Účtovanie nákladov na účte 548

V súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 sa na účte 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 účtujú nákladové položky, ktoré nie je možné zahrnúť do iných nákladových účtov a týkajú sa hospodárskej činnosti účtovnej jednotky (§ 68).

Účet 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa používa najmä v súvislosti s účtovaním:

  • poistenia majetku
  • príspevku do recyklačného fondu pri nákupe elektroniky
  • členských príspevkov ak je ich platenie povinné v súvislosti s činnosťou účtovnej jednotky
  • trov exekúcie
  • paušálnych náhrad, ktoré sa vyplácajú zamestnancom
  • odpise zaúčtovanej sumy ak dôjde k ukončeniu prác v súvislosti s obstaraním majetku
  • rozdiely pri platbách DPH
  • rozdiely zo zaokrúhľovania, a i.

Príklady účtovania

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Členský príspevok do komory audítorov – ID

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Príspevok do recyklačného fondu – ID

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Poistenie budovy sídla účtovnej jednotky – ID

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379, 474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

Príspevok zamestnávateľa – paušálna náhrada na čistenie pracovného oblečenia – ID (VPD)

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333, ( 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211)

Trovy z exekúcie – ID

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Odpis nedokončenej investície – zastavenie prác na stavbe

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Rozdiel z pomerného odpočítania DPH za celé zdaňovacie obdobie

-          priebežne vypočítaná DPH je vyššia ako DPH vypočítaná ročným koeficientom - ID

-          priebežne vypočítaná DPH je nižšia ako DPH vypočítaná ročným koeficientom – ID

 

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

 

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Rozdiel v zaokrúhľovaní – ID

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

Účty, ktorých sa zaokrúhľovanie týkalo

Náklady súvisiace so zrušením pracovnej cesty – VPD

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

 Tvorba rezervy na ktorú nie je ustanovený nákladový účet

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

  316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316, 323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323, 451 Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasivní) 451, 459 Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) 459

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravného
11 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cash flow
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Víghovájudita 17.02.2021, 13:10

Dobrý deň, príspevok za používanie kódového označovania sa účtuje na 548/xxx. Ďakujem za odpoveď. s pozdravom

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nakladov-na-ucte-548&idc=268

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.