Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie nákladov na účte 548

| Ing. Eva Mihalíková

V súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 sa na účte 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 účtujú nákladové položky, ktoré nie je možné zahrnúť do iných nákladových účtov a týkajú sa hospodárskej činnosti účtovnej jednotky (§ 68).

Účet 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa používa najmä v súvislosti s účtovaním:

 • poistenia majetku
 • príspevku do recyklačného fondu pri nákupe elektroniky
 • členských príspevkov ak je ich platenie povinné v súvislosti s činnosťou účtovnej jednotky
 • trov exekúcie
 • paušálnych náhrad, ktoré sa vyplácajú zamestnancom
 • odpise zaúčtovanej sumy ak dôjde k ukončeniu prác v súvislosti s obstaraním majetku
 • rozdiely pri platbách DPH
 • rozdiely zo zaokrúhľovania, a i.

Príklady účtovania

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Členský príspevok do komory audítorov – ID

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Príspevok do recyklačného fondu – ID

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Poistenie budovy sídla účtovnej jednotky – ID

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379, 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474

Príspevok zamestnávateľa – paušálna náhrada na čistenie pracovného oblečenia – ID (VPD)

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333, ( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

Trovy z exekúcie – ID

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Odpis nedokončenej investície – zastavenie prác na stavbe

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Rozdiel z pomerného odpočítania DPH za celé zdaňovacie obdobie

-          priebežne vypočítaná DPH je vyššia ako DPH vypočítaná ročným koeficientom - ID

-          priebežne vypočítaná DPH je nižšia ako DPH vypočítaná ročným koeficientom – ID

 

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

 

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Rozdiel v zaokrúhľovaní – ID

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

Účty, ktorých sa zaokrúhľovanie týkalo

Náklady súvisiace so zrušením pracovnej cesty – VPD

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

 Tvorba rezervy na ktorú nie je ustanovený nákladový účet

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

  316Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316, 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323, 451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451, 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 13. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Víghovájudita 17.02.2021, 13:10

  Dobrý deň, príspevok za používanie kódového označovania sa účtuje na 548/xxx. Ďakujem za odpoveď. s pozdravom

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nakladov-na-ucte-548&idc=268

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.