Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Stála prevádzkareň

| Michaela Vetráková

Čo je to stála prevádzkareň? S čím súvisí tento pojem? „Stála prevádzkareň“ súvisí s daňou z príjmov a vykonávaním podnikateľskej činnosti v zahraničí. Ak vznikne niekomu stála prevádzkareň na území iného štátu, je potrebné sa riadiť daňovými predpismi iného štátu. Podrobnejšie informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Definícia stálej prevádzkarni je vymedzená v § 16 odst. 2 zákona o dani z príjmov. Stálou prevádzkarňou sa rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Definíciu stálej prevádzkarne taktiež nájdeme v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré majú prednosť pred národnými predpismi upravujúcimi daň z príjmov. Stála prevádzkareň je charakteristická tým, že sa jedná o daňový inštitút, kedy zahraničnému podnikateľovi pri jej vzniku po splnení podmienok zákona o dani z príjmov alebo medzinárodnej daňovej zmluvy vzniká povinnosť zdanenia príjmov z podnikania na území SR.

Kedy vzniká stála prevádzkareň?

Stála prevádzkareň môže podnikajúcej vzniknúť na území štátu, v ktorom nie je rezidentom, avšak vykonáva tu obchodnú činnosť. Obvykle je vznik stálej prevádzkarne podmienený časovým testom. V prípade, že podnikateľovi vznikne stála prevádzkareň na území konkrétneho štátu, je povinný v tomto štáte zdaniť príjmy zo zdrojov na území tohto štátu. Stála prevádzkareň môže vzniknúť aj spätne. Stála prevádzkareň nemusí byť nevyhnutne zapísaná do Obchodného registra SR. Môže mať rôzne formy:

  • klasická → trvalé miesto na výkon podnikateľskej činnosti
  • digitálna → operátorom zahraničných digitálnych platforiem sprostredkujúcim služby prepravy a ubytovania v SR vzniká povinnosť registrovať stálu prevádzkareň
  • stavebná → stavenisko, miesto vykonávania stavebných alebo montážnych projektov
  • službová → poskytovanie služieb na Slovensku, ak výkon podnikateľskej činnosti presiahne v úhrne šesť mesiacov v akomkoľvek dvanásťmesačnom období
  • agentská → vykonávanie činností prostredníctvom „závislého zástupcu“

Zdaňovanie príjmov zo stálej prevádzkarne

Podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia platí pravidlo, že zisky podniku jedného štátu, ktorý vykonáva svoju činnosť v druhom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, sa v rozsahu pripočítateľnom tejto stálej prevádzkarni zdania v druhom štáte. Uvedené v praxi znamená to, že ak slovenskému podnikateľovi (s trvalým pobytom alebo sídlom na Slovensku) vznikne stála prevádzkareň v inej krajine (napr. v ČR), tak potom príjmy dosiahnuté touto stálou prevádzkarňou sa zdania v ČR a nie na Slovensku.

Vznik stálej prevádzkarne v zahraničí môže mať vplyv aj na povinnosti týkajúce sa registrácie k DPH v inej krajine.

 

K problematike vzniku stálej prevádzkarne počas pandémie koronavírusu vydala OECD usmernenie. Podľa OECD dočasná a mimoriadna zmena miesta, kde zamestnanci vykonávajú svoju prácu počas pandémie koronavírusu, nemá pre zamestnávateľa zakladať vznik stálej prevádzkarne. Práca z domova (tzv. home office) nespĺňa podmienku, že stála prevádzkareň sa musí vyznačovať určitým stupňom stálosti a podnik musí mať nad týmto miestom kontrolu.

Príklady

Český advokát si prenajíma kanceláriu na Slovensku, kde poskytuje poradenstvo vždy iba prvý týždeň v mesiaci a po zvyšok času je v kancelárii iba sekretárka. Advokát síce zostáva daňovým nerezidentom Slovenska, ale vzniká mu stála prevádzkareň a príjem bude podliehať zdaneniu na Slovensku.

Česká firma stavia na Slovensku stavebné dielo v termíne od marca do októbra 2021. Realizácia trvala 8 mesiacov, čo je viac ako je šesťmesačná časová podmienka stálej prevádzkarne stanovená v slovenskom zákone o daniach z príjmov (§ 16 ods. 2 zákona č. 595/2003 Zz, o dani z príjmov). Avšak s ČR má SR uzavretú Zmluvu, ktorá zvýhodňuje rezidentov oboch zmluvných štátov predĺžením časového testu vzniku „stavebnej“ stálej prevádzkarne z 6 mesiacov na 12 mesiacov. Táto zvýhodnená časová podmienka tu nie je naplnená, pretože stavebný projekt v Česku trval iba 8 mesiacov. Z tohto dôvodu českej firme na Slovensku „stavebná“ stála prevádzkareň nevznikla. Príjem bude podliehať zdanenie v ČR.

 

 

 


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daň z nehnuteľností Daň z nehnuteľností

08. 12. 2021, Ing. Michaela Vetráková Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti a v akej výške? ... celý článok


 Zmena prihlasovania do sociálnej poisťovne od 1. januára 2022 Zmena prihlasovania do sociálnej poisťovne od 1. januára 2022

07. 11. 2021, Eva Mihalíková Ukončenie používania grid kariet, prihlasovanie do sociálnej poisťovne s menom a heslom, nastavenie účtu, návod ako na to... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Stala-prevadzkaren&idc=464

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.