Mzdové veličiny v roku 2017

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

435  €

Minimálna čistá mesačná mzda

374,11 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

2,50 €

Sadzba za pohotovosť

0,50 €/hod.

Odmena za nočnú prácu

0,50 €/hod.

Kompenzácia za sťažený výkon v práci

0,50 €/hod.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

198,09 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

138,19 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

90,42 €

Daňový bonus na dieťa (január – december 2016)

21,41 €/mesačne   256,92€/ročne 

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2017 (za rok 2016). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

1901,67 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2017 (19,2 x živ. minima)
19,2 x 198,09 €

316,94 €/ mesačne 3 803,33 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2014 je vyšší než 19 809 €

Vypočíta sa: 8755,578 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

35 022,31 €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 35 022,31 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 35 022,31 €

Minimálny dôchodok

269,50 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2017 pre zdravotné a sociálne poistenie

441,50 € mesačne

5 298,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

6181 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

6181 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2017 sumu vo výške 61,81 € z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2017. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 146,35 € a jej splatnosť za január je do 8. februára 2017. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 208,16 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 30,90€. 

Kategórie

S tématom 'Mzdové veličiny v roku 2017' súvisí nasledujúci účtovný test

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2019

03. 12. 2018

Nová výška minimálnej mzdy, výška príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platneé od 01.01.2019

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-v-roku-2017&idc=286

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.