Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov

Účet 545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania.
 

Na tomto účte môžeme zaúčtovať účtovné prípady súvisiace s daňovým úradom, sociálnou či zdravotnou poisťovňou a i.

 

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Pokuty a penále z daňového úradu

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti u DPH

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za nepredloženie daňového priznania

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu DPH

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu dane z príjmu

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu dani zo závislej činnosti

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále od zdravotných poisťovní

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Pokuty a penále od sociálnej poisťovne

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľnosti

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379


Inzerce ∇

Účet 568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568 - Ostatné finančné náklady a účet 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

 Na týchto účtoch môžeme zaúčtovať účtovné prípady súvisiace s bankami, poistením a i.

 

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Bankové poplatky

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poplatky za bankové záruky

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Depozitné poplatky

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Poistenie hmotného majetku

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Poistenie dopravných prostriedkov

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Aktívny oceňovací rozdiel z kapitálových účastí pri predaji cenných papierov

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

415 Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415

Náklady za služby poskytované obchodníkmi s cennými papiermi (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny)

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

415 Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415

Kategórie

S tématom 'Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (6)

#1  Marcela 25.10.2012, 10:49

Dobrý deň. Poistenie majetku určeného na prevádzkové účely sa od 01.01.2011 účtuje podľa postupov účtovania § 68 ods. 7 na účte 548 a nie 568

#2  Ing. Eva Mihalíková 25.10.2012, 12:57

Áno, máte pravdu.

#3  Valovičová 14.11.2013, 15:52

Dobrý deň. Je pokuta z daňového úradu za oneskorené podanie hlásenia daňový náklad?

#4  Maca 15.11.2013, 18:56

Pokuta z daňového úradu ako aj zo sociálnej a zdravotných poisťovní nie sú daňový náklad - účet 545

#5  Tibor K. 29.05.2018, 23:03

Dobry den. A poistenie podnikania - učet 568 ? a PZP a havarijne - tiez 568? %Dakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 04.06.2018, 16:21

Dobrý deň, áno všetky poistné sa účtujú buď na účet 568 alebo 548 v súlade s postupmi účtovania, môžte si na rôzne druhy poistenia urobiť analytické účty. Postup účtovania poistného by mal byť definovaný v internej smernici.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-pokut-z-danoveho-uradu-a-ostatnych-financnych-nakladov&idc=85

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.