Videokurz Kurzy účtovnictva

Porovnanie zdaňovania príjmov: zamestnanec vs. SZČO

Daň z príjmov, ktorá je upravená v zákone č. 341/2016 Z. z. patrí medzi priame dane, čo znamená, že daňovník platí daň na úkor svojho príjmu. Okrem toho podlieha častým legislatívnym zmenám, a práve účinky týchto zmien majú dopad na správanie jednotlivých ekonomických subjektov. Vysoké zdaňovanie práce môže viesť k zníženiu ponuky práce, čo by mohlo ovplyvniť ekonomický rast danej krajiny. Tento článok je zameraný na podrobnú komparáciu daňovej povinnosti stanovenú zo základu dane, ktorý je rozdielne konštruovaný v prípade zamestnanca a SZČO. 

 

Závislá činnosť 

Príjmy zamestnanca sú súčasťou čiastkového základu dane (ČZD) zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Pri zdaňovaní príjmov sa stretávame s pojmom daňovník (zamestnanec, ktorého hrubá mzda podlieha dani) a platiteľ dane (zamestnávateľ). Charakteristickým znakom ČZD je, že zdaniteľné príjmy sú znížené o poistné a príspevky. Pod pojmom poistné a príspevky sa rozumie poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je hradené zamestnancom z jeho hrubej mzdy v celkovej výške 13,4 %. 

 

Príjmy zo samostatnej činnosti

Príjmy samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sú súčasťou ČZD podľa § 6 ZDP. Z daňového hľadiska SZČO preferujú čo najvyššie výdavky. Daňovníci majú na výber z nasledujúcich 2 možností uplatňovania daňových výdavkov:

  • skutočné výdavky,
  • výdavky percentom z dosiahnutých príjmov (tzv. paušálne výdavky). 

 

Výška paušálneho výdavku

Strop paušálneho výdavku

60 %

20 000 €

 

U skutočných výdavkov je povinnosťou daňovníka preukázať využitie týchto výdavkov pre podnikanie. Charakteristickým znakom ČZD je, že príjmy sú znížené o výdavky. V prípade paušálnych výdavkov má daňovník možnosť uplatniť si nad rámec výdavkov aj uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Avšak paušálny spôsob uplatňovania výdavkov je možný len v tom prípade, ak daňovník nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. 

  

Praktická komparácia závislej a samostatnej činnosti

Hrubý ročný príjem daňovníka je vo výške 14 400 €, podpísal daňové prehlásenie, je slobodný a bez detí. V prípade samostatnej činnosti, ktorú daňovník vykonáva už dlhšiu dobu uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 %. Výpočet porovnáva osobitne zdaňovanie zamestnanca a SZČO, pričom vychádza z nasledujúcich čiastkových základov dane:

 

  • ČZD podľa § 5 ZDP = celkové zdaniteľné príjmy – poistné a príspevky (13,4 %)
  • ČZD podľa § 6 ZDP = príjmy – výdavky – uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie

 

 

Zamestnanec

SZČO

hrubý mesačný príjem

1 200 €

1 200 € 

hrubý ročný príjem

14 400 €

14 400 €

SP hradené zamestnancom (9,4 %)

1 353,60 €

x

ZP hradené zamestnancom (4 %)

576 €

x

paušálne výdavky (60 %)

x

8 640 €

zaplatené ročné odvody na SP a ZP

x

2 580 €*

základ dane

12 470,40 €

3 180 €

nezdaniteľná časť na daňovníka

3 830,02 €

3 830,02 €

základ dane

8 640,38 €

0 €

daň (19 %)

1 641,67 €

0 €

 

Od roku 2013 sa v daňovom systéme fyzických osôb uplatňuje progresívne zdaňovanie príjmov. Progresívna daň je špecifická tým, že s rastom príjmov daňovníka dochádza k rastu miery zdaňovania. Sadzba dane je odvodená od veľkosti základu dane a od násobku sumy platného životného minima: 

  • 19 % sadzba dane je odvodená z časti základu dane, ktorá neprevýši 176,8- násobok sumy platného životného minima v zdaňovacom období (v roku 2018 je to 35 268, 06 €), 
  • 25 % sadzba dane je odvodená z časti základu dane, ktorá prevýši 176,8-násobok sumy platného životného minima. 

 

*Zaplatené ročné odvody na zdravotné poistenie (14 % z vymeriavacieho základu) a sociálne poistenie (33,15 % z vymeriavacieho základu) sú v minimálnej výške (v roku 2018 je to 2 580 € - pretože minimálny VZ činí 5 472  ). Ak by daňovník začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť len v roku 2018, neplatil by sociálne odvody. Povinnosť úhrady sociálnych odvodov vzniká až od 1. júla roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom príjem daňovníka presiahne stanovenú hranicu.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Základy účtovníctva II
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Porovnanie-zdanovania-prijmov-zamestnanec-vs-SZCO&idc=351

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.