Stravné lístky a ich účtovanie

Stravné lístky sa z pohľadu účtovných štandardov považujú za ceniny. Účtuje sa o nich v skupine 21 – na účte 213. Účtovanie stravných lístkov ako cenín je v súlade s § 47 ods. 2 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 /Postupy účtovania v PÚ/: Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty, servisné poukážky a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

 

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný poskytovať stravné lístky zamestnancovi vopred, aby bolo zabezpečené, že zamestnanec si za deň, kedy spĺňa podmienky § 152 zákonníka práce zaobstarať stravu. Zákonník práce nepredpisuje, či má zamestnávateľ poskytovať stravné lístky denne alebo mesačne, v praxi zamestnávateľ poskytne na začiatku mesiaca toľko stravných lístkov, koľko je pracovných dní a nasledujúci mesiac podľa skutočnej dochádzky zamestnanca stravné lístky so zamestnancom zúčtuje (napríklad na nasledujúci mesiac odpočíta tie, ktoré dostal zamestnanec v predchádzajúcom mesiaci navyše).

 

 Daňový výdavok zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnanocv najmenej 55% z ceny jedla, do daňových výdavkov si tak môže zamestnávateľ zahrnúť 55% z ceny stravného lístka, najviac však 55% zo sumy stravného pre pracovnú cestu trvajúcu 5 až 12 hodín, tj. zo sumy 5,10 Eur = 2,81 Eur.

 

Zmrazenie stravného v roku 2020 a 2021

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, došlo k doplneniu legislatívnej úpravy zákona o cestovných náhradách, ktorá zmrazila výšku stravného do 31.12.2021.

 

Príklady účtovania

Zamestnávateľ nakupuje stravné lístky na faktúru. Zamestnancom ich poskytuje vopred za nadchádzajúci mesiac podľa počtu pracovných dní, v ktorých je predpoklad, že budú pracovať dlhšie ako 4 hodiny. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so zákonom 55% z hodnoty stravného pre pracovnú cestu trvajúcu 5-12 hodín, 10% z hodnoty stravných lístkov prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu a zvyšok hodnoty zráža zamestnancom zo mzdy alebo v hotovosti do pokladnice zamestnávateľa.

Doklad

Účtovný prípad

Suma

MD

D

PFA

Faktúra prijatá za nákup stravných lístkov:

a)      Hodnota stravných lístkov 100ks *4,00€

b)      Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa

c)       DPH 20% (k odmene)

 

400,00

 

10,00

  2,00

 

213

 

518

343

 

321

 

321

321

VBU

Úhrada faktúry z bankového účtu

412,00

321

221

ID

Vyúčtovanie stravných lístkov za november: 60ks

a)            Daňový náklad zamestnávateľa 55% z 5,10 (60*2,81)

b)           Príspevok zo sociálneho fondu 10%  (10% z 4*60)

 

c)            Pohľadávka voči zamestnancom (60*4-168,60-24)

 

168,60

    24,00

47,40

 

527

472

335

 

213

213

213

ID

Zrážka časti stravných lístkov zo miezd zamestnancov /60ks/

 

47,40

 

331

 

335

PPD

Úhrada časti stravných lístkov v hotovosti zamestnancom /10ks/

 

7,90

 

211

 

335

 

Zamestnávateľ platí stravné lístky formou zálohovej faktúry. Zamestnancom ich poskytuje vopred za nadchádzajúci mesiac podľa počtu pracovných dní, v ktorých budú pracovať dlhšie ako 4 hodiny. Zamestnancom prispieva 100% hodnoty stravných lístkov – zamestnanci ich dostávajú zadarmo.

 

Doklad

Účtovný prípad

Suma

MD

D

PFA

Zálohová faktúra na stravné lístky

2124,00

neúčtuje sa

VBÚ

Úhrada zálohovej faktúry z bankového účtu

2124,00

314

221

PFA

Faktúra prijatá za nákup stravných lístkov:

a)      Hodnota stravných lístkov 500ks po 4,20 €

 

b)      Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa

 

c)      DPH 20% (k odmene)

 

2100,00

20,00

  4,00

 

213

 518

343

 

321

 321

321

ID

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

2124,00

321

314

ID

Vyúčtovanie stravných lístkov za november: 460ks

d)     Daňový náklad zamestnávateľa 55% z 5,10 (2,81*460)

e)      Príspevok zo sociálneho fondu 1% (1% z 460*4,20)

 

f)       Nedaňový náklad zamestnávateľa (460*4,2-1292,60-19,32)

 

1292,60

19,32

620,08

 

527

472

528N

 

213

213

213

 

Budúcnosť stravných lístkov

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 okrem iného obsahuje aj úpravu v oblasti stravných lístkov, vláda SR sa zaviazala umožniť zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a príspevkom na stravu, z tohto dôvodu je možné, že stravné lístky v blízkej budúcnosti zaniknú.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie spotreby pohonných látok
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Stravné v roku 2023

20. 08. 2023

Aktuálne sumy stravného pre zamestnancov aj živnostníkov. Stravné ako daňový výdavkov živnostníka.

Stravné od 01.07.2019

17. 08. 2019

Minimálna a maximálna výška stravného lístka od 1. júla 2019, výška stravného pri pracovných cestách, nárok na vreckové, sadzby stravného v zahraničí

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Hartman peter 25.11.2022, 17:23

Ak nechodím v práci na obed a zamestnávateľ mi nedá stravné lístky pritom mam nane nárok ako mam pokračovať?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Stravne-listky-a-ich-uctovanie&idc=426

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.