Účtovanie dlhodobého bankového úveru

Dlhodobé bankové úvery sa účtujú na účte 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461 – Bankové úvery. To či je prijatý bankový úver krátkodobý alebo dlhodobý závisí od dĺžky jeho splatnosti. Splatnosť dlhodobých bankových úverov je viac ako 1 rok, na druhej strane splatnosť krátkodobých bankových úverov je do jedného roka.

Účtovanie dlhodobého bankového úveru obecne

Účtovný prípad

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zníženie úveru – úverový účet – VÚÚ

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Úroky zo splátky z úveru – VBÚ

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

V praxi sa dlhodobý bankový úver účtuje niekoľkými spôsobmi, najčastejšie:

 

Príklad účtovania dlhodobého úveru cez úverový účet

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ

40 000,00

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

40 000,00

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

433,30

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Splátky úveru z bankového účtu – VÚÚ

433,30

 

 

a)      splátka istiny

358,00

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

b)      úroky z úveru

55,30

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

c)       poistenie úveru

20,00

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Zostatok úverového účtu

39 642,00

 

 

 

Príklad účtovania dlhodobého úveru cez dlhodobé záväzky

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ – dlhodobý záväzok

40 000,00

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

40 000,00

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

433,30

 

 

a)      splátka istiny – čiastočná úhrada dlhodobého záväzku

358,00

461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

b)      úroky z úveru

55,30

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

c)       poistenie úveru

20,00

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zostatok neuhradeného dlhodobého záväzku na účte 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

39 642,00

 

 

 

Zostatok účtu 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461 musí sedieť so zostatkom úverového účtu.

Spôsob účtovania dlhodobého úveru si účtovná jednotka môže zvoliť sama, pričom tento spôsob musím mať definovaný v internej smernici o účtovaní dlhodobých úverov.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Všeobecné znalosti z účtovníctva
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Jakub Ulitník 14.02.2023, 11:25

MARCIN ŽEHNAJ

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dlhodobeho-bankoveho-uveru&idc=357

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.