Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie dotácií v roku 2017

| Ing. Eva Mihalíková

 

Dotáciu môžeme definovať ako bezodplatné plnenie, ktoré môže byť poskytnuté priamo alebo sprostredkovane. Spôsob účtovania dotácií v podvojnom účtovníctve je vymedzený v § 52a a § 56 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania v PÚ).

 

Najčastejšie sa poskytujú dotácie na:

-          obstaranie dlhodobého majetku, ktorý podlieha odpisovaniu

-          obstaranie majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu

-          úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou podnikania

-          úhradu nákladov súvisiacich so zamestnancami (dotácia z úradu práce)

-          úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ sa účtujú na účte 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácie poskytnuté z iných zdrojov sa účtujú na účte 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

Dotácia na majetok, spojená s jeho kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia či technického zhodnotenia sa účtuje na ťarchu účtu 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období takto:

a)      odpisovaný DHM súvzťažným zápisom s účtom 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

b)      neodpisovaný majetok ak je to vyžadované, súvzťažným zápisom s účtom 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – napr. pozemok s podmienkou postavenia stavby.

c)       Neodpisovaný majetok, súvzťažne s vecne príslušným účtom výnosov v tom účtovnom období v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad.

Dotácia na úhradu nákladov (napríklad dotácie z úradu práce), ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky sa účtuje do výnosov v účtovnom období v ktorom bol účtovaný súvisiaci náklad. Takáto dotácia sa účtuje na účte 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období, ktoré sa následne rozpúšťajú do výnosov prostredníctvom účtu 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 – Ostatné výnosy hospodárskej činnosti alebo účtu 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období.

Dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácia s cieľom okamžitej finančnej pomoci sa účtuje do výnosov v účtovnom období,  v ktorom vznikol nárok na dotáciu. Takéto dotácie sa účtujú v prospech účtu 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy súvzťažne s účtom záväzkov na ktorom bola účtovaná pôžička.

Inzercia ∇


Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Priznanie nároku na dotáciu (rozhodnutie o pridelení dotácie) – ID

 

 

a)      na obstaranie majetku

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

b)      na prevádzkovú réžiu

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

c)       z úradu práce

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

d)      na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Zúčtovanie časti použitej dotácii v danom účtovnom období - ID

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Vrátenie časti nevyužitej dotácie – účtovanie nároku - ID

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Vrátenie časti nevyužitej dotácie – VBÚ

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Účtovanie sankcií za nesprávne použitie dotácie – ID

545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Úhrada sankcií za nesprávne použitie dotácie – VBÚ

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Poskytnutie dotácií ako aj ich využite majú nulový vplyv na základ dane. Každá dotácia je vždy poskytnutá na nejaké budúce náklady a preto dochádza k účtovaniu nákladov a následne zúčtovaniu dotácie do výnosov, vplyv na základ dane je tak neutrálny. V prípade obstarávania odpisovaného hmotného majetku sa dotácia zahŕňa do základu dane v rovnakej výške ako odpisy daného majetku, vplyv na základ dane je tak opäť nulový.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie dotácií Účtovanie dotácií

06. 07. 2011, Jana Rusnáková Účtovanie dotácií, podpôr a príspevkov na jednom mieste... celý článokKategórie: Dotácie

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dotácie

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dotacii-v-roku-2017&idc=305

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.