Poukázanie 2 percent z daní

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať? V akej výške je možné podiel poukázať a akým spôsobom? Všetky podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Daňovník môže poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % dane vybranej neziskovej organizácii, ktorú si vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky. Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín. Poukázanie podielu zaplatenej dane je právo daňovníka, nie je jeho povinnosťou.

2 spôsoby, ako poukázať podiel zaplatenej dane:

  • vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov,
  • vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu a to v prípade, ak ste zamestnanec a zamestnávateľ Vám robí ročné zúčtovanie dane. Prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ale iba cez „vyhlásenie“, ktoré je súčasťou daňového priznania. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti jej vykonal zamestnávateľ.

 

Právnická osoba má taktiež právo poukázať percento daní prostredníctvom daňového priznania právnickej osoby:

  • 2 % zo zaplatenej dane – ak je splnená podmienka, že v zdaňovacom období alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov,
  • 1 % zo zaplatenej dane – ak nesplní vyššie uvedenú podmienku darovania finančných prostriedkov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste. Správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania fyzickej osoby za rok 2021 na účet prijímateľa a to do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia,

  • do 30.6.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané do 31.3.2022,
  • do 30.9.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané v predĺženej lehote do 30.6.2022 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2022,
  • do 30.12.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané v predĺženej lehote do 30.9.2022 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.2022.

Je možné poukázať podiel zaplatenej dane v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní?
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 do 31.3.2022. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Je to možné iba v opravnom daňovom priznaní.

Podrobné informácie ako vyplniť vyhlásenie nájdete na stránkach finančnej správy.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s účtom 501
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Dôchodcovia a daňové priznanie

13. 03. 2022

Kedy sa oplatí podať dôchodcovi daňové priznanie. Ročné zúčtovanie dane pre dôchodcov. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka u dôchodcu.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Poukazanie-2-percent-z-dani&idc=478

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.