Stála prevádzkareň

Čo je to stála prevádzkareň? S čím súvisí tento pojem? „Stála prevádzkareň“ súvisí s daňou z príjmov a vykonávaním podnikateľskej činnosti v zahraničí. Ak vznikne niekomu stála prevádzkareň na území iného štátu, je potrebné sa riadiť daňovými predpismi iného štátu. Podrobnejšie informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Definícia stálej prevádzkarni je vymedzená v § 16 odst. 2 zákona o dani z príjmov. Stálou prevádzkarňou sa rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Definíciu stálej prevádzkarne taktiež nájdeme v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré majú prednosť pred národnými predpismi upravujúcimi daň z príjmov. Stála prevádzkareň je charakteristická tým, že sa jedná o daňový inštitút, kedy zahraničnému podnikateľovi pri jej vzniku po splnení podmienok zákona o dani z príjmov alebo medzinárodnej daňovej zmluvy vzniká povinnosť zdanenia príjmov z podnikania na území SR.

Kedy vzniká stála prevádzkareň?

Stála prevádzkareň môže podnikajúcej vzniknúť na území štátu, v ktorom nie je rezidentom, avšak vykonáva tu obchodnú činnosť. Obvykle je vznik stálej prevádzkarne podmienený časovým testom. V prípade, že podnikateľovi vznikne stála prevádzkareň na území konkrétneho štátu, je povinný v tomto štáte zdaniť príjmy zo zdrojov na území tohto štátu. Stála prevádzkareň môže vzniknúť aj spätne. Stála prevádzkareň nemusí byť nevyhnutne zapísaná do Obchodného registra SR. Môže mať rôzne formy:

  • klasická → trvalé miesto na výkon podnikateľskej činnosti
  • digitálna → operátorom zahraničných digitálnych platforiem sprostredkujúcim služby prepravy a ubytovania v SR vzniká povinnosť registrovať stálu prevádzkareň
  • stavebná → stavenisko, miesto vykonávania stavebných alebo montážnych projektov
  • službová → poskytovanie služieb na Slovensku, ak výkon podnikateľskej činnosti presiahne v úhrne šesť mesiacov v akomkoľvek dvanásťmesačnom období
  • agentská → vykonávanie činností prostredníctvom „závislého zástupcu“

Zdaňovanie príjmov zo stálej prevádzkarne

Podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia platí pravidlo, že zisky podniku jedného štátu, ktorý vykonáva svoju činnosť v druhom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, sa v rozsahu pripočítateľnom tejto stálej prevádzkarni zdania v druhom štáte. Uvedené v praxi znamená to, že ak slovenskému podnikateľovi (s trvalým pobytom alebo sídlom na Slovensku) vznikne stála prevádzkareň v inej krajine (napr. v ČR), tak potom príjmy dosiahnuté touto stálou prevádzkarňou sa zdania v ČR a nie na Slovensku.

Vznik stálej prevádzkarne v zahraničí môže mať vplyv aj na povinnosti týkajúce sa registrácie k DPH v inej krajine.

 

K problematike vzniku stálej prevádzkarne počas pandémie koronavírusu vydala OECD usmernenie. Podľa OECD dočasná a mimoriadna zmena miesta, kde zamestnanci vykonávajú svoju prácu počas pandémie koronavírusu, nemá pre zamestnávateľa zakladať vznik stálej prevádzkarne. Práca z domova (tzv. home office) nespĺňa podmienku, že stála prevádzkareň sa musí vyznačovať určitým stupňom stálosti a podnik musí mať nad týmto miestom kontrolu.

Príklady

Český advokát si prenajíma kanceláriu na Slovensku, kde poskytuje poradenstvo vždy iba prvý týždeň v mesiaci a po zvyšok času je v kancelárii iba sekretárka. Advokát síce zostáva daňovým nerezidentom Slovenska, ale vzniká mu stála prevádzkareň a príjem bude podliehať zdaneniu na Slovensku.

Česká firma stavia na Slovensku stavebné dielo v termíne od marca do októbra 2021. Realizácia trvala 8 mesiacov, čo je viac ako je šesťmesačná časová podmienka stálej prevádzkarne stanovená v slovenskom zákone o daniach z príjmov (§ 16 ods. 2 zákona č. 595/2003 Zz, o dani z príjmov). Avšak s ČR má SR uzavretú Zmluvu, ktorá zvýhodňuje rezidentov oboch zmluvných štátov predĺžením časového testu vzniku „stavebnej“ stálej prevádzkarne z 6 mesiacov na 12 mesiacov. Táto zvýhodnená časová podmienka tu nie je naplnená, pretože stavebný projekt v Česku trval iba 8 mesiacov. Z tohto dôvodu českej firme na Slovensku „stavebná“ stála prevádzkareň nevznikla. Príjem bude podliehať zdanenie v ČR.

 

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Stala-prevadzkaren&idc=464

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.