Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov)

Pod dobropisom sa rozumie faktúra so záporným znamienkom. Používa sa v situácii, kedy dochádza k úprave ceny pôvodnej kalkulácie z dôvodu, napr. reklamácie, vrátenia časti predchádzajúceho plnenia, atď. V súčasnosti zákon o dani z pridanej hodnoty nepozná pojem dobropis, nahradený bol výrazom: Oprava základu DPH.

 

Dobropis – Oprava základu DPH ako daňový doklad

Ako už sám názov dokladu napovedá, pomocou Opravy základu DPH sa upravuje výška dane z pridanej hodnoty a to v nasledujúcich prípadoch:

 • pri zrušení alebo vrátení celého alebo časti zdaniteľného plnenia,
 • pri znížení základu dane na základe zjednaných podmienok pri zdaniteľnom plnení, ku ktorému dôjde po dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 • pri vrátení spotrebnej dane,
 • pokiaľ dôjde k vráteniu platby, pri ktorej prijatí vznikla povinnosť priznať daň aj napriek tomu, že zdaniteľné plnenie sa neuskutočnilo.

Platca DPH (dodávateľ) opravou znižuje svoju daňovú povinnosť.

V niektorých prípadoch nie je možné vystavovať Opravu základu DPH (dobropis), musí dôjsť k oprave pôvodnej faktúry, je to napríklad v prípade, že dôjde k zle uvedenému množstvu na faktúre, nesprávnemu uvedeniu rozsahu služby, nesprávne vyčíslenie sadzby DPH, uvedeniu DPH pri tovare, ktorý je od DPH oslobodený 

Vystavenie dobropisu má tieto daňové dopady:

 • dodávateľ je oprávnený znížiť svoju daň na výstupe
 • odberateľ je povinný znížiť svoj nárok na odpočet dane

Zníženie DPH na výstupe z dobropisu je možné zohľadniť až v daňovom priznaní za obdobie, v ktorom je potvrdené odberateľom. Dodávateľ je v tomto prípade úplne závislý na tom, či a kedy mu odberateľ prijatie Opravy základu DPH (dobropisu) potvrdí. Ten však zo zákona povinnosť potvrdenia nemá, preto často dochádza k situácii, kedy odberateľ prijatie dobropisu nepotvrdí alebo potvrdí s oneskorením. Odberateľovi tak vznikajú zbytočné administratívne náklady.

Náležitosti Opravy základu DPH (dobropisu) stanovuje zákon o DPH:

 • identifikačné údaje vrátane IČ DPH platcu, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
 • rovnaké údaje o odberateľovi,
 • evidenčné číslo daňového dokladu,
 • rozsah a predmet zdaniteľného plnenia,
 • dátum vystavenia dokladu,
 • sadzbu dane.

 

Opravu základu DPH (dobropis) je nutné uviesť v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k oprave. Napríklad zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo v septembri 2013 a oprava základu DPH v októbri 2013, daňové priznanie k DPH za september 2013 sa nemení, oprava sa zohľadní v daňovom priznaní za október 2013.

Príklad účtovania Opravy základu DPH (dobropisu) v podvojnom účtovníctve:

Účtovné súvzťažnosti

SUMA

DOKLAD

MD

D

Vydaná faktúra

1200 €

VF0001

 

 

a)     
  suma bez DPH

1000 €

VF0001

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)     
  DPH 20%

  200 €

VF0001

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Oprava základu DPH k VF0001

 -120 €

VFD001

 

 

a)     
  Suma bez DPH

 -100€

VFD001

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)     
  DPH 20%

  -20 €

VFD001

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Príklad účtovania Opravy základu DPH (dobropisu) v jednoduchom účtovníctve:

Účtovný prípad

ZAÚČTOVANIE

DOKLAD

SUMA

Vydaná faktúra

Kniha pohľadávok                          

VF0001

1000 €

Dobropis k VF0001

Kniha pohľadávok

VFD001

-120 €

Platba VF0001

Peňažný denník

VBU001

 880 €

Viac príkladov na účtovanie dobropisov a reklamácii nájdete v článku Účtovanie reklamácií.

