Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch

Pri účtovaní DPH v rámci slovenských dodávateľov a odberateľov rozšlišujeme pojmy:

  • daňová povinnosť
  • odpočet dane

O daňovej povinnosti účtujeme v súvislosti s vystavenými faktúrami, pričom vznik daňovej povinnosti je vymedzený v § 19 – 21 zákona o DPH.

Na druhej strane o odpočte dane účtujeme v súvislosti s prijatými faktúrami, presné podmienky odpočtu DPH stanovuje § 49 – 51 zákona o DPH.

Prijaté faktúry – odpočet dane

V prípade platiteľa dane z pridanej hodnoty vzniká možnosť odpočtu dane v týchto prípadoch:

  • prijatá faktúra od slovenského dodávateľa s DPH za dodaný tovar alebo službu,
  • prijatá faktúra od slovenského dodávateľa bez DPH – samozdanenie § 69 zákona o DPH,
  • prijatá faktúra od dodávateľa z EÚ za dodanie služby – samozdanenie,
  • prijatá faktúra od dodávateľa z EÚ za dodanie tovaru bez DPH,
  • DPH zaplatená colnému úradu pri dovoze tovaru z tretích krajín.

Doklady s odpočtom dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze

Prijaté faktúry s odpočtom dane sa do daňového priznania premietnu na riadky 20 – 25 a 28-30. V kontrolnom výkaze sa tieto doklady budú uvádzať v častiach B1, B2, C2.

1. Prijatá faktúra s 20% sazdbou DPH

Firma TRIP s.r.o. obdržala od firmy AMOS s.r.o. faktúru za nakúpený tovar v hodnote 420 € s DPH.

Inzerce ∇


Prijatá faktúra za tovar

MD

D

a)      Hodnota tovaru bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

V daňovom priznaní sa DPH z tejto faktúry premietne do riadka 21 a v kontrolnom výkaze do časti B2.

 

2. Prijatá faktúra s tovarom aj na súkromné využitie

Firma TRIP s.r.o. zakúpila telefón pre konateľa, ktorý ho bude využívať aj na súkromné účely. Firma trip sa rozhodla do daňových výdavkov uplatniť 50% z hodnoty telefónu.

Prijatá faktúra za telefon

MD

D

a)      Hodnota telefonu bez DPH 50%-daňový výdavok

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 20% (50%- daňový výdavok nárok na odpočet)

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

c)       Hodnota telefónu 50% nedaňový výdavok

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501.099

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

d)      DPH 20% (50% - nedaňový výdavok bez nároku na odpočet)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501.099

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

V daňovom priznaní sa 50% DPH z tejto faktúry premietne do riadka 21 a v kontrolnom výkaze v časti B2 pričom v sĺpci výška odpočítanej dane bude uvedená polovica DPH.

 

3. Prijatá faktúra za stavebné práce – bez DPH

Firma TRIP s.r.o. obdržala faktúru za vykonané stavebné úpravy od firmy GREG s.r.o. Faktúra bola bez DPH s uvedením prenosu daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69.

Prijatá faktúra za stavebné práce

MD

D

a)      Fakturovaná suma za stavebné práce bez DPH

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      Dopočítaná DPH 20% a súčane nárok na jej odpočet

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343.001

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343.002

V daňovom priznaní sa táto faktúra premietne do riadkov 9 a 10 a hodnota odpočítanej dane do riadka 21. Výsledná daňová povinnosť je nulová. V kontrolnom výkaze sa faktúra uvedie v časti B1.

 

4. Prijatá opravná faktúra

Firma TRIP s.r.o. reklamovala dodaný tovar u firmy AMOS s.r.o., ktorá jej následne vystavila dobropis.

Prijatá opravná faktúra za tovar

MD

D

a)      Fakturovaná suma tovar bez DPH

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

b)      Dopočítaná DPH 20% a súčane nárok na jej odpočet

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

V daňovom priznaní sa DPH z tejto faktúry premietne do riadka 28 a v kontrolnom výkaze sa uvedie v časti C2. Dôležitým údajom pri takejto opravnej faktúre je číslo pôvodného dokladu, ktorého sa oprava týka.

