Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Prečo je externé vedenie účtovníctva výhodné

| Sponzorovaný článok

S výrazom outsourcing je možné sa stretnúť v týchto dňoch čoraz častejšie. Predstavuje presun aktivít, ktoré nie sú súčasťou primárnej podnikateľskej činnosti podniku na externý subjekt, ktorý sa zvyčajne na danú oblasť špecializuje. Jeho cieľom je odovzdať tomuto subjektu tie aktivity, ktoré podnik nedokáže vykonávať dostatočne efektívne. Umožňuje tým zvyšovať podnikom ich výkonnosť a tým pádom aj ich konkurencieschopnosť. Medzi najčastejšie outsourcované služby popri právnej a IT oblasti patrí vedenie účtovníctva.

Práve vedenie účtovníctva a spracovanie pridruženej agendy sa stáva čoraz častejšie predmetom presunu na externý subjekt. Dôvodom je predovšetkým to, že sa jedná o činnosť, ktorá je povinná pre každého podnikateľa, ale iba u minimálneho počtu z nich súvisí s hlavnou činnosťou, ktorú vykonávajú.

Interné vedenie účtovníctva je spojené prevažne s veľkými podnikmi, ktoré nemajú problém financovať vlastné účtovné oddelenie, často úzko späté s ostatnými úsekmi podniku. Takýto typ vedenia agendy má síce určité výhody akými sú okamžitý prístup k informáciám, či lepšia kontrola pracovníkov, ale prostredníctvom moderných technológií umožňujúcich viesť online účtovníctvo je možné zredukovať tieto nedostatky aj v prípade outsourcingu účtovných služieb.
Naopak, externý spôsob vedenia účtovnej agendy má pre podniky množstvo výhod. Medzi tie najzásadnejšie patria:

Viac času na core business

Vďaka tomu, že podnik prenechá svoju účtovnú agendu špecializovanému subjektu, môže sa plne venovať svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. Tým, že sústredí svoju pozornosť na kľúčové činnosti svojho podnikania, zvyšuje svoj potenciál a tiež šancu na úspech. Väčšina profesionálnych účtovníkov navyše prevezme nielen jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, ale aj daňovú agendu, či mzdy a personalistiku. Mnoho spoločností okrem toho ponúka ďalšie súvisiace služby, takže nie je nutné hľadať na každú činnosť iného poskytovateľa.

Minimalizácia nákladov

Interné vedenie všetkých ekonomických činností so sebou prináša veľké množstvo nákladov. Patria medzi ne náklady na personál, ktoré zahŕňajú nielen mzdové náklady, ale tiež odvody, rôzne benefity, dovolenku, prípadne nedostatočnú vyťaženosť pracovníkov. Okrem toho existuje riziko fluktuácie pracovníkov, ktorá môže podnik stáť nemalé prostriedky. Nezanedbateľné sú aj náklady na pracovné priestory, hardvérové a softvérové vybavenie, školenia a odbornú literatúru a ďalšie. Náklady spoločnosti špecializujúcej sa na účtovníctvo sú vzhľadom na rozsah jej činnosti výrazne nižšie, čo sa prejavuje aj na cene účtovných služieb.

Nižšia miera zodpovednosti

Pri využití služieb externého účtovníka sa podnik spolu s účtovnou agendou zbavuje aj významnej časti zodpovednosti. To okrem iného znamená, že podnik už nemusí kontrolovať, či je všetko v súlade s neustále sa meniacimi normami a na jeho pleciach zostáva minoritná časť povinností. Väčšina účtovných spoločnosti má navyše uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu.

Zvýšenie kvality

Externá spoločnosť môže výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu podnikového účtovníctva. Súčasťou tímu účtovníkov profesionálnej spoločnosti sú zvyčajne odborníci s dlhoročnou praxou, ktorí sú navyše pravidelne školení a dokážu tak promptne riešiť množstvo problémov, ktoré sa vyskytnú. Zoskupenie väčšieho množstva odborníkov navyše umožňuje ich špecializáciu a konzultáciu zložitejších problémov.

Nezainteresovaný pohľad

Popri vyššie spomenutých prínosoch, ktoré externé vedenie účtovníctva prináša, je nezainteresovaný pohľad ďalším benefitom, ktorý býva často nedocenený. Napriek tomu môže nezávislý pohľad tretej strany, ktorá netrpí tzv. „firemnou slepotou“, na situáciu v podniku, priniesť jeho vedeniu zaujímavé poznatky vedúce k riešeniu problémov, či zvýšeniu výkonnosti podniku.
Väčšina účtovných spoločností sa okrem toho snaží ku klientom pristupovať individuálne, keďže každý podnik je jedinečný a vyžaduje si riešenie na mieru. Mnoho z nich tiež nakladá s podnikovými údajmi s patričnou vážnosťou a okrem zachovania diskrétnosti sa snažia držať firemné dáta zabezpečené tak, aby bola možnosť ich úniku čo možno najmenšia. Pri výbere správnej spoločnosti teda nemusí platiť, že riziko úniku informácií je väčšie ako v prípade interného vedenia účtovníctva.

Tento článok napísala firma LEWAG s.r.o.

Autor: Sponzorovaný článok

Inzercia ∇Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Preco-je-externe-vedenie-uctovnictva-vyhodne&idc=104

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.