Kategórie

S tématom 'Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov)' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Otázky a Diskusia k tomuto článku (20)

#1  Katuša 02.03.2014, 23:29

mala by som dotaz ohladom dobropisu. Keď sme zle vystavili faktúru a stornujeme ju dobropisom, nejde v tomto prípadu o opravu základu dane, však? do výkazu DPH to teda pojde do riadku 3,4? či do 26, 27? náš fakturant zle vystavil dofakturáciu.. malo to ísť do decembra 2013, vystavil v januáru 2014, no došlo sa na to teraz.. faktúru teda stornuje v januáru 2014? a vystaví do decembra 2013? v decembri podáme DDP, kde to zohladníme v riadku 3? v januáru máme ten dobropis, DDP riadok? 3 s minusom? alebo 26, 27? a v KV DPH ? Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 03.03.2014, 18:36

Každá oprava faktury je dobropis a každý dobropis je oprava základu dane. Celkom nechapem ako chcete teraz v marci stornovat fakturu v januári a prečo ? Ak ste na to prišli teraz, že je to zle je potrebné do 15 dní od zistenia vystaviť dobropis, v ktorom je potrebné uviesť pôvodné číslo faktúry - to Vám treba kvoli kontrolnemu vykazu. Potom nemusíte podavat DDP, v daňovom priznaní s minusom v riadku 3 a priznajte to v marcovom priznaní prípadne ak vam to nenaruší sled faktúr vo februarovom.

#3  Katusa 04.03.2014, 10:11

myslela som to takto, že sme zle fakturovali - ceny nižšie a pak sme dofakturovali - že to nebyla oprava základu dane v súladu s § 25.. bola to naša chyba, že sme zle fakturovali.. proto som rozmýšlala nad DDP.. áno, teraz sme to zistili pri závierke.. lebo požadavka na dofakturáciu vznikla na našom oddelení predaja po dohovore so zákazníkom.. zákazník súhlasil.. dofakturáciu urobilo oddelenie logistiky.. no a teraz oddelenie predaja zistilo, že ta dofakturácia v roku 2013 nie, že je až v januráu 2014.. čiže ide 1) o správnost DPH - v ktorom mesiaci.. dofakturácia mala byť v decembru, no my sme dofakturovali a odvedli až v januári.. či teda to možme nechat.. a v druhom rade ide o výnosy, ktoré mali by byť v roku 2013...

#4  Katuša 04.03.2014, 10:15

Čiže chceli bysme vo februáru stornovat januárovú fakturu a fakturu doúčtovať tam, kam patrí, čiže do decembra 2013.. a riešime, či pretahnem iba výnosy a dph necháme v tom januári, alebo celú fakturu aj s dph do decembra, a potom teda DDP v decembri, DDP v januári za to storno…

#5  Katuša 04.03.2014, 10:19

Eště Obecný dopyt - Keď robím interné storno – ide teda dobropis s minusom do riadku 3, inak 26, 27..? a v KV DPH idú všetky do C1, alebo tie, čo idú do riadku 3 s minusom, idú do A s minusom?

#6  srobik 12.05.2014, 14:50

Dobry den vystavil som FA bez DPH. Ako mam spravit opravu danych FA. DakujemmVam

#7  Kpdjp5 14.05.2014, 12:42

Na ktorý riadok daňového priznania k DPH tieto došlé dobropisy patria? V prípade dodatočného daňového priznania treba ešte na konci vyplniť dva riadky, ak sa mi výsledná DPH nezmenila, čo na tieto dva riadky uviesť a treba ich vlastne vyplniť oba? Ďakujem

#8  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 14:48

Katuša: všetky do C1

#9  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 14:51

srobik: dobrý deň, najlepšie by bolo faktury vystornovat - dobropismi a vystaviť nove faktúry s DPH. Pokiaľ je to možné môžte opravit faktury aj dopísaním DPH a zaslanim opravenej odberateľom, pokiaľ ešte nie je uzavretá DPH v období v ktorom boli vystavené.

