Mzdové veličiny od 01.01.2024

Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.01.2024

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

750,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

615,50 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

4,310  €/hod.

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

4,31 €/hod.

Minimálny príplatok za nočnú prácu

1,72 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu

2,16 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

4,31 €/hod.

Minimálny príplatok za nadčas 25% z min.mzdy

1,0775 €/hod.

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

268,88 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

187,57 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

122,77 €

Maximálna výška príspevku na rekreáciu

275,00 €/rok

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

zrušená

Daňový bonus na dieťa staršie ako 18 rokov

max. 50,00 €/mesačne   

600,00 €/ročne 

Daňový bonus na dieťa mladšie ako 18 rokov

max. 140,00 €/mesačne

1 680,00 €/ročne

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2025 (za rok 2024). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

2 823,24 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2024 (21 x živ. minima)
21 x 268,88 € / 12

470,54 €/ mesačne  

5 646,48 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2023 je vyšší než 24 952,06 €

Vypočíta sa:

11 884,496 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

47 537,98  €

Sadzba dane : 19% ak základ dane mesačne neprevyšuje 3 961,49 €

25% ak základ dane mesačne prevyšuje 3 961,49 €
(25% sa počíta iba z časti základu dane, ktorý je nad túto sumu)

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 max. 380,00€/mes.

Minimálny dôchodok po 40 odprac.rokoch

422,14 €

Minimálny vymeriavací základ od 01.01.2024 pre zdravotné a sociálne poistenie SZČO

652,00 € mesačne

7 824,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

9 128,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

9 128,00 €

Finančný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 3,22 €/deň

max 4,29 €/deň  

Minimálna hodnota stravného lístka

5,85 €

Maximálna hodnota stravného lístka

7,80 €

 

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce:

Stupeň náročnosti práce

Minimálna mzda - mesačne

1

750,00 €

2

866,00 €

3

982,00 €

4

1098,00 €

5

1214,00 €

6

1330,00 €

 

Minimálna hodinová mzda podľa stupňov náročnosti práce pri pracovnom úväzku 40 hodín týždenne:

Stupeň náročnosti práce

Minimálna mzda – na hodinu

1

4,310 €/hod.

2

4,977 €/hod.

3

5,644 €/hod.

4

6,310 €/hod.

5

6,977 €/hod.

6

7,644 €/hod.

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2024 sumu vo výške 91,28 € z minimálneho vymeriavacieho základu 652,00 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2024. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 216,13 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2024 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 01.04.2024. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 307,41 €.

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 45,64 €.

 

Sadzba dane pre SZČO v závislosti od výšky príjmu

Sadzba dane

Výška príjmu

15 %

príjem z podnikania do 49 790,00 €

19 %

príjem z podnikania vyšší ako 49 790,00 € a základ dane nižší ako 47 537,98 €

25 %

príjem z podnikania vyšší ako 49 790,00 Eur a základ dane vyšší ako 47 537,98 € (sadzba 25% sa použije len na časť základu dane, ktorá prevyšuje sumu 47 537,98 €)

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovný slovníček II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  jozef I. 03.11.2023, 09:29

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2024 (21 x živ. minima) 21 x 268,88 € / 12 470,44 €/ mesačne 5 646,48 €/ročne prečo 470,44€/mes., keď 5646,48 :12 = 470,54 ???

#2  Ing. Eva Mihalíková 03.11.2023, 13:12

Dobrý deň, ďakujem za upozornenie. Bol tam preklep, opravili sme. Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-od-01-01-2024&idc=521

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.