Preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou - nezdaniteľná časť základu dane

Jednou z daňových noviniek, ktorá sa v daňovom roku 2018 zaviedla do praxe, je uplatnenie si časti nákladov za pobyt prírodných liečebných kúpeľoch (§ 11 ods. 14 Zákona o dani z príjmov). Môžete si tým znížiť základ dane maximálne o 50 eur.

Kto má nárok na uplatnenie kúpeľných nákladov?

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s úhradou kúpeľných nákladov má každý občan, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie. Zároveň si tento občan môže znížiť základ dane aj v prípade, že si uplatní kúpeľné náklady na vyživovanú manželku alebo deti. Na každého z nich si môže znížiť základ dane vo výške maximálne 50 eur. Trojčlenná rodina (otec, matka a 1 dieťa), ktorá absolvovala pobyt v kúpeľoch si tak môže znížiť základ dane o 150 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane si však môže uplatniť len jeden člen rodiny. Ak teda s dieťaťom absolvovali pobyt v kúpeľoch obaja rodičia, nárok na uplatnenie úhrad dieťaťa v kúpeľoch má len jeden z rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú (prípadne ak obaja rodičia spĺňajú podmienky pre nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky), nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, prípadne iná oprávnená osoba.

Čo sa zahŕňa do nákladov na kúpeľnú liečbu?

Do nákladov spojených s kúpeľnou starostlivosťou je možné započítať náklady na ubytovanie, stravu či procedúry. Pokiaľ ste absolvovali pobyt v kúpeľoch, pričom náklady na ubytovanie, procedúry a stravu hradila zdravotná poisťovňa (typ A), môžete si do nákladov uviesť napr. daň za ubytovanie platenú mestu alebo správne poplatky.

Ako znížiť základ dane o časť nákladov na kúpeľnú starostlivosť?

  • podať daňové priznanie k dani z príjmov FO
  • v príslušnom oddieli (VI. oddiel - typ A; IX. oddiel - typ B) vyplniť skutočné náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou (max. 50 eur) - v prípade, že uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane (aj) na manželku a deti, doplniť tieto údaje aj do III. oddielu o vyživovaných členoch rodiny, na ktoré sa uplatňuje úľava (prípadne daňový bonus).

Inzerce ∇


Po podaní daňového priznania vás daňový úrad môže vyzvať k predloženiu dokladov preukazujúcich skutočné náklady spojené s kúpeľnou liečbou. Nezabudnite si faktúru, pokladničný doklad alebo iný dokument súvisiaci s nákladmi starostlivo uschovať.Príklad:

Jozef absolvoval v roku 2018 pobyt v kúpeľoch ako platca typu A (procedúry, ubytovanie a stravovanie hradené zdravotnou poisťovňou). Náklady na pobyt v kúpeľoch vyšli Jozefa na 40 eur. Má Jozef nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane?

Odpoveď:

Jozef spĺňa podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou. Bude mať nárok na odpočet nákladov na kúpeľnú starostlivosť vo výške 40 eur. Jozef si zo svojho základu dane odpočíta 40 eur.Príklad:

Anna absolvovala pobyt v prírodných liečebných kúpeľoch s dieťaťom. Obaja boli platcami typu A. Náklady na kúpeľnú starostlivosť predstavovali 63 eur pre každého z nich. Môže si Anna uplatniť odpočítateľnú položku na kúpele aj za dieťa?

Odpoveď:

Anna spĺňa podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou. Vzhľadom k tomu, že jej náklady predstavujú vyššiu sumu ako je horná hranica, bude mať nárok na maximum odpočtu nákladov, čiže 50 eur. Pokiaľ si Anna v daňovom priznaní uvedie dieťa, môže si uplatniť odpočet zo základu dane o ďalších 50 eur. Anna v III. oddieli daňového priznania vyplní meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo a uvedie 50 eur ako náklad dieťaťa za pobyt v kúpeľoch. Následne si 50 eur uvedie aj u seba. Základ dane si Anna zníži o 100 eur. Annin manžel si však odpočet na pobyt dieťaťa v kúpeľoch nemôže uplatniť!

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Kaščak Slavomír@gmail.com 08.04.2019, 09:07

Keď som na starobnom dôchodku môžem si uplatniť vrátenie dane za kúpeľný poplatok?

#2  Kaščak Slavomír@gmail.com 08.04.2019, 09:07

Keď som na starobnom dôchodku môžem si uplatniť vrátenie dane za kúpeľný poplatok?

#3  Komova Anka 09.10.2019, 18:58

Bola som v septembri na kup.pobyt.Zaplatila som 480€,ale firma mi preplatila 55%,t.j275€(prispevok na rekreaciu )mozem si dat do danoveho zuctovania zvysnych 225€?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Preukazatelne-zaplatene-uhrady-suvisiace-s-kupelnou-starostlivostou-nezdanitelna-cast-zakladu-dane&idc=370

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.