Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)

Príklad:

Predmetom finančného prenájmu (lízingu) je úžitkový automobil (s nárokom na odpočítanie DPH). Dodávka predmetu lízingu ako aj jeho zaradenie do majetku účtovnej jednotky (nájomcu) bola v 3/2011.

 

Obstarávacia cena predmetu lízingu

 • Cena bez DPH                    10 041,60
 • DPH 20%                             2 008,32
 • Cena spolu s DPH              12 049,92

Doba trvania lízingu        36 mesiacov

Prvá zvýšená splátka (30%)

 • Cena bez DPH                      3 012,50
 • DPH 20%                               602,50
 • Cena spolu s DPH                3 615,00

Spracovateľský poplatok

 • Cena bez DPH                           83,70
 • DPH 20%                                  16,74
 • Cena spolu s DPH                  1 00,44

Kúpna cena po ukončení lízingu (je súčasťou poslednej splátky)

 • Cena bez DPH                         33,20
 • DPH 20%                                  6,64
 • Cena spolu s DPH                    39,84

Súčet všetkých splátok istiny podľa splátkového kalendára 7029,10

Súčet všetkých splátok úrokov podľa splátkového kalendára 902,80

 

Nájomca odpisuje automobil rovnomerne pomernou častou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. Daňový odpis sa počíta zo sumy 10125,30 (suma všetkých splátok istiny bez DPH 7029,10 + prvá zvýšená splátka bez DPH 3012,50 + spracovateľský poplatok bez DPH 83,70). Odpis predstavuje 1/36 z tejto sumy, t.j. 282 (po zaokrúhlení). Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých platieb, pričom výška mesačnej dohodnutej platby je 304,20 (172,10 základ istiny, 34,42 DPH, 48,20 úrok bez DPH, 9,64 DPH, výška mesačného poistenia automobilu je 33,20 bez DPH, 6,64 DPH).

 

Dátum spl.

Istina

DPH

Úrok

DPH

Poistenie

DPH

Spolu

7.3.2011

172,10

34,42

48,20

9,64

33,20

6,64

304,20

7.4.2011

173,40

34,68

46,90

9,38

33,20

6,64

304,20

7.5.2011

174,60

34,92

45,70

9,14

33,20

6,64

304,20

7.6.2011

175,70

35,14

44,60

8,92

33,20

6,64

304,20

7.7.2011

177,10

35,42

43,20

8,64

33,20

6,64

304,20

Inzerce ∇

Mesačné splátky úroku a poistného, DPH z istiny, úroku a z poistného účtujete do nákladov s možnosťou odpočítania DPH podľa splátkového kalendára. Účtovanie mesačných splátok ukážeme na príklade prvej mesačnej platby. Mesačné splátky sú splatné vždy 7. dna v mesiaci. Prvá mesačná splátka istiny je 172,10 bez DPH, prvý mesačný úrok je 48,20 bez DPH, výška mesačného poistenia vozidla je 33,20 bez DPH.

 

P.č.

 

Suma

MD

D

1.

Obstaranie osobného automobilu

10142,04

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

a) cena automobilu – istina

10041,60

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

 

b) spracovateľský poplatok

83,70

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

 

c) DPH zo spracovateľského poplatku

16,74

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

2.

Zaradenie automobilu

10125,30

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

3.

Prvá zvýšená splátka a spracovateľský poplatok sa neúčtujú, sú súčasťou ceny obstarania, účt. prípad č. 1

3012,50

83,70

4.

DPH z prvej zvýšenej splátky

602,50

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

5.

Úhrada prvej zvýšenej splátky

3615,00

 

 

 

a) Základ

3012,50

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

b) DPH

602,50

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

c) Úhrada spracovateľského poplatku

100,44

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

6.

Mesačná platba lízingu.

Predpis istiny sa neúčtuje, je súčasťou ceny obstarania, účt. prípad č. 1

 

 

172,10

 

 

 

a) istina - DPH

34,42

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

b) úrok - základ

48,20

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

c) úrok - DPH

9,64

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

d) poistenie – základ

33,20

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

e) poistenie - DPH

6,64

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

7.

