Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

| Ing. Eva Mihalíková

Pred prechodom z jednoduchého účtovníctva na podvojné je potrebné uzavrieť všetky účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve a zostaviť Výkaz o majetku a záväzkoch. Podvojné účtovníctvo sa začína otvorením účtovných kníh, tzn. zaúčtovaním začiatočných stavov na súvahové účty podvojnými zápismi cez účet 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701, pričom údaje sa čerpajú z uzatvorených kníh z jednoduchého účtovníctva.

Príklad prechodu z jednoduchého účtovníctva:

Automobil v obchodnom majetku v obstarávacej cene

22 000 €

Opravné položky k automobilu

-8000 €

Osobný počítač

2 000 €

Opravné položky k počítaču

-600 €

Zostatková hodnota dlhodobého majetku

15 400 €

Nezaplatený materiál

3 000 €

Nezaplatený tovar

5 000 €

Zostatková hodnota zásob

8 000 €

Peniaze v pokladnici

2 000 €

Účty v bankách

3 500 €

Zostatková hodnota finančného majetku

5 500 €

Nezaplatené vydané faktúry

15 000 €

Zostatková hodnota nezinkasovaných pohľadávok

15 000 €

Celková hodnota majetku

43 900 €

 

Nezaplatené prijaté faktúry za materiál

3 000 €

Nezaplatené prijaté faktúry za tovar

5 000 €

Nezaplatené mzdy zamestnancom

5 600 €

Nezaplatená DPH

1 600 €

Nezaplatená daň z príjmov

1 950 €

Nezaplatená daň zo závislej činnosti

760 €

Hodnota krátkodobých záväzkov

17 910 €

Celková hodnota záväzkov

17 910 €

 

Rozdiel majetku a záväzkov

25 990 €

Inzercia ∇

Prvým krokom prechodu je zostavenie účtovného rozvrhu podvojného účtovníctva.

Účtovný rozvrh:

Číslo účtu

Popis

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022/001

Osobný automobil

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022/002

Osobný počítač

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082/001

Opravné položky k osobnému automobilu

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082/002

Opravné položky k osobnému počítaču

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112/001

Materiál na sklad

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132/001

Tovar na sklade a v predajniach

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211/001

Pokladnica

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221/001

Účet v SLSP

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311/001

Odberatelia

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321/001

Dodávatelia

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331/001

Zamestnanci

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341/001

Daň z príjmov

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342/001

Ostatné priame dane

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/001

DPH

491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548/001

Náklady na hospodársku činnosť

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648/001

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Začiatočný účet súvahový

 

Následným krokom je zaúčtovanie začiatočných stavov majetku a záväzkov:

Text

Suma

MD

D

Osobný automobil

22 000

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Opravné položky k automobilu

  8 000

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082/001

Osobný počítač

  2 000

022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022/002

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Opravné položky k počítaču

     600

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082/002

Nezaplatený materiál

  3 000

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Nezaplatený tovar

  5 000

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Peniaze v pokladnici

  2 000

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Účty v bankách

  3 500

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Pohľadávky

15 000

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311/001

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

Záväzky z obstarania zásob

  8 000

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321/001

Záväzky voči zamestnancom

  5 600

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331/001

Nezaplatená daň z príjmov

  1 950

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341/001

Nezaplatená daň zo závislej činnosti

     760

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342/001

Nezaplatená DPH

  1 600

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/001

Rozdiel medzi účtami pasív a aktív

25 990

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701/001

491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

 

Posledným krokom je zaúčtovanie pohľadávok a záväzkov s dopadom na výsledok hospodárenia:

Text

Suma

MD

D

Pohľadávky voči odberateľom

15 000

491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648/001

Záväzky voči dodávateľom

  8 000

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548/001

491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

Záväzky voči zamestnancom

  5 600

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548/001

491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

 

Prechod z jednoduchého účtovníctva je možné vykonať vždy len k prvému dňu účtovného obdobia. Pri prechode na podvojné účtovníctvo je nutné postupovať podľa Opatrenia MF SR č. 21 378/2003-92 v znení neskorších predpisov. Pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné fyzická osoba nezaniká, jedná sa len o zmenu postupov účtovania, táto zmena bude mať dopad na základ dane z príjmov až v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom úž účtovná jednotka bude účtovať v podvojnom účtovníctve.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo

04. 05. 2017, Eva Mihalíková Forma daňovej evidencie. Ako si správne vybrať medzi daňovou evidenciou a jednoduchým účtovníctvom. Kto môže viesť daňovú evidenciu? Návod ako na to... celý článok


 Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché. Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché.

22. 04. 2014, Eva Mihalíková Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché. Návod ako na to. ... celý článokKategórie: Jednoduché účtovníctvo Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] elmiso 06.05.2014, 16:39

    Dobrý deň. Som živnostník a mám založenú novú s.r.o. od novembra 2013. Zatiaľ stále účtujeme v jednoduchom účtovníctve. Na konci apríla som uzavrel rok 2013, odovzdal som Daň. priznanie a aj všetky výkazy. Neviem ako môžem prejsť na podvojné účtovníctvo, keď aj v tomto roku účtujem jednoduché. Dá sa prejsť na podvojné aj uprostred roka? A ak nie, ako to docieliť, aby sa to stihlo do 31.12. aj dokončiť účtovníctvo aj začať nanovo v podvojnom. Neviem si to reálne predstaviť. Ďakujem za odpoveď

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:15

    Dobrý deň, píšete, že ste živnostník a máte založenú s.r.o. minulý rok ste čo účtoval v jednoduchom ? Príjmy zo živnosti? Ako s.r.o. musíte účtovať v podvojnom účtovníctve všetko, takže by sa to malo prerobiť od začiatku podnikania v rámci s.r.o. Príjmy zo živnosti môžte ponechať v jednoduchom účtovníctve, alebo ak máte príjmy len z s.r.o. môžte ju aj zrušiť. Prechod je podla popisu vyššie pričom, po 31.12 sa nesmie viac účtovať v jednoduchom účtovnictve ale začať v podvojnom, do ktorého sa zapíšu začiatočné stavy hned ako je možné jednoduché účtovníctvo uzavrieť - asi v marci ked sa podá daňové priznanie.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Prechod-z-jednoducheho-uctovnictva-na-podvojne-uctovnictvo&idc=162

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.