Odloženie lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb

Nestíhate podať daňové priznanie k dani z príjmov ? Alebo ste daňové priznanie už podali a teraz ste zistili, že ste v ňom neuviedli všetky príjmy ? Podajte jednoducho odklad lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. 

 

Žiadosť alebo oznámenie? 

Pri podávaní odkladu lehoty na podanie daňového priznania podávame daňovému úradu len jednoduché oznámenie, že sme si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania.

 

Termín

Podanie oznámenia o odložení lehoty na podanie daňového priznania je nutné predložiť na príslušný daňový úrad najneskôr do 31.3.2017, je možné ho aj poslať poštou na príslušný daňový úrad, dokladom o podaní je podací listok a dôležité je aby razítko z pošty malo dátum najneskôr 31.3.2017.

 

Jeden, dva, tri, štyri, pať či šesť mesiacov?

Odložiť daňové priznanie si môžte najmenej o mesiac a najviac o 6 mesiacov ale len v prípade, že máte príjem zo zahraničia, ak máte príjem len zo Slovenskej republiky môžte si odložiť podanie daňového priznania najviac o 3 mesiace tj. do 30.06.2017.

Odklad daňového priznania je nutné podať vždy k poslednému dňu v mesiaci, tzn. do 30.4.2017, 31.5.2017, 30.6.2017, atď.

 

Inzerce ∇


Čo uviesť v oznámení?

Fyzické osoby

V prvom rade je nutné v oznámení uviesť svoje údaje: meno,priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska

Právnické osoby

Údaje o právnickej osobe: názov PO, sídlo, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, registráciu na príslušnom okresnom súde, oddiel a číslo vložky

 

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických/právnických osôb

 

Text oznámenia:

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamujem(e), že za zdaňovacie obdobie 2016 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej (právnickej) osoby podľa ods. 2 predlžuje do 30.04.2017 (31.5.2017, 30.6.2017,atď.) 

Na konci oznámenia uvedieme už len podpis fyzickej osoby či konateľa právnickej osoby. Takto vypísané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania odnesieme či pošleme na príslušný daňový úrad, ku ktorému spadá naše trvalé bydlisko či sídlo právnickej osoby. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odlozenie-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-fyzickych-aj-pravnickych-osob&idc=299

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.