Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Prenos daňovej povinnosti na faktúre

| Ing. Eva Mihalíková

Prenos daňovej povinnosti pri dodávaní stavebných prác znamená, že dodávateľ nie je povinný platiť daň z pridanej hodnoty a teda môže vystavovať faktúru na tovar vrátane montáže, prípadne na stavebné práce bez dane z pridanej hodnoty. Pre vystavenie faktúry bez DPH je nutné aby bol odberateľ tiež registrovaný ako platiteľ DPH, tzn. aby mal pridelené IČ DPH. Dodávateľ vystaví faktúru na tovar + službu bez DPH a povinnosť odviesť DPH prechádza na odberateľa.

Prenos daňovej povinnosti je možné uplatniť pri všetkých stavebných prácach, ktoré sú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) zaradené do sekcie F.

 

Údaje na faktúre pri prenose daňovej povinnosti

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH:

 • dodávateľ
 • odberateľ
 • poradové číslo faktúry
 • dátum dodania
 • dátum vyhotovenia
 • množstvo a druh tovaru/služby
 • základ dane
 • sadzba DPH alebo oslobodenie
 • výška dane v eurách
 • slovná informácia „Prenesenie daňovej povinnosti“

 

Povinnosti dodávateľa a odberateľa pri faktúrach s prenesenou daňovou povinnosťou

Dodávateľ:

 • vystavenie faktúry v lehote do 15 dní od dodania služieb
 • zaúčtovanie faktúry v príslušnom systéme účtovníctva

Odberateľ:

 • zaúčtovanie došlej faktúry v príslušnom systéme účtovníctva
 • priznanie dane z ceny prijatých služieb a ich evidencia v daňovom priznaní k DPH
 • uvedenie údajov z prijatej faktúry do kontrolného výkazu

Inzercia ∇

 

Príklad účtovania

Účtovné súvzťažnosti – dodávateľ

MD

D

Vystavená faktúra na dodávku výrobnej linky vrátane montáže

 

 

-          prenos daňovej povinnosti na odberateľa, cena bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Úhrada faktúry odberateľom – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Účtovné súvzťažnosti – odberateľ

MD

D

Prijatá faktúra za dodávku výrobnej linky a montáže - prenos daňovej povinnosti

 

 

-          cena bez DPH

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-          dopočítaná DPH 20%

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Odvod DPH štátu – VBÚ

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada faktúry – VBÚ

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zaradenie výrobnej linky do majetku - ID

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

 

Dôvodom na umožnenie prenosu daňovej povinnosti bolo zabránenie zadlženosti dodávateľov pri neuhradených faktúrach, kedy museli odviesť DPH štátu aj napriek tomu, že nemali uhradené faktúry. 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby

13. 06. 2016, Eva Mihalíková Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Prenos daňovej povinnosti na faktúre souvisí následujúcí účtovný test

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH, 5 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Prenos-danovej-povinnosti-na-fakture&idc=272

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.