Účtovanie obstarania DHM

1.       Účtovanie obstarania DHM vo vlastnej réžii.

Pri účtovaní obstarania DHM vo vlastnej réžii sa majetok oceňuje vo vlastných nákladoch v súlade s § 25 zákona o účtovníctve.

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Externé náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby (prieskumné,geodetické a projektové práce) – PFA

20 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zostatková cena stavebného objektu, ktorý bolo nutné zlikvidovať z dôvodu novej výstavby

2 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

081 Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasivní) 081

Náklady na demoláciu – PFA

4 600,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Spotreba priameho materiálu na stavbu

90 000,-

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Stavebné práce vykonané vo vlastnej réžii (mzdové náklady+poistné)

52 000,-

52x

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Rôzne režijné náklady súvisiace so stavbou (podiel el. energie) - DFA

15 000,-

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Aktivácia stavebných prác vykonaných vo vlastnej činnosti do majetku (ID)

157 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

624 Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624

Prevod dokončenej stavby do užívania vo výške skutočne vynaložených nákladov

183 600,-

021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Mesačný odpis budovy do nákladov (183600/20 rokov)

765,-

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

081 Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasivní) 081


Inzerce ∇

 2. Účtovanie obstarania DHM kúpou

-          kúpa budovy

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Faktúra dodávateľa za kúpu budovy vystavená na základe kúpno-predajnej zmluvy (PFA)

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zaradenie DHM do užívania (ID)

021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Účtovanie mesačných odpisov z budovy

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

081 Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasivní) 081

 

-          kúpa stroja

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Poskytnutý preddavok na kúpu stroja (zálohová faktúra)

10 000,-

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Faktúra za dodávku stroja (PFA)

20 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zúčtovanie nákladov za dopravu stroja

500,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zúčtovanie nákladov na montáž stroja

1 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zaradenie stroja do užívania

21 500,-

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po vyúčtovaní dodávky dodávateľom – PFA

10 000,-

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

Doplatok úhrady dodávateľských faktúr za stroj, dopravu a montáž

 1 500,-

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie odpisu stroja do nákladov (doba odpisov – 4 roky, mesačný odpis 1/48)

448

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

  - kúpa stroja na splátky

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

Faktúra za dodávku stroja (PFA) vystavená na základe zmluvy o kúpe stroja na splátky

20 000,-

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zaradenie stroja do užívania

20 000,-

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Mesačný odpis 1/48 zo sumy 20 000 € 417,- 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082
Mesačné splátky dodávateľovi suma splátky 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie obstarania DHM' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (7)

#1  Lukáš Gaži 03.10.2012, 11:20

Veľmi pekná stránka, veľa som sa naučila pomohlo mi to hlavne pri štúdiu a maturite

#2  Lucia Kyraliová 03.10.2012, 11:22

Veľmi užitočná stránka s dobrým textom a super príkladmi.

#3  Ing. Eva Mihalíková 03.10.2012, 12:15

Ďakujeme :)

#4  JANA 16.11.2012, 10:15

naozaj dobrá stránka, som milo prekvapená,.,.. a tie testy ...ďakujem za tento úžasný prehľad...

#5  Ing. Eva Mihalíková 16.11.2012, 10:36

ďakujeme :) ak by ste si chcela vyskúšať viac testov, stačí sa registrovať :)

#6  Tamar 26.09.2014, 13:44

Keď sa "radím" na Vašich stránkach, uvedomujem si, aký môže byť internet úžasný, keď sú informácie presné, erudované a ľahko sa v nich orientuje. Vďaka.

#7  Ing. Eva Mihalíková 27.09.2014, 18:47

Aj my ďakujeme.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-obstarania-DHM&idc=86

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.