Postarajte sa o svoj nehmotný majetok práve založenej firmy

Nehmotný majetok je nefyzický majetok, ktorý určuje hodnotu alebo trhovú výhodu vašej firmy a všeobecne je jeho životnosť dlhšia ako jeden rok. Ak si myslíte, že je to nepodstatná záležitosť podnikania, mýlite sa, pretože veľká časť týchto aktív je najvyššou súvahovou položkou vo vašom účtovníctve.

Aktíva, ktoré môžete časom zhodnotiť

Nehmotný majetok pozostáva predovšetkým z duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, patenty, zoznamy zákazníkov, uznanie značky, ochranné známky a licencie alebo licenčné zmluvy.

Doba použiteľnosti nehmotného majetku môže byť buď identifikovateľná alebo neidentifikovateľná. Správne oceňovanie a účtovanie nehmotného majetku je často ale problematické, čo je z veľkej časti dôsledkom spôsobu, akým sa s nehmotný majetok zaobchádza. Počas prvého založenia firmy to pre vás asi tak dôležitý detail nebude, ale časom si značka na svojej hodnote bude určite získavať.

 

Prostriedok, ktorý vás odlíši od konkurencie

Tiež je dôležité, aby ste sa vedeli odlíšiť, na čo vám veľmi dobre poslúži registrácia ochrannej známky. Konkurencia na webe je veľmi veľká a vy si musíte uvedomiť, že hodnota vašej firmy spočíva aj v tom, ako vás ľudia vnímajú a oceňujú. Ak sa značka vašej spoločnosti, a teda nehmotné aktívum, ktoré je podstatou dobrého know-how objavuje u väčšiny spotrebiteľov, zrejme ste na dobrej ceste.

 

Čo si môžete dať odpísať?

Za nehmotný majetok sa na účely zákona o dani z príjmov považuje ale najmä dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2400 € a použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok. Najčastejšie pritom ide o:

  • výsledok vývojovej činnosti;
  • softvér a oceniteľné práva, kam spadá aj už spomínané know how a zaregistrovaná ochranná známka;

 

Čo sa nepovažuje za nehmotný majetok

Naopak, pokiaľ sa jedná o dobrý hotelový marketing, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vašej propagácie, radí sa pod náklady na reklamu, čo nespadá pod nehmotný majetok. Rovnako tak ani rôzne školenia a semináre, ktorú môžu zvyšovať hodnotu nehmotných aktív, ale nimi priamo nie sú. Prieskum trhu a ani uvedenie výrobkov na trh, či rozšírenie výroby, to všetko nepatrí do kategórie nehmotných aktív vašej spoločnosti.

V prípade uplatnenia si tiež musíte uvedomiť, že existujú určité limity a konkrétne obdobia, do ktorých si môžete nehmotný majetok odpísať. Najlepším riešeným je preto nechať všetky tieto veci na dobrého a spoľahlivého účtovníka, ktorý sa často považuje za silné jadro prosperujúcej spoločnosti. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Postarajte-sa-o-svoj-nehmotny-majetok-prave-zalozenej-firmy&idc=327

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.