#10  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:00

Kpdjp5: prijaté dobropisy sa neuvádzajú na samostatnom riadku - uvádzajú sa v spoločnej sume prijatých faktúr v prípade, že vyjde mínúsová úhrná suma, uvedie sa na danom riadku mínus. V dodatočnom DP je potrebné vyplniť obidve polia - teda rozdiel medzi podanym a dodatočním priznaním ako aj daň na úhradu/preplatok.

#11  Gima 22.07.2014, 11:01

Vážená pani Eva Kyselová. Prosím Vás o radu. Vediem Jednoduché účtovníctvo. /DPH štvrťročne/.Dodávatel nám omylom vyfakturoval v 1. štvrťroku 2014 vzorky farieb v hodnote 33,00 eura. Faktúra bola zapísaná do závazkov a daň odpočítaná. v 2. štvrťroku 2014 sme dostali dobropis na celú faktúru t,j, 33,00 eu. Ako sa to zaúčtuje v PD a do Kontrolného výkazu a akým kódom.Za radu Vám vopred ďakujem. S pozdravom .

#12  Ing. Eva Mihalíková 22.07.2014, 11:27

Dobrý deň, zaúčtujete to ako daňový dobropis. do PD rovnakým zápisom ako prijata faktúra len s minusovým znamienkom. V kontrolnom výkaze by sa mal objavit v sekcii C2.

#13  Gima 22.07.2014, 12:05

Ďakujem pedne za radu. V sekcii C2 stĺ. 8 kód opravy ostal prázdny. Je to správne ?

#14  Ing. Eva Mihalíková 22.07.2014, 14:28

áno

#15  MartinaK 21.08.2014, 23:23

dobrý deň, prosím o radu. Dodávateľ nám vystavil dobropis (zníženie ceny aj DPH) 26.6.2014, ktorý nám ale prišiel 30.7.2014. Môžem tento dobropis zahrnúť do DPH za 7/2014 alebo musím urobiť dodatočné DPH za 6/2014 a doplatiť daň? ďakujem

#16  Ing. Eva Mihalíková 27.08.2014, 14:54

Dobrý deň, môžte do 7.mesiaca k dobropisu odporučam pripnut obalku s datumom doručenia

#17  Nelinkaj 17.10.2014, 10:17

Dobrý deň dodavateľ z Čiech nám poslal opravný daňový doklad (dobropis z EU) za vratenie tovaru.Chcem sa poradiť kde bude tento dobropis uvedený v daňovom priznani na akom riadku a z akým znamienkom a kde bude uvedený v kontrolnom výkaze. Vopred ďakujem za radu

#18  Gima 23.10.2014, 09:53

Vážená pani Eva Kyselová prosím Vás o radu. Som FO plátca DPH a vediem JO. Nakúpili sme tovar z druhého členského štátu /Maďarsko/ do našej predajne stav. mat.. Ako sa zaúčtuje DPH v PD aj do Kontrolného výkazu. Za Vašu radu vopred ďakujem

#19  Timi2 02.11.2014, 07:30

Dobry den, poprosila by som o radu. Prevzala som uctovnictvo od 1.10.2014. Pri kontrole faktur som nasla asi 10 ks faktur od marca do jula vystavene s nulovou sadzbou DPH (omyl). AKo to teraz opravit? Za kazde obdobie treba podat opravne priznanie, alebo vsetky opravy riesit az teraz? Dakujem

#20  Peter Klar 15.08.2016, 09:36

Dobrý deň, kde nájdem v zákone to, čo ste napísali, že musím mať dobropis potvrdený odberateľom, aby som mohlo snížit DPH na výstupe? Prosím konkrétny § aj odsek. Ďakujem.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Oprava-zakladu-DPH-uctovanie-dobropisov-&idc=138

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.