Účtovanie ostatných pohľadávok

Účtovanie ostatných pohľadávok je vymedzené v § 49 Postupov účtovania. Podľa tohto paragrafu sa ostatné pohľadávky účtujú na účte 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315.

Za ostatné pohľadávky môžeme považovať:

  • Reklamáciu voči dodávateľovi,
  • Pohľadávky za predaj materiálu či dlhodobého majetku,
  • Príjem cez ERP pri platbe cez platobný terminál do času pripísania sumy na účet
  • Postúpenie pohľadávok
  • Nevyfakturované dodávky

Ostatné pohľadávky predstavujú všetky pohľadávky účtovnej jednotky, ktoré nie je možné zaúčtovať na príslušné účty pohľadávok: 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311, 312 Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktivní) 312, 313 Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktivní) 313 a 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314.

Príklady účtovných prípadov

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Reklamácia voči dodávateľovi (prijatý dobropis) za:

 

 

  1. Materiál

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

  1. Tovar

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

  1. Vykonané služby  za opravu (cena bez DPH)

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

511 Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový - daňový) 511

DPH 20%

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Úhrada prijatého dobropisu zo strany dodávateľa na bankový účet

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Úhrada prijatého dobropisu dodaním materiálu či tovaru v danej hodnote

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u odberateľa (cena bez DPH)

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

DPH 20%

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zľava z ceny dodaného materiálu poskytnutá odberateľovi  - účtovanie u dodávateľa (cena bez DPH)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Úhrada poskytnutej zľavy (na bankový účet)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Poníženie úhrady v nasledujúcej faktúre (interný doklad)

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Pohľadávka z predaja dlhodobého majetku

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

641 Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Postúpenie pohľadávky (účtovanie u postupc u)

 

 

a)      Odpis pohľadávky voči dlžníkovi

546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

b)      Výnos z postúpenej pohľadávky

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646

c)       Prijatá úhrada pohľadávky od postupníka

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Obstaranie pohľadávky kúpou

 

 

a)      Obstarávacia cena pohľadávky (ID – zmluva)

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

b)      Úhrada záväzku postupcovi (VBÚ)

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

c)       Inkaso pohľadávky (VBÚ)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Príjem z ERP

 

 

a)      Suma uhradená platobnou kartou (denná závierka)

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601, 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      Pripísanie platby na bankový účet (VBÚ)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

POZN.: ERP – Elektronická registračná pokladnica 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie ostatných pohľadávok' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-ostatnych-pohladavok&idc=230

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.