Stravné v roku 2023

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce zabezpečiť zamestnancovi stravovanie podľa zásad zdravej a správnej výživy a zároveň mu ukladá povinnosť zabezpečiť zamestnancom po 4 hodinách práce teplé jedlo s vhodným nápojom buď na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

To akým spôsobom zamestnávateľ poskytne zamestnancovi teplý obed s nápojom záleží na dohode medzi nimi. V praxi je to najčastejšie vo forme finančného príspevku na stravu, stravných lístkov alebo platobných kariet na stravovanie.  Na stravné majú nárok všetci zamestnanci, ktorí pracujú viac ako 4 hodiny v danom dni.

Sumy stravného upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách nasledovne:

Sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel upravuje ministerstvo opatrením na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad") o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s nákupom a prevádzkou motorových vozidiel. Úprava súm sa vykoná, ak rozdiel indexu cien v príslušnom kalendárnom mesiaci a indexu cien v kalendárnom mesiaci, podľa ktorého bola naposledy opatrením upravená suma náhrad, tvorí hodnotu aspoň 10 bodov. Upravené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Keďže v januári 2023 bola táto podmienka pre úpravu stravného splnená, stravné sa zvyšovalo od 1. júna 2023 pre tuzemské pracovné cesty vo všetkých časových pásmach.

 

Prehľad hodnôt stravného pre rok 2023:

Časové pásmo

01.01.-31.05.2023

od 01.06.2023

5 – 12 hodín

6,80 EUR

7,30 EUR

12 – 18 hodín

10,10 EUR

10,90 EUR

viac ako 18 hodín

15,30 EUR

16,40 EUR

Hodnota stravného pre časové pásmo 5 – 12 hodín priamo ovplyvňuje aj hodnotu stravného, ktoré si môže do daňových výdavkov započítať živnostník alebo aj minimálnu výšku finančného príspevku na stravné či stravného lístka.  

 

Maximálne a minimálne hodnoty stravného u zamestnancov:

 

Minimálna hodnota

Maximálna hodnota

Stravný lístok

5,48 EUR

7,30 EUR

Finančný príspevok na stravu

3,02 EUR

4,02 EUR

Zamestnávateľ hradí najmenej 55% z hodnoty stravného lístka a zamestnanec hradí zvyšných 45%. Zamestnávateľ môže poskytnúť stravné aj vo vyššej hodnote ako predpisuje zákon.

Živnostníci si taktiež môžu uplatniť výdavky na stravné, od júna 2023 maximálne do výšky 4,02 € /pracovný deň, pričom na stravné má živnostník nárok na každý deň v ktorom vykonáva prácu, tzn. stravné si môže uplatniť aj v sobotu alebo v nedeľu ak pracuje aj počas víkendu. Výhodou je, že živnostník nemusí preukazovať výdavky na stravné nákupom stravných lístkov alebo stravy.

 

Kedy si živnostník nemôže uplatniť stravné ako výdavok ?

Živnostník si nemôže stravné uplatniť ako daňový výdavok v prípade, že:

  • okrem podnikateľskej činnosti je súčasne aj zamestnancom a má nárok na stravné zo zamestnaneckého pomeru
  • uplatňuje v daňovom priznaní paušálne výdavky
  • za daný deň uplatňuje cestovné náhrady v súvislosti s pracovnou cestou

Prehľad výšky daňových výdavkov za rok 2023 pre pracovné dní okrem víkendov a štátnych sviatkov:

Obdobie

Počet pracovných dní

Stravné na deň

Výška stravného

01.01.- 31.05.2023

125 dní

3,74 EUR

467,50 EUR

01.06.-30.09.2023

83 dní

4,02 EUR

333,66 EUR

 

Prehľad výšky daňových výdavkov za rok 2023 pre pracovné dní vrátane víkendov a štátnych sviatkov:

Obdobie

Počet pracovných dní

Stravné na deň

Výška stravného

01.02.- 31.05.2023

151 dní

3,74 EUR

564,74 EUR

01.06.-30.09.2023

122 dní

4,02 EUR

490,44 EUR

 

V prípade, že živnostník pracuje iba počas pracovných dní môže si za obdobie od januára do septembra 2023 započítať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane až 801,16 EUR. Ak sa jedná o živnostníka, ktorý pracuje aj počas víkendov a sviatkov môže si za toto obdobie do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane započítať až 1055,18 Eur.  

Aktuálne prechádza legislatívnym procesom návrh opatrenia na opätovné zvýšenie stravného s pravdepodobnou účinnosťou od 1. októbra 2023.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Stravne-v-roku-2023&idc=514

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.