Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie nákladov na cestovné

| Ing. Eva Mihalíková

Náklady na cestovné sa účtujú na účte 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 – Cestovné. Na tomto účte sa účtujú náhrady výdavkov pri pracovných cestách – domácich aj zahraničných a s nimi súvisiace náklady.

Najčastejšie sa na tomto účte účtujú:

  • náhrady cestovných výdavkov na verejnú dopravu (cestovné lístky, letenky, apod)
  • stravné a vreckové
  • náhrady za výdavky na ubytovanie a ostatné výdavky súvisiace s pracovnou cestou
  • náhrady za používanie vlastného motorového vozidla

Na účte 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 sa účtujú všetky výdavky spojené s cestovnými náhradami, ktoré sú poskytované zamestnancom, konateľom a ostatným osobám, ktoré vymedzuje zákon o cestovných náhradách.

Ak účtovná jednotka poskytne náhradu za cestovné osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa zákona o cestovných náhradách, napríklad obchodnému partnerovi, tento výdavok sa účtuje na účet 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 – Náklady na reprezentáciu.

Príklady účtovania cestovného:

Zamestnanec spoločnosti AKON s.r.o. bol vyslaný na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, pracovnú cestu začal ráno o 6:00 a skončil ju na druhý deň o 15:00. V rámci cestovného príkazu predložil zamestnávateľovi dva cestovné lístky, preukazujúce cestu autobusom, bloček z ERP z hotela s vyčíslením nákladov na ubytovanie, doklad od taxikára za prepravu z autobusovej stanice do hotela. Okrem dokladov preukazujúcich výdavky zamestnanca má zamestnanec nárok aj na stravné a vreckové, celková suma vyúčtovania predstavoval 136,50 eur. Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pred začiatkom pracovnej cesty zálohu na výdavky spojené s pracovnou cestou vo výške 100 eur. Účtovanie bude nasledovné:

Text

MD

D

Záloha na cestovné výdavky poskytnutá v hotovosti

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie pracovnej cesty – ID

 

 

a)      stravné a vreckové

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

b)      náklady na cestovné autobusom

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

c)       náklady na ubytovanie

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

d)      náklady na taxislužbu

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Preplatenie výdavkov spojených s pracovnou cestou nad výšku prijatej zálohy

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Zamestnanec spoločnosti PRVA s.r.o. bol vyslaný na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, pracovná cesta trvala od 8:00 a do 18:30. Zamestnanec na pracovnú cestu použil vlastné motorové vozidlo. V rámci cestovného príkazu predložil zamestnávateľovi doklad preukazujúci nákup PHM. Zamestnávateľ zamestnancovi neposkytol žiadnu zálohu. Účtovanie bude nasledovné:

Text

MD

D

Vyúčtovanie pracovnej cesty – ID

 

 

a)      stravné

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

b)      náhrada za použitie súkromného motorového vozidla

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

c)       Úhrada výdavkov na cestovné zamestnancovi z bankového účtu

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Pri účtovaní cestovných náhrad poskytovaných zamestnancom si môže účtovná jednotka zvoliť či bude používať účet 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom alebo účet 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom. Účet 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 je vhodnejší ak sa zamestnancovi vypláca záloha na pracovnú cestu skôr ako vycestuje.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zvýšenie cestovných náhrad od 01.06.2019 Zvýšenie cestovných náhrad od 01.06.2019

02. 06. 2019, Eva Mihalíková Zmena základnej sadzby cestovnej náhrady za 1km, porovnanie rozdielov, príklad ako na to. ... celý článok


 Stravné v roku 2018 Stravné v roku 2018

11. 11. 2018, Eva Mihalíková Minimálna a maximálna výška stravného lístka, výška stravného pri pracovných cestách, nárok na vreckové, sadzby stravného v zahraničí... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Scherhaufer 12.12.2019, 19:30

    Vážení. Ako vyúčtovať cestovné náklady pokiaľ je použité vlastne motorové vozidlo. Účtenkou za nákup PHM? Sadzbou za km jazdy a v akej výške? Iné? Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nakladov-na-cestovne&idc=349

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.