Mzdové veličiny so zmenami od 01.07.2019

Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.07.2019

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

520,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

430,35 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

2,989  €

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

2,989€/hod.

Minimálny príplatok za nočnú prácu

1,20 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu

1,50€/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

2,99€/hod.

Minimálna výška trinásteho platu

500,00 €

Minimálna výška štrnásteho platu

priemerný mesačný zárobok

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00€/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

210,20 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

146,64 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

95,96 €

Maximálna výška príspevku na rekreáciu

275,00€/rok

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

260,00€/mes.

Daňový bonus na dieťa staršie ako 6 rokov (január – december 2019)

22,17 €/mesačne   266,04€/ročne 

Daňový bonus na dieťa mladšie ako 6 rokov platí od 01.04.2019 (apríl – december 2019)

44,34 €/mesačne

399,06€/ročne

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

1968,68 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019 (19,2 x živ. minima)
19,2 x 205,07 € / 12

328,11 €/ mesačne  3937,35 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2019 je vyšší než 20 507 €

Vypočíta sa: 9064,094 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

36 256,38 €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 3021,36 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 3021,36 €

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

380,00€/mes.

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 2,11€/deň

max 2,81€/deň  

Minimálna výška stravného lístka

3,83 €

Maximálna výška stravného lístka

5,10 €

Minimálny dôchodok

278,90 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2019 pre zdravotné a sociálne poistenie

477,00 € mesačne

5 724,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

6 678 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

6 678 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2019 sumu vo výške 66,78 € z minimálneho vymeriavacieho základu 477,00 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2019. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 158,11 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2019 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 01.04.2019. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 224,89 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 33,39 €.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie cenín
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cenné papiere
3 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2020

30. 12. 2019

Prehľad mzdových veličín, aktuálna výška minimálnej mzdy, príplatky k mzde, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Mzdové veličiny od 01.01.2019

03. 12. 2018

Nová výška minimálnej mzdy, výška príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platneé od 01.01.2019

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-so-zmenami-od-01-07-2019&idc=390

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.