Videokurz Kurzy účtovnictva

Účtovanie ostatných pohľadávok

Účtovanie ostatných pohľadávok je vymedzené v § 49 Postupov účtovania. Podľa tohto paragrafu sa ostatné pohľadávky účtujú na účte 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315.

Za ostatné pohľadávky môžeme považovať:

  • Reklamáciu voči dodávateľovi,
  • Pohľadávky za predaj materiálu či dlhodobého majetku,
  • Príjem cez ERP pri platbe cez platobný terminál do času pripísania sumy na účet
  • Postúpenie pohľadávok
  • Nevyfakturované dodávky

Ostatné pohľadávky predstavujú všetky pohľadávky účtovnej jednotky, ktoré nie je možné zaúčtovať na príslušné účty pohľadávok: 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311, 312 Účet 312 - Směnky k inkasu (Aktívny) 312, 313 Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktívny) 313 a 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.

Príklady účtovných prípadov

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Reklamácia voči dodávateľovi (prijatý dobropis) za:

 

 

  1. Materiál

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktívny) 111, 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktívny) 112

  1. Tovar

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktívny) 131, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

  1. Vykonané služby  za opravu (cena bez DPH)

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511

DPH 20%

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

Úhrada prijatého dobropisu zo strany dodávateľa na bankový účet

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Úhrada prijatého dobropisu dodaním materiálu či tovaru v danej hodnote

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktívny) 111, 131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktívny) 131

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u odberateľa (cena bez DPH)

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktívny) 112

DPH 20%

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u dodávateľa (cena bez DPH)

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

DPH 20%

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Úhrada poskytnutej zľavy (na bankový účet)

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Poníženie úhrady v nasledujúcej faktúre (interný doklad)

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Pohľadávka z predaja dlhodobého majetku

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Postúpenie pohľadávky (účtovanie u postupc u)

 

 

a)      Odpis pohľadávky voči dlžníkovi

546 Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

b)      Výnos z postúpenej pohľadávky

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

646 Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646

c)       Prijatá úhrada pohľadávky od postupníka

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Obstaranie pohľadávky kúpou

 

 

a)      Obstarávacia cena pohľadávky (ID – zmluva)

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasívny) 325

b)      Úhrada záväzku postupcovi (VBÚ)

325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasívny) 325

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

c)       Inkaso pohľadávky (VBÚ)

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

Príjem z ERP

 

 

a)      Suma uhradená platobnou kartou (denná závierka)

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

601 Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601, 604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

b)      Pripísanie platby na bankový účet (VBÚ)

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

POZN.: ERP – Elektronická registračná pokladnica 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie ostatných pohľadávok' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-ostatnych-pohladavok&idc=230

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.