Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Stravné lístky a ich účtovanie

| Ing. Eva Mihalíková

Stravné lístky sa z pohľadu účtovných štandardov považujú za ceniny. Účtuje sa o nich v skupine 21 – na účte 213. Účtovanie stravných lístkov ako cenín je v súlade s § 47 ods. 2 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 /Postupy účtovania v PÚ/: Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty, servisné poukážky a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

 

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný poskytovať stravné lístky zamestnancovi vopred, aby bolo zabezpečené, že zamestnanec si za deň, kedy spĺňa podmienky § 152 zákonníka práce zaobstarať stravu. Zákonník práce nepredpisuje, či má zamestnávateľ poskytovať stravné lístky denne alebo mesačne, v praxi zamestnávateľ poskytne na začiatku mesiaca toľko stravných lístkov, koľko je pracovných dní a nasledujúci mesiac podľa skutočnej dochádzky zamestnanca stravné lístky so zamestnancom zúčtuje (napríklad na nasledujúci mesiac odpočíta tie, ktoré dostal zamestnanec v predchádzajúcom mesiaci navyše).

 

 Daňový výdavok zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnanocv najmenej 55% z ceny jedla, do daňových výdavkov si tak môže zamestnávateľ zahrnúť 55% z ceny stravného lístka, najviac však 55% zo sumy stravného pre pracovnú cestu trvajúcu 5 až 12 hodín, tj. zo sumy 5,10 Eur = 2,81 Eur.

 

Zmrazenie stravného v roku 2020 a 2021

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, došlo k doplneniu legislatívnej úpravy zákona o cestovných náhradách, ktorá zmrazila výšku stravného do 31.12.2021.

 

Príklady účtovania

Zamestnávateľ nakupuje stravné lístky na faktúru. Zamestnancom ich poskytuje vopred za nadchádzajúci mesiac podľa počtu pracovných dní, v ktorých je predpoklad, že budú pracovať dlhšie ako 4 hodiny. Príspevok zamestnávateľa zamestnancom je stanovený v súlade so zákonom 55% z hodnoty stravného pre pracovnú cestu trvajúcu 5-12 hodín, 10% z hodnoty stravných lístkov prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu a zvyšok hodnoty zráža zamestnancom zo mzdy alebo v hotovosti do pokladnice zamestnávateľa.

Doklad

Účtovný prípad

Suma

MD

D

PFA

Faktúra prijatá za nákup stravných lístkov:

a)      Hodnota stravných lístkov 100ks *4,00€

b)      Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa

c)       DPH 20% (k odmene)

 

400,00

 

10,00

  2,00

 

213

 

518

343

 

321

 

321

321

VBU

Úhrada faktúry z bankového účtu

412,00

321

221

ID

Vyúčtovanie stravných lístkov za november: 60ks

a)            Daňový náklad zamestnávateľa 55% z 5,10 (60*2,81)

b)           Príspevok zo sociálneho fondu 10%  (10% z 4*60)

 

c)            Pohľadávka voči zamestnancom (60*4-168,60-24)

 

168,60

    24,00

47,40

 

527

472

335

 

213

213

213

ID

Zrážka časti stravných lístkov zo miezd zamestnancov /60ks/

 

47,40

 

331

 

335

PPD

Úhrada časti stravných lístkov v hotovosti zamestnancom /10ks/

 

7,90

 

211

 

335

 

Zamestnávateľ platí stravné lístky formou zálohovej faktúry. Zamestnancom ich poskytuje vopred za nadchádzajúci mesiac podľa počtu pracovných dní, v ktorých budú pracovať dlhšie ako 4 hodiny. Zamestnancom prispieva 100% hodnoty stravných lístkov – zamestnanci ich dostávajú zadarmo.

 

Doklad

Účtovný prípad

Suma

MD

D

PFA

Zálohová faktúra na stravné lístky

2124,00

neúčtuje sa

VBÚ

Úhrada zálohovej faktúry z bankového účtu

2124,00

314

221

PFA

Faktúra prijatá za nákup stravných lístkov:

a)      Hodnota stravných lístkov 500ks po 4,20 €

 

b)      Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa

 

c)      DPH 20% (k odmene)

 

2100,00

20,00

  4,00

 

213

 518

343

 

321

 321

321

ID

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

2124,00

321

314

ID

Vyúčtovanie stravných lístkov za november: 460ks

d)     Daňový náklad zamestnávateľa 55% z 5,10 (2,81*460)

e)      Príspevok zo sociálneho fondu 1% (1% z 460*4,20)

 

f)       Nedaňový náklad zamestnávateľa (460*4,2-1292,60-19,32)

 

1292,60

19,32

620,08

 

527

472

528N

 

213

213

213

 

Budúcnosť stravných lístkov

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 okrem iného obsahuje aj úpravu v oblasti stravných lístkov, vláda SR sa zaviazala umožniť zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a príspevkom na stravu, z tohto dôvodu je možné, že stravné lístky v blízkej budúcnosti zaniknú.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022 Sumy stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022

14. 09. 2022, Ing. Michaela Vetráková Aké zmeny nastanú vo výške stravného a cestovných náhrad od 1.9.2022?... celý článok


 Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

02. 01. 2020, Tomáš Vojta, Eva Mihalíková Kalkulačka na výpočet sumy stravného pre zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - stravné a vreckové 2018... celý článok


 Účtovanie finančného príspevku na stravovanie Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

10. 05. 2021, Eva Mihalíková Účtovanie finačného príspevku na stravovanie, finančný príspevok na stravovanie od marca 2021, účtovanie stravného. ... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Daňové výdavky od A po Z Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Stravne-listky-a-ich-uctovanie&idc=426

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.