Účtovanie DPH pri prijatých zahraničných faktúrach v príkladoch

Pri účtovaní DPH v rámci slovenských a zahraničných dodávateľov a odberateľov rozšlišujeme pojmy:

  • daňová povinnosť
  • odpočet dane

O daňovej povinnosti účtujeme v súvislosti s vystavenými faktúrami, pričom vznik daňovej povinnosti je vymedzený v § 19 – 21 zákona o DPH.

Na druhej strane o odpočte dane účtujeme v súvislosti s prijatými faktúrami, presné podmienky odpočtu DPH stanovuje § 49 – 51 zákona o DPH.

 

Prijaté zahraničné faktúry v rámci EÚ

  • dodávateľ s prideleným IČ DPH v členskom štáte - faktúra s 0% DPH
  • dodávateľ bez prideleného IČ DPH v členskom štáte - faktúra bez DPH 
  • dodávateľ s prideleným IČ DPH v členskom štáte - faktúra so sadzbou DPH v členskom štáte
Pri prijatých faktúrach v rámci EÚ je dôležitým pojmom vznik daňovej povinnosti a miesto nadobudnutia tovaru. Podľa zákona o DPH je miestom nadobudnutia tovaru pri preprave tovaru z iného členského štátu na územie SR, miesto kde doprava končí a teda je to SR, pričom osobou, ktorá je povinná platiť daň je osoba, ktorá tovar nadobudne, tj. tá ktorá prijme faktúru s nadobudnutím tovaru z EÚ. 

Vznik daňovej povinnosti:
  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci , v ktorom došlo k nadobudnutiu tovaru alebo
  • deň vyhotovenia faktúry ak bola vyhotovená skôr ako uplynie 15 dní kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom došlo k dodaniu tovaru 

POZN: Ak teda dôjde k dodaniu tovaru napríklad v auguste a do 15. septembra slovenský odberateľ neobdrží faktúru od zahraničného dodávateľa, musí tento tovar zdaniť v daňovom priznaní za septemer nakoľko mu vznikla daňová povinnosť 15.septembra. Do kontrolného výkazu sa faktúra neuvedie, nakoľko ju odberateľ nemá k dispozícii a uvedie ju až po jej obdržaní. 

1. Firma TRIP s.r.o. platiteľ DPH obdrží pfaktúru za dodanie tovaru od rakúskeho dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v Rakúsku.

Inzerce ∇


Účtovný prípad

MD

D

Prijatá faktúra za tovar s 0% sadzbou DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Nadobudnutie tovaru z EÚ – dopočítaná 20% DPH k tovaru

-

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Odpočítanie DPH – dopočítaná 20% DPH k tovaru

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

Základ dane a dopočítaná daň sa uvedie na riadkoch 7 a 8, súčasne aj nárok na odpočet dane na riadku 21. V kontrolnom výkaze sa faktúra uvedie v časti B1.

V opačnom prípade ak odberateľ obdrží faktúru za tovar skôr ako bol dodaný, dôjde k vzniku daňovej povinnosti až po jeho dodaní a konkrétne opäť po uplynutí 15 dní kalendárneho mesiaca nasledujúcieho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. 

Nadobudnutie služby v rámci EÚ
V prípade nadobudnutia služby vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby.
2. Firma Goway s.r.o. je registrovaná osoba podľa § 7a zákona o DPH, v mesiaci október obdržala faktúru za reklamu na facebooku s 0% DPH v sume 100 eur. Faktúru zaúčtuje takto: 

Účtovný prípad

SUMA

MD

D

Prijatá faktúra za reklamu s 0% DPH

100,00

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Dopočítaná DPH 20%

20,00

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Základ dane a dopočítaná DPH uvedie v riadkoch 7 a 8 daňového priznania, kontrolný výkaz osoba registrovaná podľa § 7a nepodáva. 

Prijaté zahraničné faktúry so zahraničnou sadzbou DPH
Ak slovenský odberateľ obdrží od zahraničného dodávateľa faktúru so zahraničnou sadzbou DPH na vysporiadanie má niekoľko možností:
a) Najjednoduchší spôsob je požiadať dodávateľa o opravu sadzby DPH (0%) a opätovné zaslanie faktúry
b) Faktúru zaúčtuje bežným spôsobom pričom zahraničnú DPH zaúčtuje na účet 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
c) Má možnosť požiadať o vrátenie zahraničnej DPH ak je jej výška viac ako 50 EUR.
3. Firma TRIP s.r.o. obdržala od českého dodávateľa faktúru za tovar s vyčíslením 21% sadzby DPH. Faktúru firma TRIP zaúčtuje nasledovne: 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie DPH pri prijatých zahraničných faktúrach v príkladoch' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných účtovných dokladoch
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Mária Tibenská 31.10.2022, 11:52

Dobrý deň. Prosím poradiť aký účtovný predpis mám použiť pri prijatej zahraničnej faktúry z nemocnice za ošetrenie zamestnanca a následne po podaní žiadosti na zdravotnú poisťovnu v tuzemsku preplatenie ošetrovného ale nie v plnej výške. Budem Vám veľmi vďačná . S pozdravom.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-DPH-pri-prijatych-zahranicnych-fakturach-v-prikladoch&idc=313

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.