Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie ostatných pohľadávok

| Ing. Eva Mihalíková

Účtovanie ostatných pohľadávok je vymedzené v § 49 Postupov účtovania. Podľa tohto paragrafu sa ostatné pohľadávky účtujú na účte 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315.

Za ostatné pohľadávky môžeme považovať:

  • Reklamáciu voči dodávateľovi,
  • Pohľadávky za predaj materiálu či dlhodobého majetku,
  • Príjem cez ERP pri platbe cez platobný terminál do času pripísania sumy na účet
  • Postúpenie pohľadávok
  • Nevyfakturované dodávky

Ostatné pohľadávky predstavujú všetky pohľadávky účtovnej jednotky, ktoré nie je možné zaúčtovať na príslušné účty pohľadávok: 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311, 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312, 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 a 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314.

Príklady účtovných prípadov

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Reklamácia voči dodávateľovi (prijatý dobropis) za:

 

 

  1. Materiál

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111, 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

  1. Tovar

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131, 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

  1. Vykonané služby  za opravu (cena bez DPH)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511

DPH 20%

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Úhrada prijatého dobropisu zo strany dodávateľa na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Úhrada prijatého dobropisu dodaním materiálu či tovaru v danej hodnote

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111, 131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u odberateľa (cena bez DPH)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

DPH 20%

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u dodávateľa (cena bez DPH)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Úhrada poskytnutej zľavy (na bankový účet)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Poníženie úhrady v nasledujúcej faktúre (interný doklad)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Pohľadávka z predaja dlhodobého majetku

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Postúpenie pohľadávky (účtovanie u postupc u)

 

 

a)      Odpis pohľadávky voči dlžníkovi

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

b)      Výnos z postúpenej pohľadávky

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

c)       Prijatá úhrada pohľadávky od postupníka

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Obstaranie pohľadávky kúpou

 

 

a)      Obstarávacia cena pohľadávky (ID – zmluva)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

b)      Úhrada záväzku postupcovi (VBÚ)

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

c)       Inkaso pohľadávky (VBÚ)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

Príjem z ERP

 

 

a)      Suma uhradená platobnou kartou (denná závierka)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601, 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      Pripísanie platby na bankový účet (VBÚ)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

POZN.: ERP – Elektronická registračná pokladnica 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov

27. 08. 2014, Eva Mihalíková Spôsoby účtovania zápočtu pohľadávok a záväzkov. Návod ako na to... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie ostatných pohľadávok souvisí následujúcí účtovný testy

Účtovanie pohľadávok a záväzkov, 12 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie pohľadávok, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-ostatnych-pohladavok&idc=230

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.