Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

 

Každá účtovná jednotka si môže zvoliť akým spôsobom bude účtovať zásoby, či spôsobom A, alebo B. V prípade, že sa jedná o účtovnú jednotku, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom a musí údaje z účtovnej závierky zverejňovať, musí účtovať obstaranie a nakladanie so zásobami spôsobom A.

Zvolený spôsob účtovania je nutné premietnuť vo všetkých skladoch, ktoré podliehajú účtovnej jednotke. Zvolený spôsob účtovania priamo ovplyvňuje schopnosť vyčísliť objem peňažných prostriedkov, ktoré sú „uložené“ v zásobách a ktoré sa stanú v budúcnosti výnosmi účtovnej jednotky. Pri účtovaní zásob je dôležité rozoznať v čom je rozdiel medzi materiálom a tovarom.

 

Čo sa považuje za materiál?

 • Suroviny, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
 • Pomocné látky, ktoré prechádzajú do výrobku ale netvoria jeho podstatu,
 • Prevádzkové látky – čistiace prostriedky, atď.,
 • Náhradné dielce,
 • Obaly.

 

Čo sa považuje za tovar? 

 • tovar predstavujú predmety zakúpené za účelom ich predaja bez zmeny podobu

Teda za tovar je možné považovať všetko, čo bolo zakúpené za účelom predaja, to znamená môže sa jednať aj o predmety, ktoré by bolo možné klasifikovať ako materiál ale pokiaľ sú určené na predaj jedná sa o tovar.

 

Spôsob A

Účtovanie obstarania materiálu/tovaru, prevod na sklad, vyskladnenie, predaj tovaru.

Výhody:

 • prehľadnejšia evidencia skladových zásob
 • okamžité vyčíslenie finančných prostriedkov uložených v zásobách v ktoromkoľvek účtovnom období

Nevýhody:

 • pre niekoho možno zložitejšie účtovanie

Príklady účtovania spôsobom A

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Obstaranie materiálu – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Prevzatie materiálu na sklad – príjemka

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111

Spotreba materiálu – výdajka

 

 

a)      spotreba v rámci účtovnej jednotky

50x

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

b)      predaj materiálu ďalej

542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Inventarizačné rozdiely – ID

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Obstaranie tovaru – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Príjem tovaru na sklad

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      vyskladnenie

504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

b)      vystavená faktúra – cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

c)       vystavená faktúra – DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Inzerce ∇


Spôsob B

Nákup materiálu sa účtuje rovno do spotreby, skladové zásoby sa vedú na základe evidencie príjemky/výdajky. Na konci účtovného obdobia sa na základe inventarizácie v skladoch prevádzajú zostatky materiálu a tovaru na príslušné účty – 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

Výhody:

 • jednoduchšie účtovanie

Nevýhody

 • neprehľadnosť
 • zložitejšie vyčíslenie peňažných prostriedkoch uložených v zásobách

Príklady účtovania spôsobom B

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nákup materiálu/tovaru - PFA

 

 

a)      cena bez DPH

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Prevzatie materiálu na sklad

 

 

-          pri spôsobe B sa nepoužíva

 

 

Inventarizačné rozdiely

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zaúčtovanie konečného stavu materiálu na sklade ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

 

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

Zaúčtovanie konečného stavu tovaru na sklade ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

 

Viac teórie o účtovaní a rozdelení zásob nájdete v článku Obstaranie, spotreba a predaj zásob.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cash flow
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre právnické osoby
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-obstarania-zasob-v-roku-2017&idc=300

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.