú položku) alebo je to iba jednorázová záležitosť v roku 2020? Dúfam,že som to nepoplietla. Ďakujem ešte raz za Váš čas

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-poskytnutych-dotacii-na-mzdy-v-ramci-prvej-pomoci-&idc=431

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.