Videokurz Kurzy účtovnictva

Rodičovský dôchodok

Od 1. novembra 2022 sa zaviedol nový druh dôchodkovej dávky – rodičovský dôchodok (nazývaný aj rodičovský bonus). Nárok na rodičovský dôchodok môže vzniknúť najskôr od 1. januára 2023. Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ

  • starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
  • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „poberateľ dôchodku“), ktorý je

  • rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, a toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol,
  • fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok vznikol.

Ako bude dôchodok vyplácaný? Od čoho závisí suma rodičovského dôchodku?

Rodičovský dôchodok bude vyplácaný mesačne (vopred), vždy v pravidelne opakujúcom sa termíne, a to rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj starobný dôchodok. Výnimkou je rodičovský dôchodok za rok 2023. Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok za rok 2023 v jednej úhrnnej splátke (Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023). Suma rodičovského dôchodku závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne za jedno dieťa.

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať. Ak ste rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, nárok na rodičovský dôchodok vám vzniká priamo zo zákona.

Viac podrobných informácií nájdete na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Filo 25.05.2023, 08:47

Mám dve deti- ktoré pracujú nepretržite už 30 rokov a nepopžiadali o zrusenie rodicovského dôchodku --- manželka dostala výmer len na jedno dieťa a ja vôbec som nič nedostal a to prečo ???????

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Rodicovsky-dochodok&idc=509

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.