Účtovanie dotácií v roku 2017

 

Dotáciu môžeme definovať ako bezodplatné plnenie, ktoré môže byť poskytnuté priamo alebo sprostredkovane. Spôsob účtovania dotácií v podvojnom účtovníctve je vymedzený v § 52a a § 56 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania v PÚ).

 

Najčastejšie sa poskytujú dotácie na:

-          obstaranie dlhodobého majetku, ktorý podlieha odpisovaniu

-          obstaranie majetku, ktorý nepodlieha odpisovaniu

-          úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou podnikania

-          úhradu nákladov súvisiacich so zamestnancami (dotácia z úradu práce)

-          úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ sa účtujú na účte 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácie poskytnuté z iných zdrojov sa účtujú na účte 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

Dotácia na majetok, spojená s jeho kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia či technického zhodnotenia sa účtuje na ťarchu účtu 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 – Výnosy budúcich období takto:

a)      odpisovaný DHM súvzťažným zápisom s účtom 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

b)      neodpisovaný majetok ak je to vyžadované, súvzťažným zápisom s účtom 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – napr. pozemok s podmienkou postavenia stavby.

c)       Neodpisovaný majetok, súvzťažne s vecne príslušným účtom výnosov v tom účtovnom období v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad.

Dotácia na úhradu nákladov (napríklad dotácie z úradu práce), ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky sa účtuje do výnosov v účtovnom období v ktorom bol účtovaný súvisiaci náklad. Takáto dotácia sa účtuje na účte 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 – Výnosy budúcich období, ktoré sa následne rozpúšťajú do výnosov prostredníctvom účtu 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy hospodárskej činnosti alebo účtu 668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období.

Dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti alebo dotácia s cieľom okamžitej finančnej pomoci sa účtuje do výnosov v účtovnom období,  v ktorom vznikol nárok na dotáciu. Takéto dotácie sa účtujú v prospech účtu 668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy súvzťažne s účtom záväzkov na ktorom bola účtovaná pôžička.

Inzerce ∇


Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Priznanie nároku na dotáciu (rozhodnutie o pridelení dotácie) – ID

 

 

a)      na obstaranie majetku

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

b)      na prevádzkovú réžiu

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

c)       z úradu práce

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

d)      na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Zúčtovanie časti použitej dotácii v danom účtovnom období - ID

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Vrátenie časti nevyužitej dotácie – účtovanie nároku - ID

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Vrátenie časti nevyužitej dotácie – VBÚ

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Účtovanie sankcií za nesprávne použitie dotácie – ID

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Úhrada sankcií za nesprávne použitie dotácie – VBÚ

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Poskytnutie dotácií ako aj ich využite majú nulový vplyv na základ dane. Každá dotácia je vždy poskytnutá na nejaké budúce náklady a preto dochádza k účtovaniu nákladov a následne zúčtovaniu dotácie do výnosov, vplyv na základ dane je tak neutrálny. V prípade obstarávania odpisovaného hmotného majetku sa dotácia zahŕňa do základu dane v rovnakej výške ako odpisy daného majetku, vplyv na základ dane je tak opäť nulový.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovné operácie pred uzavretím účtovného obdobia
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných účtovných dokladoch
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dotacii-v-roku-2017&idc=305

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.