Účtovanie nehnuteľnosti na predaj

Do 31.12.2010 sa podľa §33 ods. 7 postupov účtovníctva pre podnikateľov na účte 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtoval aj dlhodobý hmotný majetok obstarávaný na účely jeho predaja, na ktorom sa vykonávalo technické zhodnotenie a toto technické zhodnotenie.

Od 1.1.2011 sa toto ustanovenie z postupov účtovania pre podnikateľov vypustilo z dôvodu, že o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účely jeho predaja sa bude účtovať buď ako o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, alebo ako o zákazkovej výrobe alebo ako o zásobách vlastnej výroby podľa nového §30d postupov účtovania pre podnikateľov.

Tá účtovná jednotka, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, účtuje na účte 133 Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktivní) 133 – Nehnuteľnosť na predaj. (§30d ods. 7).

V súvislosti s účtovaním nehnuteľnosti určenej na predaj sa do postupov účtovania zaviedli 2 nové účty, účet 507 Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový - daňový) 507 – Predaná nehnuteľnosť a účet 607 Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový - daňový) 607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti.

 

Inzerce ∇

Príklad: Obstaranie nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka obstarala staršiu budovu, na ktorej chce vykonať rôzne opravy a rekonštrukčné práce tak, aby ju potom mohla výhodnejšie predať.

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

1. Kúpa nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja

30000€

133 Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktivní) 133

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

2. Náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy vykonané dodávateľským spôsobom

15000€

133 Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktivní) 133

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

3. Vlastné náklady vynaložené na opravu budovy (ide o účty 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521, 524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524 a pod.)

5000€

5xx

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

4. Aktivácia vlastných nákladov vynaložených na opravu a technické zhodnotenie

5000€

133 Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktivní) 133

621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621

5. Predaj nehnuteľnosti

60000€

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

607 Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový - daňový) 607

6. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva

50000€

507 Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový - daňový) 507

133 Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktivní) 133

Kategórie

S tématom 'Účtovanie nehnuteľnosti na predaj' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nehnutelnosti-na-predaj&idc=42

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.