Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie dlhodobého bankového úveru

| Ing. Eva Mihalíková

Dlhodobé bankové úvery sa účtujú na účte 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 – Bankové úvery. To či je prijatý bankový úver krátkodobý alebo dlhodobý závisí od dĺžky jeho splatnosti. Splatnosť dlhodobých bankových úverov je viac ako 1 rok, na druhej strane splatnosť krátkodobých bankových úverov je do jedného roka.

Účtovanie dlhodobého bankového úveru obecne

Účtovný prípad

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zníženie úveru – úverový účet – VÚÚ

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Úroky zo splátky z úveru – VBÚ

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

V praxi sa dlhodobý bankový úver účtuje niekoľkými spôsobmi, najčastejšie:

 

Príklad účtovania dlhodobého úveru cez úverový účet

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ

40 000,00

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

40 000,00

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

433,30

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Splátky úveru z bankového účtu – VÚÚ

433,30

 

 

a)      splátka istiny

358,00

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

b)      úroky z úveru

55,30

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

c)       poistenie úveru

20,00

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Zostatok úverového účtu

39 642,00

 

 

 

Príklad účtovania dlhodobého úveru cez dlhodobé záväzky

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Predpis poskytnutia bankového úveru – VÚÚ – dlhodobý záväzok

40 000,00

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Poskytnutie úveru na bankový účet – VBÚ

40 000,00

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Splátka úveru z bankového účtu – VBÚ

433,30

 

 

a)      splátka istiny – čiastočná úhrada dlhodobého záväzku

358,00

461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

b)      úroky z úveru

55,30

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

c)       poistenie úveru

20,00

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zostatok neuhradeného dlhodobého záväzku na účte 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

39 642,00

 

 

 

Zostatok účtu 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 musí sedieť so zostatkom úverového účtu.

Spôsob účtovania dlhodobého úveru si účtovná jednotka môže zvoliť sama, pričom tento spôsob musím mať definovaný v internej smernici o účtovaní dlhodobých úverov.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dlhodobeho-bankoveho-uveru&idc=357

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.