Kategórie

S tématom 'Účtovanie DPH prijatých faktúr v príkladoch' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných vystavených dokladoch
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Účtovanie spotreby energie

13. 04. 2019

Účtovanie zálohových platieb za energie, vyúčtovacia faktúra za energie, nevyfakturované dodávky za energie, návod ako na to

Otázky a Diskusia k tomuto článku (10)

#1  Iva S. 30.11.2017, 08:48

Dobrý deň, chcem sa opýtať..... Keď zaúčtuvávam došlú faktúru za tovar, ktorý nejde na sklad, ale obratom sa predáva musím do zaúčtovania vypísať všetky položky tovaru z faktúry?

#2  Ing. Eva Mihalíková 04.12.2017, 19:56

Dobrý deň, v účtovníctve stačí jednou sumou, v skladovej evidencii musíte mat položky, prípadne postup vyriesiť internou smernicou.

#3  zdenar 11.10.2018, 15:22

Dobrý deň, prosím o radu. Sme registrovaní ako plátcovia DPH v ČR. Firma, ktorá nám spracováva doklady k daňovému priznaniu DPH v ČR nám za tieto služby vystavuje faktúru s 21% DPH. Nemala by túto svoju faktúru zahrnúť do DPH ČR? Prosím aj o návod ako mám túto faktúru zaúčtovať v účtovníctve SR. Ďakujem za odpoveď

#4  Ing. Eva Mihalíková 25.10.2018, 14:41

Dobrý deň, otázkou je kde je miesto dodania ich služieb či na Slovensku alebo v ČR, nenapísali ste či ste aj platiteľ DPH na Slovensku, ak už fakturujú na slovenskú fakturačnú adresu, faktúra by mala byť s 0% DPH s prenosom daňovej povinnosti (ak sa jedná o účtovné služby), ak nie ste registrovaný pre DPH mali by ste sa registrovať podľa §7a a odviesť daň z týchto služieb na SK. Už obdržané faktúry s českou DPH môžte zaúčtovať tak, že základ dane zaúčtujete na príslušné nákladové účty a 21% daň ako nedaňový výdavok.

#5  Lubaka 09.04.2019, 09:52

Mala by som otázku na zaúčtovanie pri prenose daňovej povinnosti ak na strane odpočtu je krátenie dane? Na roozdiel vymeranej dane a odpocitanej použijem nakladovy účet aký bol pri základe dane? Ďakujem

#6  Ing. Eva Mihalíková 11.04.2019, 19:14

Môžte použiť rovnaký účet ako pri základe dane ale v analytickom členení ako nedaňový výdavok - časť DPH ktorá sa neuplatňuje.

#7  Stelka 11.02.2020, 18:42

Dobrý deň, prebrala som účtovníctvo v gastro prevádzke. Bežná FA z Metra, vystavená s DPH, aj 20% aj 10%. Ako účtovať? Bývalá účtovníčka účtovala s prenosom DPH, prečo? Dakujem

#8  Ing. Eva Mihalíková 01.03.2020, 13:28

Stelka: Dobrý deň, v Metro faktúre môžu byť položky, ktoré podliehajú preneseniu daňovej povinnosti, napr. ryža, faktúru účtujete ako bežnú faktúru a ak je na faktúre položka s nulovou DPH tá jediná sa samozdaní.

#9  Máia M. 01.12.2020, 06:42

Sme s.r.o,ktorá sa zaoberá výrobou tepla. Kotolne máme v nájme. Mesto nám chce dať do ceny tepla odpisy. Ako to zučtujem v našom účtovníctve? Ďakujem

#10  Ing. Eva Mihalíková 13.12.2020, 11:55

Dobrý deň, prosím o doplnenie, mesto Vám reguluje cenu tepla, alebo prečo Vám môžu do ceny tepla započítať odpisy ich majetku, teplo odberateľom fakturujete Vy alebo mesto ? Ak by to pripočítali do ceny nájmu za kotolne, tak Vy budete stále účtovať iba o nájme, nemáte dôvod účtovať odpisy samostatne ale iba ako súčasť ceny nájmu, keďže majetok nie je Váš.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-DPH-prijatych-faktur-v-prikladoch&idc=309

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.