Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022

Suma stravného pri tuzemských pracovných cestách aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste sa od 1. septembra opäť zmenila. Aké nové zmeny nastanú vo výške stravného a cestovných náhrad?

Sumy stravného i základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. mája 2022 na základe údajov Štatistického úradu SR za mesiac december 2021. Ďalšie zvyšovanie je platné od 1.9.2022.

Mechanizmus určenia výšky stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje sumy pre časové pásmo:

a) 5 až 12 hodín: 6,40 €,

b) nad 12 hodín až 18 hodín: 9,60 €,

c) nad 18 hodín: 14,50 €.

Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovovalo výšku stravného od 1. mája 2022. Zvýšené sumy stravného platia od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené (zvýšené sumy za stravné sa použijú už od 1. septembra 2022).

Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

  • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, 
  • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín (od 1.9.2022 maximálne do výšky 3,52 €).


Dochádza taktiež k zmene minimálnej výšky stravovacích poukážok (gastrolístkov) od 1.9.2022. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eur bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 €. Finančný príspevok na stravovanie musí byť minimálne vo výške 2,64 €, maximálne však 3,52 € (minimálne 55 % zo sumy gastrolístka, maximálne 55 % zo sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín).

V Zbierke zákonov bolo tiež publikované aj ďalšie opatrenie ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022. Od 1.9.2022 teda platí, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 €,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 €.

Týmto opatrením sa ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňové veličiny
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Sumy-stravneho-a-cestovnych-nahrad-od-1-9-2022&idc=485

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.