Úhrada mesačnej platby lízingu

304,20

474 Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasivní) 474

 

a) istina

172,10

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

b) úrok, poistenie, DPH

132,10

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Kategórie

S tématom 'Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančného prenájmu
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (13)

#1  Orolinova Magda 20.02.2012, 10:42

zabudla zom v r.2011 zúčtovať DPH ako to zaúčtovať a uplatniť v dodatočnom daň. priznaní v r 2012 po uzávierke a odovzdaní daňového priznania? Ďakujem

#2  Achilles 26.04.2012, 10:31

V príklade nie je uvedené účtovanie kúpnej ceny fin. leasingu 2011, mala by sa zaradiť do obstar. ceny, ale odpisy sú už ukončené

#3  Maja12 22.02.2013, 08:39

Ako je to s DPH pri vub leasingu. Odpočítam ju celú z faktúry od Autospoločnosti ak na spl.kalendári od vub nemám vyčíslenú dph nakoľko je to definované ako úver?

#4  babula 28.11.2013, 14:46

A ako je to pri operatívnom leasingu? Na https://www.leaseplan.sk/preco-leaseplan/ked-operativny-lizing-aut-tak-leaseplan?page_id=6292598 som našla o účtovaní len veľmi povrchnú info, že posielaju fakturu

#5  Ing. Eva Mihalíková 28.11.2013, 15:48

Pri operatívnom leasingu sa účtuje len o dohodnutých platbách a nie o predmete prenájmu, ten sa nevykazuje ani v účtovnej závierke. Platby sa účtuju na 518 / 325.

#6  BlackRoses 10.12.2013, 13:11

Ako postupovať pri prípade, ak som si kúpil automobil od firmy A a zobral z firmy B lízing? 321 / 474 (nákup od dodávateľa) 022 / 321 (zaradenie do používania) a potom už na analytike k 474 robiť lízing?

#7  Ing. Eva Mihalíková 10.12.2013, 15:02

Nákup 042/474, zaradenie 022/042, následný lizing analyticky k 474

#8  tinaslo 04.02.2014, 11:51

Dobrý deň. poraďte mi prosím ako sa účtuje obstaranie auta formou operatívneho leasingu v jednoduchom účtovníctve. Mám zmluvu o operatívnom leasingu - tú zaevidujem do záväzkov a úhradu splátok na základe splátkového kalendára? Auto nezaradím do majetku a ani ho neodpisujem? Dobre som pochopila? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

#9  zk 02.09.2016, 11:54

Dobrý deň. Účtovanie faktúry za nájom auta - Lease plan služobného vozidla aj na súkromné účely. Nájom + ostatné služby celé účtujem na 518 a len DPH rozdelím na 80% (343) a 20% (548)? Prosím Vás, dobre som to pochopila? Ďakujem za odpoveď.

#10  Ing. Eva Mihalíková 05.09.2016, 13:24

Dobrý deň, môžte to účtovať aj takto, ale odporúčam aby ste to mala zahrnúte v internej smernici, že takto účtujete a dôvod prečo.. tých 20% môžte účtovať aj na účet 518 ale analytiku nedaňových výdavkov.

#11  Iva Kabóková 25.04.2018, 07:50

Odkupná cena podľa FS ide tiež na 042 a tu to nie je započítané.

#12  Ing. Eva Mihalíková 14.05.2018, 15:46

Viete nám prosím napísať kde v článku je chyba? Odkupná cena automobilu je samozrejme súčasťou obstarávacej ceny a účtuje sa na účte 042.

#13  Kabóková 14.05.2018, 19:30

Odkupnu cenu pocitaju niektore uctovnicky pri vzniku uct.pripadu, ine az po skonceni leasingu, ked pride faktura, zvysuju hodnotu. Co je vlastne spravne? Dakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-financneho-prenajmu-leasingu-&idc=33

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.