Podpis a razítko na vystavenej faktúre

Jednou z častých otázok týkajúcich sa fakturácie je, či má vystavená faktúra obsahovať podpis a pečiatku. Sú tieto náležitosti zákonne povinné alebo je to len zvyk podnikateľov?

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Každá faktúra by mala obsahovať povinné náležitosti podľa týchto zákonov:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”),
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”).


Podľa zákona o účtovníctve, účtovný doklad musí obsahovať podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Tento bod môže byť mätúci, pretože sa jedná o podpisy osôb na strane odberateľa (napr. osoby, ktorá prípad účtuje) a nie na strane podnikateľa, ktorý vystavuje faktúru. Pečiatka ani podpis nie sú zákonnou povinnosťou podnikateľa, podnikateľ nie je povinný ich používať v obchodnom či úradnom styku a faktúra bez týchto náležitostí bude platná. Taktiež v zákone o DPH sa nikde neuvádza, že faktúra musí obsahovať podpis alebo razítko dodávateľa.  Podľa § 71 ods. 3 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť len vierohodnosť pôvodu faktúry, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr. Pre zaistenie uvedených vlastností by mal slúžiť systém vnútorných kontrolných mechanizmov a procesov, ktoré dokladajú spoľahlivú väzbu medzi daňovým dokladom a uskutočneným plnením. Ďalší spôsob zabezpečenia je umiestnenie faktúry na bezpečnej web stránke, kde vyhotoviteľ faktúry (dodávateľ) posiela odberateľovi oznámenie o vyhotovení faktúry a odberateľ na základe použitia užívateľského mena a hesla získa prístup k vyhotovenej faktúre (viac podrobných informácií nájdete v Metodickom pokyne k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Aj napriek tomu, že používanie pečiatky nie je zákonnou povinnosťou podnikateľov, väčšina z podnikateľov pečiatka používa v obchodnom styku, pretože na zákazníkov to pôsobí dôveryhodnejšie a sú na to zvyknutí.

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s účtom 501
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Stanka Gramatika 06.09.2021, 15:15

sú na to zvyknutí Len keď oficiálne, tak aj gramaticky správne prosím.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Podpis-a-razitko-na-vystavenej-fakture&idc=448

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.