Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Teambuilding v účtovníctve

| Michaela Vetráková

Teambuilding alebo budovanie pracovných vzťahov mimo pracovné prostredie slúži na prehĺbenie tímovej spolupráce. Program teambuildingu môže byť vzdelávací alebo oddychový. V tomto článku sa pozrieme na teambuilding z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov.

Článok 3 Zákoníka práce stanovuje, že zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie. Z ohľadom na túto skutočnosť je preto možné teambuilding chápať ako jednu z foriem vzdelávania zamestnancov podľa § 153 Zákonníka práce. Od toho sa odvíja nasledujúca otázka:

 

Je teambuilding daňovo uznateľným alebo neuznateľným nákladom?

Daňová uznateľnosť nákladu závisí na cieli teambuildingu, záleží či sa riešia pracovné záležitosti týkajuce sa obchodnej činnosti firmy alebo sa jedná o druh zábavy pre zamestnancov. Záleží taktiež na tom, či je účasť na teambildingu pre zamestnancov povinná alebo dobrovoľná. Náklady na teambuilding sú pre daňové účely chápané nasledujúcimi spôsobmi:

  • teambuilding je daňovo uznateľný náklad, ak došlo počas teambuildingu k výkonu práce,
  • teambuilding nie je daňovo uznateľný náklad, ak sa jedná o výdavok vynaložený na zábavu pre zamestnancov.

Za daňové výdavky sa považujú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ak spoločnosť vynaložené náklady na organizáciu teambuildingu  preukáže je možné zaradiť tento náklad medzi daňové náklady (dôkazom môže byť prezenčná listina, program pracovného stretnutia, záznam zo stretnutia...). Daňovo uznateľným nákladom je okrem cestovných náhrad a mzdy zamestnancov aj náklad na dopravu zamestnancov, ubytovanie, prenájom priestorov, služby školiteľov, vzdelávací materiál, požičanie audiovizuálnej techniky a pod. Daňovník si môže uplatniť nárok na odpočet dane.

 

Príklad:

Zamestnávateľ zorganizoval pre svojich zamestnancov víkendový pobyt 200 km od pracoviska. Ubytovanie bolo v hoteli a doprava bola zabezpečená autobusom. Cieľom teambuildingu bolo absolvovanie školenia, ktoré súvisí s činnosťou firmy, zamestnávateľ zaplatil prenájom miestnosti a školiteľa. Zamestnanci si mohli objednať wellness. Ktoré z nasledujúcich nákladov si spoločnosť môže uplatniť ako daňovo uznateľné náklady?

Riešenie:

Počas teambuildingu došlo k výkonu práce (absolvovanie pracovného školenia), preto výdavky na prepravu, náklady na ubytovanie a prenájom miestnosti sú daňovo uznateľné v plnej výške. Wellness nie je daňovo uznateľný náklad.


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daň z výhry 2020 - pravidlá zdaňovania výhier Daň z výhry 2020 - pravidlá zdaňovania výhier

17. 07. 2020, Brandvoice Výhru v súťaži sprevádza veľká radosť, no niekedy ju vystriedajú starosti. Zdaňovanie výhier, ktoré má určené svoje presné pravidlá, dokáže potrápiť množstvo ľudí.... celý článokKategórie: Daňové výdavky od A po Z Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Teambuilding-v-uctovnictve&idc=421

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.