Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie nehnuteľnosti na predaj

| Jana Rusnáková

Do 31.12.2010 sa podľa §33 ods. 7 postupov účtovníctva pre podnikateľov na účte 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtoval aj dlhodobý hmotný majetok obstarávaný na účely jeho predaja, na ktorom sa vykonávalo technické zhodnotenie a toto technické zhodnotenie.

Od 1.1.2011 sa toto ustanovenie z postupov účtovania pre podnikateľov vypustilo z dôvodu, že o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na účely jeho predaja sa bude účtovať buď ako o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, alebo ako o zákazkovej výrobe alebo ako o zásobách vlastnej výroby podľa nového §30d postupov účtovania pre podnikateľov.

Tá účtovná jednotka, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, účtuje na účte 133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133 – Nehnuteľnosť na predaj. (§30d ods. 7).

V súvislosti s účtovaním nehnuteľnosti určenej na predaj sa do postupov účtovania zaviedli 2 nové účty, účet 507Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový) 507 – Predaná nehnuteľnosť a účet 607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti.

 

Inzercia ∇

Príklad: Obstaranie nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka obstarala staršiu budovu, na ktorej chce vykonať rôzne opravy a rekonštrukčné práce tak, aby ju potom mohla výhodnejšie predať.

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

1. Kúpa nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja

30000€

133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

2. Náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy vykonané dodávateľským spôsobom

15000€

133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

3. Vlastné náklady vynaložené na opravu budovy (ide o účty 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501, 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521, 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 a pod.)

5000€

5xx

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

4. Aktivácia vlastných nákladov vynaložených na opravu a technické zhodnotenie

5000€

133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133

621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

5. Predaj nehnuteľnosti

60000€

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

607Účet 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj (Výnosový) 607

6. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva

50000€

507Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť (Nákladový) 507

133Účet 133 - Nehnuteľnosti na predaj (Aktívny) 133


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie nehnuteľnosti na predaj souvisí následujúcí účtovný testy

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku, 4 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nehnutelnosti-na-predaj&idc=42

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.