Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie bitcoinov v podvojnom účtovníctve

| Eva Mihalíková

Spôsob účtovania bitcoinov a obecne všetkých virtuálnych mien v podvojnom účtovníctve upravujú Postupy účtovania v § 17 a § 46 (platné od 01.10.2018).

Virtuálna mena je v účtovníctve považovaná za krátkodobý finančný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovnej triede 25 – Krátkodobý finančný majetok. V tejto účtovnej skupine sa účtuje:

  • nákup virtuálnej meny,
  • predaj virtuálnej meny,
  • vyťažená virtuálna mena,
  • výmena virtuálnej meny.

Konkrétny účet na ktorý budú bitcoiny (BTC) a ich zmeny počas účtovného obdobia účtované si účtovná jednotka v účtovnej skupine 25, vytvorí sama, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve odporúčajú vytvorenie účtu 258Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258 – Virtuálna mena, pričom pre každú virtuálnu menu je potrebné vytvoriť samostatný analytický účet.

V súvislosti s obstaraním, držbou a obchodovaním s bitcoinami sa účtujú:

  • náklady k BTC
  • výnosy z BTC

Náklady vzniknuté pri obstaraní BTC sa účtujú na účte 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 – Ostatné finančné náklady. Na tomto účte sa teda účtuje aj úbytok virtuálnej meny v súvislosti s predajom a výmenou virtuálnej meny. Na účte 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 – Ostatné finančné náklady sa taktiež účtujú aj finančné rozdiely pri prepočte virtuálnej meny na eurá.

Výnosy z BTC sa účtujú na účte 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy. Na tomto účte sa účtuje predaj virtuálnej meny a taktiež kladné rozdiely z ocenenia virtuálnych mien pri prepočte na eurá. Na účte 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtuje aj virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok/tovar alebo službu.

Príklady účtovania bitcoinov

Účtovný prípad

MD

D

Predaj bitcoinov

 

 

a)      úbytok bitcoinov v účtovnej cene

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

258Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

b)      tržba z predaja bitcoinov v predajnej cene

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zmena hodnoty držaných bitcoinov v súvislosti s prepočtom BTC na eurá

 

 

a)      zníženie hodnoty

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

258Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

b)      zvýšenie hodnoty

258Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

 

Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa účtuje na podsúvahových účtoch – účtovné skupiny 75 až 79. Účtovanie na podsúvahových účtoch je odlišné od účtovania na súvahových účtoch a to v tom, že pri tomto účtovaní sa neúčtuje súvzťažne, tzn. zápisy sa vykonávajú iba na jednom účte a to na podsúvahovom. Pri účtovaní na podsúvahových účtoch sa musí dodržiavať zásada bilančnej kontinuity a teda, konečné zostatky týchto účtov, ktoré sa vykazujú v poznámkach účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia musia byť zhodné so začiatočným stavom účtov k prvému dňu  nasledujúceho účtovného obdobia.


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zdaňovanie kryptomien Zdaňovanie kryptomien

03. 06. 2019, Michaela Vetráková Ako má fyzická osoba postupovať pri zdaňovaní kryptomien?... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-bitcoinov-v-podvojnom-uctovnictve&idc=360

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.