Účtovanie bitcoinov v podvojnom účtovníctve

Spôsob účtovania bitcoinov a obecne všetkých virtuálnych mien v podvojnom účtovníctve upravujú Postupy účtovania v § 17 a § 46 (platné od 01.10.2018).

Virtuálna mena je v účtovníctve považovaná za krátkodobý finančný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovnej triede 25 – Krátkodobý finančný majetok. V tejto účtovnej skupine sa účtuje:

  • nákup virtuálnej meny,
  • predaj virtuálnej meny,
  • vyťažená virtuálna mena,
  • výmena virtuálnej meny.

Konkrétny účet na ktorý budú bitcoiny (BTC) a ich zmeny počas účtovného obdobia účtované si účtovná jednotka v účtovnej skupine 25, vytvorí sama, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve odporúčajú vytvorenie účtu 258 Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258 – Virtuálna mena, pričom pre každú virtuálnu menu je potrebné vytvoriť samostatný analytický účet.

V súvislosti s obstaraním, držbou a obchodovaním s bitcoinami sa účtujú:

  • náklady k BTC
  • výnosy z BTC

Náklady vzniknuté pri obstaraní BTC sa účtujú na účte 568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568 – Ostatné finančné náklady. Na tomto účte sa teda účtuje aj úbytok virtuálnej meny v súvislosti s predajom a výmenou virtuálnej meny. Na účte 568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568 – Ostatné finančné náklady sa taktiež účtujú aj finančné rozdiely pri prepočte virtuálnej meny na eurá.

Výnosy z BTC sa účtujú na účte 668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy. Na tomto účte sa účtuje predaj virtuálnej meny a taktiež kladné rozdiely z ocenenia virtuálnych mien pri prepočte na eurá. Na účte 668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtuje aj virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok/tovar alebo službu.

Príklady účtovania bitcoinov

Účtovný prípad

MD

D

Predaj bitcoinov

 

 

a)      úbytok bitcoinov v účtovnej cene

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

258 Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

b)      tržba z predaja bitcoinov v predajnej cene

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668

Zmena hodnoty držaných bitcoinov v súvislosti s prepočtom BTC na eurá

 

 

a)      zníženie hodnoty

568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568

258 Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

b)      zvýšenie hodnoty

258 Účet 258 - Virtuálna mena (Aktivní) 258.100

668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668

 

Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa účtuje na podsúvahových účtoch – účtovné skupiny 75 až 79. Účtovanie na podsúvahových účtoch je odlišné od účtovania na súvahových účtoch a to v tom, že pri tomto účtovaní sa neúčtuje súvzťažne, tzn. zápisy sa vykonávajú iba na jednom účte a to na podsúvahovom. Pri účtovaní na podsúvahových účtoch sa musí dodržiavať zásada bilančnej kontinuity a teda, konečné zostatky týchto účtov, ktoré sa vykazujú v poznámkach účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia musia byť zhodné so začiatočným stavom účtov k prvému dňu  nasledujúceho účtovného obdobia.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie na účte 261
4 príklady
Spustiť test
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-bitcoinov-v-podvojnom-uctovnictve&idc=360

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.