Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Operatívny lízing

| Ing. Eva Mihalíková

Operatívny prenájom/lízing je taký prenájom, pri ktorom nedochádza ku zmene vlastníka predmetnej veci. To znamená, že po ukončení operatívneho prenájmu sa predmet prenájmu vracia späť k rukám majiteľa (prenajímateľa). Tento lízing je väčšinou drahší oproti bežnému lízingu, avšak prípadné opravy/servis prenajatej veci rieši až do skončenia prenájmu prenajímateľ.  Operatívny prenájom je výhodný pre také firmy, ktoré využívajú napríklad osobné motorové vozidlá iba sezónne a po skončení sezóny vozidlá nepotrebujú.

Účtovanie na strane prenajímateľa:

Text

Dátum

MD

D

Faktúra vystavená za prenájom motorového vozidla za mesiac júl, august 2014

30.06.2014

 

 

a)      suma nájomného

 

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

b)      DPH 20%

 

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

VBÚ – úhrada nájomného

15.07.2014

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Faktúra vystavená za prenájom motorového vozidla za mesiac december 2014, január 2015

30.11.2014

 

 

a)      suma nájomného

December

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

b)      suma nájomného

Január

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

c)       DPH 20%

 

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

VBÚ – úhrada nájomného

15.12.2014

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Inzercia ∇

Účtovanie na strane nájomcu

Text

Dátum

MD

D

Faktúra vystavená za prenájom motorového vozidla za mesiac júl, august 2014

30.06.2014

 

 

c)       suma nájomného

 

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

d)      DPH 20%

 

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

VBÚ – úhrada nájomného

15.07.2014

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Faktúra vystavená za prenájom motorového vozidla za mesiac december 2014, január 2015

30.11.2014

 

 

d)      suma nájomného

December

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

e)      suma nájomného

Január

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

f)       DPH 20%

 

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

VBÚ – úhrada nájomného

15.12.2014

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Operatívny lízing v jednoduchom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve je daňovo uznateľná len tá položka nájmu, ktorá vecne súvisí zo zdaňovacím obdobím, tzn., že ak účtovná jednotka zaplatí za prenájom od júla 2014 do júla 2015 6000 €, do výdavkov si môže dať len sumu 3000 € /suma za 5 mesiacov / od júla do decembra 2014/.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Daňové výdavky od A po Z Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Gogo 06.10.2014, 00:29

    Podla čoho operatívny prenájom/lízing učtujete na 648 ?

  1. [ 2] matus12 08.10.2014, 10:14

    nevieš ? papier pero šikovono ... oberaš sa o čas

  1. [ 3] Gogo 09.10.2014, 10:04

    matus12 ani ty to nevieš !! ide to na 602!! nie 648 !!

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Operativny-lizing&idc=185

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.