Porovnanie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie: zamestnanec vs. SZČO

Každý občan Slovenskej republiky je povinný odvádzať zákonom stanovené poistenie do štátneho rozpočtu a do zdravotnej poisťovne. Odvodový systém sa delí na systém zdravotného poistenia a sociálneho poistenia. Pričom sociálne poistenie, ktoré plynie do štátneho rozpočtu je upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zdravotné poistenie je uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Miera zaťaženia príjmov týmito odvodmi je jednou z najviditeľnejších charakteristík každého systému. Tento článok sa preto bude venovať komparácii sociálnych a zdravotných odvodov stanovených z vymeriavacieho základu rozdielne konštruovaného v prípade zamestnanca a SZČO.

 

Vymeriavací základ

Pri výpočte odvodov na sociálne a zdravotné poistenie je potrebné oboznámiť sa s pojmom vymeriavací základ. Vymeriavací základ je dôležitým prvkom pri stanovení odvodov, pohybuje sa len v určitom intervale, čím sa obmedzuje jeho najnižšia a najvyššia stanovená hranica. Výška konkrétneho poistného sa určí percentuálnou sadzbou z tohto základu za rozhodné obdobie. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

 

Odvody zamestnanca

Vymeriavací základ (VZ) zamestnanca tvorí zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Nasledujúca tabuľka znázorňuje minimálne a maximálne ročné hranice VZ:

 

 

zdravotné poistenie

sociálne poistenie

minimálny ročný VZ

nie je stanovený

nie je stanovený

maximálny ročný VZ

nie je stanovený

7-násobok priemernej mzdy

 

Sociálne a zdravotné odvody zamestnávateľa a zamestnanca sa určia nasledujúcimi percentuálnymi sadzbami  z VZ zamestnanca:

 

druh poistenia

zamestnanec

zamestnávateľ

zdravotné poistenie

4 %

10 %

sociálne poistenie

nemocenské poistenie

1,40 %

1,40 %

starobné poistenie

4 %

14 %

invalidné poistenie

3 %

3 %

poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

rezervný fond

-

4,75 %

úrazové poistenie

-

0,80 %

garančný fond

-

0,25 %

spolu

13,40 %

35,20 %

 

Povinnosťou zamestnávateľa je odvádzať aj poistné na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré je povinný hradiť zamestnanec. Odvedené poistné zrazí zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnanca. 

 

Odvody SZČO

Vymeriavací základ SZČO tvorí podiel čiastkového základu dane (príjmy - výdavky) a koeficientu 1,486. Podnikajúca osoba si môže dobrovoľne určiť vyšší VZ. Nasledujúca tabuľka znázorňuje minimálne a maximálne ročné hranice VZ:

 

 

zdravotné poistenie

sociálne poistenie

minimálny ročný VZ

50 % priemernej mzdy za rok 2016 (5 472 €)

50 % priemernej mzdy za rok 2016 (5 472 €)

 

maximálny ročný VZ

nie je stanovený

7-násobok priemernej mzdy za rok 2016 (76 608 €)

 

Minimálny vymeriavací základ u ZP a SP činí 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. U SP je maximálny VZ vo výške 7-násobku priemernej mzdy, ktorá dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Priemerná mesačná mzda v roku 2016 činila 912€. Sociálne a zdravotné odvody SZČO sa určia nasledujúcimi percentuálnymi sadzbami  z VZ:

 

druh poistenia

SZČO

zdravotné poistenie

14 %

sociálne poistenie

nemocenské poistenie

4,40 %

starobné poistenie

18 %

invalidné poistenie

6 %

poistenie v nezamestnanosti

2 % (dobrovoľné)

rezervný fond

4,75 %

úrazové poistenie

-

garančný fond

-

spolu

47,15 % (49,15 %)

 

Praktická komparácia odvodovej povinnosti zamestnanca a SZČO

Hrubý mesačný príjem daňovníka je vo výške 1 200 €. V prvom prípade má daňovník status zamestnanca, v druhom prípade osobitne vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť po celý kalendárny rok 2018. V prípade SZČO sú uplatňované paušálne výdavky vo výške 60 %.

 

 

Zamestnanec

SZČO

hrubý mesačný príjem

1 200 €

1 200 €

hrubý ročný príjem

14 400 €

14 400 €

paušálne výdavky (60 %)

-

8 640 €

vymeriavací základ ZP

14 400 €

5 472 €*

vymeriavací základ SP

14 400 €

5 472 €

zdravotné poistenie

zamestnanec

(4 % z VZ)

576 €

766,08 € (14 % z VZ)

zamestnávateľ

(10 % z VZ)

1 440 €

sociálne poistenie

zamestnanec

(9,4 % z VZ)

1 353,60 €

1 813,92 € (33,15 % z VZ)

zamestnávateľ

(25,2 % z VZ)

3 628,80 €

celkové odvody (2018)

6 998,40 €

2 580 €

 

* daňovník si musí uplatniť minimálnu výšku ročného VZ pre poistné na sociálne a zdravotné poistenie (5 472 €), pretože jeho príjem po odpočítaní paušálnych výdavkov a následnom vydelení koeficientom 1,486 je nižší ako minimálna čiastka VZ

 

Príklad nám znázorňuje, aké budú celkové odvody daňovníka do štátneho rozpočtu a do zdravotnej poisťovne v roku 2018. Daňovníci nehradia celkovú výšku odvodov v jednej splátke, ale mesačne. Čo sa týka SZČO, tieto osoby hradia zdravotné poistenie pravidelne každý mesiac prostredníctvom preddavkov na poistné. Po skončení daného roku zdravotná poisťovňa prevedie ročné zúčtovanie zdravotného poistného. Pri SP vymeriavací základ a výšku mesačného poistného určí Sociálna poisťovňa prostredníctvom nasledujúcej kalkulačky: https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-povinne-nemocensky-poistenu-a-povinne-dochodkovo-poistenu-szco-za-obdobie-od-1-januara-2018/65197s. Napr. v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 sa pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016. Od 1. 7. 2018 sa vymeriavací základ a z neho odvodené poistné určí podľa daňového priznania za rok 2017.

 

Praktická komparácia odvodovej povinnosti zamestnanca a SZČO nám ukázala, že zamestnanec zaplatí ročne na sociálnych a zdravotných odvodoch o 4 418,40 € viac ako SZČO. Nízky vymeriavací základ u SZČO, a tým pádom nízke sociálne odvody sa prejavia v budúcnosti na vyplácanom starobnom dôchodku.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovný slovníček II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Milan Rastislav 26.10.2018, 18:58

...keď už preberáte od bratov čechov múdre texty tak si dajte záležať na slovenských rozdieloch...Osoba samostatne výdelečne činná OSVČ v druhom stlpci poslednej tabulky...je samozzrejme náš zúfalec SZČO:-))

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Porovnanie-odvodov-na-socialne-a-zdravotne-poistenie-zamestnanec-vs-SZCO&idc=356

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.