Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

| Ing. Eva Mihalíková

 

Každá účtovná jednotka si môže zvoliť akým spôsobom bude účtovať zásoby, či spôsobom A, alebo B. V prípade, že sa jedná o účtovnú jednotku, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom a musí údaje z účtovnej závierky zverejňovať, musí účtovať obstaranie a nakladanie so zásobami spôsobom A.

Zvolený spôsob účtovania je nutné premietnuť vo všetkých skladoch, ktoré podliehajú účtovnej jednotke. Zvolený spôsob účtovania priamo ovplyvňuje schopnosť vyčísliť objem peňažných prostriedkov, ktoré sú „uložené“ v zásobách a ktoré sa stanú v budúcnosti výnosmi účtovnej jednotky. Pri účtovaní zásob je dôležité rozoznať v čom je rozdiel medzi materiálom a tovarom.

 

Čo sa považuje za materiál?

 • Suroviny, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
 • Pomocné látky, ktoré prechádzajú do výrobku ale netvoria jeho podstatu,
 • Prevádzkové látky – čistiace prostriedky, atď.,
 • Náhradné dielce,
 • Obaly.

 

Čo sa považuje za tovar? 

 • tovar predstavujú predmety zakúpené za účelom ich predaja bez zmeny podobu

Teda za tovar je možné považovať všetko, čo bolo zakúpené za účelom predaja, to znamená môže sa jednať aj o predmety, ktoré by bolo možné klasifikovať ako materiál ale pokiaľ sú určené na predaj jedná sa o tovar.

 

Spôsob A

Účtovanie obstarania materiálu/tovaru, prevod na sklad, vyskladnenie, predaj tovaru.

Výhody:

 • prehľadnejšia evidencia skladových zásob
 • okamžité vyčíslenie finančných prostriedkov uložených v zásobách v ktoromkoľvek účtovnom období

Nevýhody:

 • pre niekoho možno zložitejšie účtovanie

Príklady účtovania spôsobom A

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Obstaranie materiálu – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Prevzatie materiálu na sklad – príjemka

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

Spotreba materiálu – výdajka

 

 

a)      spotreba v rámci účtovnej jednotky

50x

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

b)      predaj materiálu ďalej

542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Inventarizačné rozdiely – ID

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Obstaranie tovaru – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Príjem tovaru na sklad

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      vyskladnenie

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

b)      vystavená faktúra – cena bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

c)       vystavená faktúra – DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Inzercia ∇


Spôsob B

Nákup materiálu sa účtuje rovno do spotreby, skladové zásoby sa vedú na základe evidencie príjemky/výdajky. Na konci účtovného obdobia sa na základe inventarizácie v skladoch prevádzajú zostatky materiálu a tovaru na príslušné účty – 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112, 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

Výhody:

 • jednoduchšie účtovanie

Nevýhody

 • neprehľadnosť
 • zložitejšie vyčíslenie peňažných prostriedkoch uložených v zásobách

Príklady účtovania spôsobom B

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nákup materiálu/tovaru - PFA

 

 

a)      cena bez DPH

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501, 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Prevzatie materiálu na sklad

 

 

-          pri spôsobe B sa nepoužíva

 

 

Inventarizačné rozdiely

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501, 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501, 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      cena bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zaúčtovanie konečného stavu materiálu na sklade ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

 

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Zaúčtovanie konečného stavu tovaru na sklade ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

 

Viac teórie o účtovaní a rozdelení zásob nájdete v článku Obstaranie, spotreba a predaj zásob.

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie zľavy z ceny zásob Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.... celý článok


 Účtovanie zásob v praxi Účtovanie zásob v praxi

08. 04. 2014, Eva Mihalíková Príklady účtovania zásob, výhody nevýhody spôsobu A a spôsobu B... celý článok


 Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Obstarávanie, spotreba a predaj zásob

21. 01. 2012, Jana Rusnáková 7. Maturitná otázka z účtovníctva - Obstarávanie, spotreba a predaj zásob... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-obstarania-zasob-v-roku-2017&idc=300

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.