Teambuilding v účtovníctve

Teambuilding alebo budovanie pracovných vzťahov mimo pracovné prostredie slúži na prehĺbenie tímovej spolupráce. Program teambuildingu môže byť vzdelávací alebo oddychový. V tomto článku sa pozrieme na teambuilding z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov.

Článok 3 Zákoníka práce stanovuje, že zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie. Z ohľadom na túto skutočnosť je preto možné teambuilding chápať ako jednu z foriem vzdelávania zamestnancov podľa § 153 Zákonníka práce. Od toho sa odvíja nasledujúca otázka:

 

Je teambuilding daňovo uznateľným alebo neuznateľným nákladom?

Daňová uznateľnosť nákladu závisí na cieli teambuildingu, záleží či sa riešia pracovné záležitosti týkajuce sa obchodnej činnosti firmy alebo sa jedná o druh zábavy pre zamestnancov. Záleží taktiež na tom, či je účasť na teambildingu pre zamestnancov povinná alebo dobrovoľná. Náklady na teambuilding sú pre daňové účely chápané nasledujúcimi spôsobmi:

  • teambuilding je daňovo uznateľný náklad, ak došlo počas teambuildingu k výkonu práce,
  • teambuilding nie je daňovo uznateľný náklad, ak sa jedná o výdavok vynaložený na zábavu pre zamestnancov.

Za daňové výdavky sa považujú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ak spoločnosť vynaložené náklady na organizáciu teambuildingu  preukáže je možné zaradiť tento náklad medzi daňové náklady (dôkazom môže byť prezenčná listina, program pracovného stretnutia, záznam zo stretnutia...). Daňovo uznateľným nákladom je okrem cestovných náhrad a mzdy zamestnancov aj náklad na dopravu zamestnancov, ubytovanie, prenájom priestorov, služby školiteľov, vzdelávací materiál, požičanie audiovizuálnej techniky a pod. Daňovník si môže uplatniť nárok na odpočet dane.

 

Príklad:

Zamestnávateľ zorganizoval pre svojich zamestnancov víkendový pobyt 200 km od pracoviska. Ubytovanie bolo v hoteli a doprava bola zabezpečená autobusom. Cieľom teambuildingu bolo absolvovanie školenia, ktoré súvisí s činnosťou firmy, zamestnávateľ zaplatil prenájom miestnosti a školiteľa. Zamestnanci si mohli objednať wellness. Ktoré z nasledujúcich nákladov si spoločnosť môže uplatniť ako daňovo uznateľné náklady?

Riešenie:

Počas teambuildingu došlo k výkonu práce (absolvovanie pracovného školenia), preto výdavky na prepravu, náklady na ubytovanie a prenájom miestnosti sú daňovo uznateľné v plnej výške. Wellness nie je daňovo uznateľný náklad.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Teambuilding-v-uctovnictve&idc=421

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.