Účtovanie miezd

 

P.č.

Doklad

Text

MD

D

1.

PPD

Výber peňazí z bankového účtu na výplatu preddavkov na mzdy

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

261Účet 261 - Peniaze na ceste (Aktivní)

2.

VPD

Výplata preddavkov zamestnancom v hotovosti

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

3.

VBÚ

Výpis z bankového účtu o výbere peňažnej hotovosti

261Účet 261 - Peniaze na ceste (Aktivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

4.

IÚD ZVL

Hrubé mzdy a odmeny zamestnancom v celkovej sume

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový)

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

5.

IÚD ZVL

Nárok zamestnancov na nemocenské dávky (pohľadávka voči Sociálnej poisťovni)

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

6.

IÚD ZVL

Zrážky z miezd zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie (13,4% z vymeriavacieho základu)

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)

7.

IÚD

Zúčtovanie záväzku podniku z titulu poistného na sociálne a zdravotné poistenie (35,2% z vymeriavacieho základu)

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový)

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)

8.

IÚD

Dobrovoľné pripoistenia rôzneho charakteru hradené zamestnávateľom

525Účet 525 - Ostatné sociálne zabezpečenie (Nákladový)

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)

9.

IÚD ZVL

Zrážky z miezd zamestnancov na preddavok na daň z príjmov fyzických osôb (19% zo zdaniteľnej mzdy)

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní)

10.

IÚD ZVL

Zrážky z miezd zamestnancov na sporenie, splácanie pôžičiek a pod.

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)

11.

IÚD

Zákonné zrážky z miezd v prospech tretích osôb (fyzických i právnických)

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)

12.

VBÚ

Úhrada miezd zamestnancom na ich osobné účty

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

13.

PPD

Výber peňazí z bankového účtu na výplatu vyúčtovania mzdy pre tých zamestnancov, ktorým podnik neposiela mzdy na ich osobný účet

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

261Účet 261 - Peniaze na ceste (Aktivní)

14.

VPD

Výplata vyúčtovania miezd zamestnancom v hotovosti

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní)

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

15.

VBÚ

Výpis z bankového účtu o výbere peňažnej hotovosti

261Účet 261 - Peniaze na ceste (Aktivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

16.

VBÚ

Úhrada zrazených preddavkov na daň z príjmov správcovi dane

342Účet 342 - Ostatné priame dane (Pasivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

17.

VBÚ

Úhrada záväzkov Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (Pasivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

18.

VBÚ

Úhrada zrážok z miezd na sporenie, splácanie pôžičiek a pod. príslušným subjektom

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)

19.

VBÚ

Úhrada zrážok z miezd v prospech tretích osôb

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní)

221Účet 221 - Bankové účty (Aktivní)PPD – príjmový pokladničný doklad

VPD – výdavkový pokladničný doklad

VBÚ – výpis z bankového účtu

IUD – interný účtovný doklad

ZVL – zúčtovacia a výplatná listina

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad platieb sociálneho a zdravotného poistenia:

Odovzdáva sa

Poistné

Platí

zamestnávateľ

zamestnanec

zdravotným poisťovniam

zdravotné poistenie

10 %

4 %

sociálnej poisťovni

nemocenské

1,4 %

1,4 %

starobné

14 %

4 %

invalidné

3 %

3 %

úrazové

0,8 %

-

garančné

0,25 %

-

poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

poistné do rezervného fondu

4,75 %

-

Celkom

35,2 %

13,4 %

 

Okrem záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov môžu účtovnej jednotke vzniknúť aj iné záväzky, resp. pohľadávky voči vlastným zamestnancom. Tieto pohľadávky a záväzky sa účtujú na samostatných účtoch: 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) - Ostatné záväzky voči zamestnancom, napr. záväzky z titulu nárokov zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov alebo z titulu náhrady škôd, ktoré účtovná jednotka svojim zamestnancom spôsobila. 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) - Pohľadávky voči zamestnancom napr. poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, uplatnenie náhrady škôd voči zamestnancom.

Kategórie

S tématom 'Účtovanie miezd' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (5)

#1  kovanka 19.11.2013, 11:40

je potrebne preuctovavat aj cez ucet 221 ked uctujem mzdy z BV? alebo mozem priamo zauctovat napr. 331/336. stare zapisy su v tvare: 331/221 a 221/336. dakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 20.11.2013, 09:12

neviem presne čo chcete účtovať? výplaty mzdy z BV ? 331/221, vyplatu SP a ZP ? 336/221, zápis 331/336 eviduje zrazenie SP a ZP zo mzdy zamestnanca, nemá to nič spoločné s bankovým účtom..

#3  Lady Bug 19.06.2020, 11:40

Dobrý deň ja by som sa chcela spýtať keď mám zaúčtovať dane z príjmov na základe ZVL ako to má byť prosím vás

#4  Marcelita 01.07.2020, 13:30

Dobrý deň, ako mám zaúčtovať ak v sumarizácii miezd mám položku od mzdovej účtovníčky Cestovné náhrady ako to bude správne 512/331

#5  Ivaaa 17.07.2020, 11:31

Dobrý deň, firma platí zamestnancom životnú poistku (ako benefit). Časť si platí zamestnanec zo mzdy a zvyšok zamestnávateľ. To čo platí zamestnávateľ účtujem ako PP 527. Keď však zamestnec u nás vo firme skončí, tak sa mu poistka zruší a z poisťovne prídu prostriedky na firemný účet 221/333, tie potom preposielame zamestnancom na účet. Ako to naúčtovať? 333/221???

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-miezd&idc=34

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.