Prenos daňovej povinnosti na faktúre

Prenos daňovej povinnosti pri dodávaní stavebných prác znamená, že dodávateľ nie je povinný platiť daň z pridanej hodnoty a teda môže vystavovať faktúru na tovar vrátane montáže, prípadne na stavebné práce bez dane z pridanej hodnoty. Pre vystavenie faktúry bez DPH je nutné aby bol odberateľ tiež registrovaný ako platiteľ DPH, tzn. aby mal pridelené IČ DPH. Dodávateľ vystaví faktúru na tovar + službu bez DPH a povinnosť odviesť DPH prechádza na odberateľa.

Prenos daňovej povinnosti je možné uplatniť pri všetkých stavebných prácach, ktoré sú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) zaradené do sekcie F.

 

Údaje na faktúre pri prenose daňovej povinnosti

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH:

 • dodávateľ
 • odberateľ
 • poradové číslo faktúry
 • dátum dodania
 • dátum vyhotovenia
 • množstvo a druh tovaru/služby
 • základ dane
 • sadzba DPH alebo oslobodenie
 • výška dane v eurách
 • slovná informácia „Prenesenie daňovej povinnosti“

 

Povinnosti dodávateľa a odberateľa pri faktúrach s prenesenou daňovou povinnosťou

Dodávateľ:

 • vystavenie faktúry v lehote do 15 dní od dodania služieb
 • zaúčtovanie faktúry v príslušnom systéme účtovníctva

Odberateľ:

 • zaúčtovanie došlej faktúry v príslušnom systéme účtovníctva
 • priznanie dane z ceny prijatých služieb a ich evidencia v daňovom priznaní k DPH
 • uvedenie údajov z prijatej faktúry do kontrolného výkazu

Inzerce ∇

 

Príklad účtovania

Účtovné súvzťažnosti – dodávateľ

MD

D

Vystavená faktúra na dodávku výrobnej linky vrátane montáže

 

 

-          prenos daňovej povinnosti na odberateľa, cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

Úhrada faktúry odberateľom – VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

Účtovné súvzťažnosti – odberateľ

MD

D

Prijatá faktúra za dodávku výrobnej linky a montáže - prenos daňovej povinnosti

 

 

-          cena bez DPH

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

-          dopočítaná DPH 20%

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Odvod DPH štátu – VBÚ

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada faktúry – VBÚ

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zaradenie výrobnej linky do majetku - ID

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

 

Dôvodom na umožnenie prenosu daňovej povinnosti bolo zabránenie zadlženosti dodávateľov pri neuhradených faktúrach, kedy museli odviesť DPH štátu aj napriek tomu, že nemali uhradené faktúry. 

Kategórie

S tématom 'Prenos daňovej povinnosti na faktúre' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Prenos-danovej-povinnosti-na-fakture&idc=272

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.