Účtovanie nákladov na cestovné

Náklady na cestovné sa účtujú na účte 512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 – Cestovné. Na tomto účte sa účtujú náhrady výdavkov pri pracovných cestách – domácich aj zahraničných a s nimi súvisiace náklady.

Najčastejšie sa na tomto účte účtujú:

  • náhrady cestovných výdavkov na verejnú dopravu (cestovné lístky, letenky, apod)
  • stravné a vreckové
  • náhrady za výdavky na ubytovanie a ostatné výdavky súvisiace s pracovnou cestou
  • náhrady za používanie vlastného motorového vozidla

Na účte 512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 sa účtujú všetky výdavky spojené s cestovnými náhradami, ktoré sú poskytované zamestnancom, konateľom a ostatným osobám, ktoré vymedzuje zákon o cestovných náhradách.

Ak účtovná jednotka poskytne náhradu za cestovné osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa zákona o cestovných náhradách, napríklad obchodnému partnerovi, tento výdavok sa účtuje na účet 513 Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) 513 – Náklady na reprezentáciu.

Príklady účtovania cestovného:

Zamestnanec spoločnosti AKON s.r.o. bol vyslaný na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, pracovnú cestu začal ráno o 6:00 a skončil ju na druhý deň o 15:00. V rámci cestovného príkazu predložil zamestnávateľovi dva cestovné lístky, preukazujúce cestu autobusom, bloček z ERP z hotela s vyčíslením nákladov na ubytovanie, doklad od taxikára za prepravu z autobusovej stanice do hotela. Okrem dokladov preukazujúcich výdavky zamestnanca má zamestnanec nárok aj na stravné a vreckové, celková suma vyúčtovania predstavoval 136,50 eur. Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pred začiatkom pracovnej cesty zálohu na výdavky spojené s pracovnou cestou vo výške 100 eur. Účtovanie bude nasledovné:

Text

MD

D

Záloha na cestovné výdavky poskytnutá v hotovosti

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Vyúčtovanie pracovnej cesty – ID

 

 

a)      stravné a vreckové

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

b)      náklady na cestovné autobusom

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

c)       náklady na ubytovanie

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

d)      náklady na taxislužbu

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

Preplatenie výdavkov spojených s pracovnou cestou nad výšku prijatej zálohy

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Zamestnanec spoločnosti PRVA s.r.o. bol vyslaný na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, pracovná cesta trvala od 8:00 a do 18:30. Zamestnanec na pracovnú cestu použil vlastné motorové vozidlo. V rámci cestovného príkazu predložil zamestnávateľovi doklad preukazujúci nákup PHM. Zamestnávateľ zamestnancovi neposkytol žiadnu zálohu. Účtovanie bude nasledovné:

Text

MD

D

Vyúčtovanie pracovnej cesty – ID

 

 

a)      stravné

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

b)      náhrada za použitie súkromného motorového vozidla

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

c)       Úhrada výdavkov na cestovné zamestnancovi z bankového účtu

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Pri účtovaní cestovných náhrad poskytovaných zamestnancom si môže účtovná jednotka zvoliť či bude používať účet 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom alebo účet 333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom. Účet 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 je vhodnejší ak sa zamestnancovi vypláca záloha na pracovnú cestu skôr ako vycestuje.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cudzí kapitál
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Scherhaufer 12.12.2019, 19:30

Vážení. Ako vyúčtovať cestovné náklady pokiaľ je použité vlastne motorové vozidlo. Účtenkou za nákup PHM? Sadzbou za km jazdy a v akej výške? Iné? Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-nakladov-na-cestovne&idc=349

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.