Spotrebné dane

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru. Vyberajú sa pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. V nasledujúcom článku si vysvetlíme čo tvorí základ dane u jednotlivých spotrebných daniach a aká je sadzba dane.

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je

a) lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri teplote 20 °C; alkoholom sa na účely tohto zákona rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu,

b) víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“),

c) medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,

d) pivo, je množstvo piva vyjadrené v hl,

e) lieh, ktorým je destilátvyrobený súkromnou výrobou destilátu, je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátuoprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, je na hl a. ustanovená takto:

  • základná sadzba spotrebnej dane je 1 080 eur,
  • znížená sadzba spotrebnej dane je 540 eur.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, je ustanovená na hektoliter takto:

  • tiché víno 0 eur,
  • šumivé víno 79,65 eur,
  • šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eur,
  • tichý fermentovaný nápoj 0 eur,
  • šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, je na hektoliter ustanovená vo výške 84,24 eur.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, je na hektoliter a na percento objemu skutočného obsahu alkoholu ustanovená takto:

  • základná sadzba spotrebnej dane 3,587 eur,
  • znížená sadzba spotrebnej dane 2,652 eur.

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Daň z elektriny: základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh), sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.

Daň z uhlia: základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t). Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 eura/t.

Daň zo zemného plynu: Základom dane je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) okrem § 39a ods. 2. Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je:

a) používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,

b) dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.

 

Spotrebná daň z minerálnych olejov

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch. Všetky sadzby dane sú uvedené v § 6.

 

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch s výnimkou cigariet.  Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak. Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:

opis tovaru

sadzba dane

cigary, cigarky

76,70 eura/kg

tabak

76,70 eura/kg.

(2) Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:

kombinovaná sadzba dane

opis tovaru

špecifická časť

percentuálna časť

cigarety

64,10 eura/1 000 kusov

23 % z ceny cigariet.

(3) Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.

(4) Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.

(5) Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Spotrebne-dane&idc=458

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.