Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Porovnanie zdaňovania príjmov: zamestnanec vs. SZČO

| Michaela Vetráková

Daň z príjmov, ktorá je upravená v zákone č. 341/2016 Z. z. patrí medzi priame dane, čo znamená, že daňovník platí daň na úkor svojho príjmu. Okrem toho podlieha častým legislatívnym zmenám, a práve účinky týchto zmien majú dopad na správanie jednotlivých ekonomických subjektov. Vysoké zdaňovanie práce môže viesť k zníženiu ponuky práce, čo by mohlo ovplyvniť ekonomický rast danej krajiny. Tento článok je zameraný na podrobnú komparáciu daňovej povinnosti stanovenú zo základu dane, ktorý je rozdielne konštruovaný v prípade zamestnanca a SZČO. 

 

Závislá činnosť 

Príjmy zamestnanca sú súčasťou čiastkového základu dane (ČZD) zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Pri zdaňovaní príjmov sa stretávame s pojmom daňovník (zamestnanec, ktorého hrubá mzda podlieha dani) a platiteľ dane (zamestnávateľ). Charakteristickým znakom ČZD je, že zdaniteľné príjmy sú znížené o poistné a príspevky. Pod pojmom poistné a príspevky sa rozumie poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je hradené zamestnancom z jeho hrubej mzdy v celkovej výške 13,4 %. 

 

Príjmy zo samostatnej činnosti

Príjmy samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sú súčasťou ČZD podľa § 6 ZDP. Z daňového hľadiska SZČO preferujú čo najvyššie výdavky. Daňovníci majú na výber z nasledujúcich 2 možností uplatňovania daňových výdavkov:

  • skutočné výdavky,
  • výdavky percentom z dosiahnutých príjmov (tzv. paušálne výdavky). 

 

Výška paušálneho výdavku

Strop paušálneho výdavku

60 %

20 000 €

 

U skutočných výdavkov je povinnosťou daňovníka preukázať využitie týchto výdavkov pre podnikanie. Charakteristickým znakom ČZD je, že príjmy sú znížené o výdavky. V prípade paušálnych výdavkov má daňovník možnosť uplatniť si nad rámec výdavkov aj uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Avšak paušálny spôsob uplatňovania výdavkov je možný len v tom prípade, ak daňovník nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. 

  

Praktická komparácia závislej a samostatnej činnosti

Hrubý ročný príjem daňovníka je vo výške 14 400 €, podpísal daňové prehlásenie, je slobodný a bez detí. V prípade samostatnej činnosti, ktorú daňovník vykonáva už dlhšiu dobu uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 %. Výpočet porovnáva osobitne zdaňovanie zamestnanca a SZČO, pričom vychádza z nasledujúcich čiastkových základov dane:

 

  • ČZD podľa § 5 ZDP = celkové zdaniteľné príjmy – poistné a príspevky (13,4 %)
  • ČZD podľa § 6 ZDP = príjmy – výdavky – uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie

 

 

Zamestnanec

SZČO

hrubý mesačný príjem

1 200 €

1 200 € 

hrubý ročný príjem

14 400 €

14 400 €

SP hradené zamestnancom (9,4 %)

1 353,60 €

x

ZP hradené zamestnancom (4 %)

576 €

x

paušálne výdavky (60 %)

x

8 640 €

zaplatené ročné odvody na SP a ZP

x

2 580 €*

základ dane

12 470,40 €

3 180 €

nezdaniteľná časť na daňovníka

3 830,02 €

3 830,02 €

základ dane

8 640,38 €

0 €

daň (19 %)

1 641,67 €

0 €

 

Od roku 2013 sa v daňovom systéme fyzických osôb uplatňuje progresívne zdaňovanie príjmov. Progresívna daň je špecifická tým, že s rastom príjmov daňovníka dochádza k rastu miery zdaňovania. Sadzba dane je odvodená od veľkosti základu dane a od násobku sumy platného životného minima: 

  • 19 % sadzba dane je odvodená z časti základu dane, ktorá neprevýši 176,8- násobok sumy platného životného minima v zdaňovacom období (v roku 2018 je to 35 268, 06 €), 
  • 25 % sadzba dane je odvodená z časti základu dane, ktorá prevýši 176,8-násobok sumy platného životného minima. 

 

*Zaplatené ročné odvody na zdravotné poistenie (14 % z vymeriavacieho základu) a sociálne poistenie (33,15 % z vymeriavacieho základu) sú v minimálnej výške (v roku 2018 je to 2 580 € - pretože minimálny VZ činí 5 472  ). Ak by daňovník začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť len v roku 2018, neplatil by sociálne odvody. Povinnosť úhrady sociálnych odvodov vzniká až od 1. júla roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom príjem daňovníka presiahne stanovenú hranicu.


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie

15. 03. 2018, Eva Mihalíková, Tomáš Vojta Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO. Postup výpočtu preddavku na sociálne poistenie. Postup výpočtu preddavku na zdravotné poistenie. ... celý článok


 Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania Vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A – príjem zo zamestnania

15. 02. 2017, Eva Mihalíková Daňové priznanie typ A, vyplnenie krok za krokom, daňové priznanie pre fyzické osoby, návod ako na to... celý článokKategórie: Dane Mzdy

Rýchly prehľad článkov z kategórie Mzdy

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Porovnanie-zdanovania-prijmov-zamestnanec-vs-SZCO&idc=351

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.