Videokurz Kurzy účtovnictva

Reklama, sponzoring, súťaže

Reklama, ktorá slúži na spropagovanie obchodnej spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti je považovaná za daňovo uplatniteľný výdavok v plnej výške (§ 19 ods. 2 písm. k Zákona o dani z príjmov).

Za reklamu je možné považovať:

  • Inzercia
  • Zverejnenie plagátov, reklamných nápisov
  • Výstava exponátov
  • Výroba propagačných predmetov (cena 1ks nesmie presiahnuť 16,60 €)
  • Nosiče reklamných nápisov s OC < 1700 € (v prípade vyššej ceny sa jedná o odpisovateľný majetok)
  • Poskytnutie vzoriek tovaru, výroba jednorazových balení, atď.

 

Pri účtovaní reklamy je nutné časovo rozlíšiť obdobie, ktorého sa týkajú na účtoch č 381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381, 382 Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktivní) 382.

Dátum

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

23.11.2012

PFA1 – reklamná kampaň v televízii

30 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

24.11.2012

PFA2  - výroba plagátov a prenájom reklamnej plochy

a)      celková suma faktúry

b)      výroba plagátov

c)       prenájom za 12/2012

d)      prenájom za 1-2/2013

 

35 000 €

  5 000 €

10 000 €

20 000 €

 

 

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

30.11.2012

VBÚ – úhrada

a)      PFA1

b)      PFA2

 

30 000 €

35 000 €

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

 

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

18.12.2012

PFA3 – prenájom výstavnej plochy a odmena hostesiek

  8 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

20.12.2012

VBÚ – úhrada PFA3

  8 000 €

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

12/2012

Nákup PHL  - VPD

     500 €

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

1.1.2012

Zúčtovanie nákladov budúcich období – ID

10 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

1.2.2012

Zúčtovanie nákladov budúcich období - ID

10 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

Inzerce ∇

Reklamné vzorky, súťaže, sponzoring

Reklamné vzorky a tovar v súťažiach sa účtuje do nákladov v obstarávacej cene a takéto predmety sú taktiež plne daňovo uplatniteľné. Pozor je nutné dávať pri sponzoringu, ktorý je možné definovať ako bezodplatné poskytnutie daru. Hodnotu sponzorovaného tovaru preto nie je možné zahrnúť do nákladov a to ani formou odpočítateľnej položky.

Reprezentácia

Výdavky vynaložené na reprezentáciu sa účtujú na účte 513 Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) 513. Za takéto výdavky je možné považovať:

  • Pohostenie
  • Občerstvenie
  • Dary poskytnuté na pracovných stretnutiach či firemných oslavách

Náklady účtované na účte 513 Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) 513 nie sú považované za daňové výdavky, patria medzi pripočítateľné položky, ktoré zvyšujú základ dane.

 

Zákaznícke zľavy

Zákaznícke zľavy patria medzi určitú formu reklamy, pretože sú poskytované zdarma v rámci reklamnej akcie. Za zľavu nie je možné považovať tovar poskytnutý zdarma v rámci nejakej akcie.

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

Priame účtovanie zľavy pri predaji

 

 

 

Predaj tovaru so zľavou (platba platobnou kartou)

100,-

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

DPH z predaného tovaru po uplatnení zľavy

  20,-

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Vyskladnenie tovaru v obstarávacej cene

  50,-

504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

Platba prijatá na bankový účet

120,-

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

Osobitné účtovanie zľavy

 

 

 

Predaj tovaru

400,-

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

DPH

  80,-

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Poskytnutie zľavy 100 €

84,03

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

DPH z poskytnutej zľavy

15,97

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Úhrada po uplatnení zľavy (platba platobnou kartou)

380,-

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Vyskladnenie tovaru v obstarávacej cene

200,-

504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

Platba prijatá na bankový účet

680

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261

 

Kategórie

S tématom 'Reklama, sponzoring, súťaže' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (7)

#1  Učímsa 06.06.2014, 21:55

Nie je tam chyba v prvej tabuľke? d) prenájom za 1-2/2012 Nemá byť 1-2/2013?

#2  Ing. Eva Mihalíková 09.06.2014, 12:12

áno, má byť 2013, opravím, Ďakujem.

#3  MaryR 30.06.2014, 15:53

Chcem sa opýtať, pri platbe platobnou kartou sa používa účet 261? Pretože v postupoch účtovania §49 ods.5 sa hovorí o účte 315.

#4  Ing. Eva Mihalíková 01.07.2014, 10:30

Platba kartou sa v praxi účtuje rôzne, príklady nájdete tu: http://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-platby-kreditnou-kartou&idc=83 Podľa § 34 ods. 4 Opatrenia č. MF/24342/2007-74 sa platba kartou účtuje cez účet 231.

#5  drobnytrupik 15.03.2015, 17:52

Dobrý deň, nastúpila som do firmy ako nová a potrebovala by som poradiť so zaúčtovaním takejto faktúry: ide o predaj tovaru: faktúra je takáto: položka 1 3,15 eur položka 2 1,50 eur položka 3 0,82 eur položka 4 4,20 eur položka 5 6,95 eur položka 6 4,60 eur položka 7 8,60 eur položka 8 4,00 eur zľava - 3,37 eur Celkom 30,45 eur Základ 25,37 eur DPH 5,08 eur Ako zaúčtujem predaj a ako zľavu z tovaru?v akej cene vyskladním zo skladu? Prosím o celkovú predkontáciu účtovného prípadu. Ďakujem

#6  drobnytrupik 15.03.2015, 17:55

Dobrý deň, ešte som sa zabudla opýtať, môžem považovať za reklamnú vzorku vzorku produktu ( novinka na sklade) k nákupu alebo vzorka produktu novému odberateľovi ako reklamnú vzorku? Je stanovená nejaká suma považovaná za daňovo uznateľný výdavok na takéto reklamné vzorky? účtuje sa to priamo pri poskytovaní alebo len cez interný doklad? Ďakujem za odpoveď

#7  Otáznik 17.04.2015, 09:57

Dobrý deň, prosím ako mám naúčtovať došlú platbu v hodnote 4985,- €, ktorú sme obdržali od nášho dodávateľa zo zahraničia mimo EÚ a táto suma je určená na podporu reklamy výrobkov tejto spoločnosti.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Reklama-sponzoring-sutaze&idc=117

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.