Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie obstarania DHM

| Ing. Eva Mihalíková

1.       Účtovanie obstarania DHM vo vlastnej réžii.

Pri účtovaní obstarania DHM vo vlastnej réžii sa majetok oceňuje vo vlastných nákladoch v súlade s § 25 zákona o účtovníctve.

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Externé náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby (prieskumné,geodetické a projektové práce) – PFA

20 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zostatková cena stavebného objektu, ktorý bolo nutné zlikvidovať z dôvodu novej výstavby

2 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081

Náklady na demoláciu – PFA

4 600,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Spotreba priameho materiálu na stavbu

90 000,-

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Stavebné práce vykonané vo vlastnej réžii (mzdové náklady+poistné)

52 000,-

52x

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Rôzne režijné náklady súvisiace so stavbou (podiel el. energie) - DFA

15 000,-

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej činnosti do majetku (ID)

157 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624

Prevod dokončenej stavby do užívania vo výške skutočne vynaložených nákladov

183 600,-

021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Mesačný odpis budovy do nákladov (183600/20 rokov)

765,-

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081


Inzercia ∇

 2. Účtovanie obstarania DHM kúpou

-          kúpa budovy

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Faktúra dodávateľa za kúpu budovy vystavená na základe kúpno-predajnej zmluvy (PFA)

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie DHM do užívania (ID)

021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Účtovanie mesačných odpisov z budovy

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081

 

-          kúpa stroja

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Poskytnutý preddavok na kúpu stroja (zálohová faktúra)

10 000,-

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Faktúra za dodávku stroja (PFA)

20 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie nákladov za dopravu stroja

500,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie nákladov na montáž stroja

1 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie stroja do užívania

21 500,-

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po vyúčtovaní dodávky dodávateľom – PFA

10 000,-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

Doplatok úhrady dodávateľských faktúr za stroj, dopravu a montáž

 1 500,-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie odpisu stroja do nákladov (doba odpisov – 4 roky, mesačný odpis 1/48)

448

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082

  - kúpa stroja na splátky

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Faktúra za dodávku stroja (PFA) vystavená na základe zmluvy o kúpe stroja na splátky

20 000,-

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie stroja do užívania

20 000,-

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Mesačný odpis 1/48 zo sumy 20 000 € 417,- 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
Mesačné splátky dodávateľovi suma splátky 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017

31. 05. 2017, Eva Mihalíková Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017. Obstarávacia cena, reálna hodnota, vlastné náklady. Príklady oceňovania.... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie obstarania DHM souvisí následujúcí účtovný test

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Lukáš Gaži 03.10.2012, 11:20

  Veľmi pekná stránka, veľa som sa naučila pomohlo mi to hlavne pri štúdiu a maturite

 1. [ 2] Lucia Kyraliová 03.10.2012, 11:22

  Veľmi užitočná stránka s dobrým textom a super príkladmi.

 1. [ 3] Ing. Eva Mihalíková 03.10.2012, 12:15

  Ďakujeme :)

 1. [ 4] JANA 16.11.2012, 10:15

  naozaj dobrá stránka, som milo prekvapená,.,.. a tie testy ...ďakujem za tento úžasný prehľad...

 1. [ 5] Ing. Eva Mihalíková 16.11.2012, 10:36

  ďakujeme :) ak by ste si chcela vyskúšať viac testov, stačí sa registrovať :)

 1. [ 6] Tamar 26.09.2014, 13:44

  Keď sa "radím" na Vašich stránkach, uvedomujem si, aký môže byť internet úžasný, keď sú informácie presné, erudované a ľahko sa v nich orientuje. Vďaka.

 1. [ 7] Ing. Eva Mihalíková 27.09.2014, 18:47

  Aj my ďakujeme.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-obstarania-DHM&idc=86

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.