Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov

| Ing. Eva Mihalíková

Účet 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania.
 

Na tomto účte môžeme zaúčtovať účtovné prípady súvisiace s daňovým úradom, sociálnou či zdravotnou poisťovňou a i.

 

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Pokuty a penále z daňového úradu

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti u DPH

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za nepredloženie daňového priznania

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu DPH

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu dane z príjmu

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu dani zo závislej činnosti

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále od zdravotných poisťovní

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Pokuty a penále od sociálnej poisťovne

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále za oneskorenú úhradu dane z nehnuteľnosti

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379


Inzercia ∇

Účet 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 - Ostatné finančné náklady a účet 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

 Na týchto účtoch môžeme zaúčtovať účtovné prípady súvisiace s bankami, poistením a i.

 

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Bankové poplatky

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poplatky za bankové záruky

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Depozitné poplatky

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie hmotného majetku

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie dopravných prostriedkov

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Aktívny oceňovací rozdiel z kapitálových účastí pri predaji cenných papierov

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415

Náklady za služby poskytované obchodníkmi s cennými papiermi (ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny)

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Účtovanie pokút z daňového úradu a ostatných finančných nákladov souvisí následujúcí účtovný testy

Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Marcela 25.10.2012, 10:49

  Dobrý deň. Poistenie majetku určeného na prevádzkové účely sa od 01.01.2011 účtuje podľa postupov účtovania § 68 ods. 7 na účte 548 a nie 568

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 25.10.2012, 12:57

  Áno, máte pravdu.

 1. [ 3] Valovičová 14.11.2013, 15:52

  Dobrý deň. Je pokuta z daňového úradu za oneskorené podanie hlásenia daňový náklad?

 1. [ 4] Maca 15.11.2013, 18:56

  Pokuta z daňového úradu ako aj zo sociálnej a zdravotných poisťovní nie sú daňový náklad - účet 545

 1. [ 5] Tibor K. 29.05.2018, 23:03

  Dobry den. A poistenie podnikania - učet 568 ? a PZP a havarijne - tiez 568? %Dakujem

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 04.06.2018, 16:21

  Dobrý deň, áno všetky poistné sa účtujú buď na účet 568 alebo 548 v súlade s postupmi účtovania, môžte si na rôzne druhy poistenia urobiť analytické účty. Postup účtovania poistného by mal byť definovaný v internej smernici.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-pokut-z-danoveho-uradu-a-ostatnych-financnych-nakladov&idc=85

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.