Mzdové veličiny od 01.01.2023

Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.01.2023

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

700,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

568,97 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

4,023 €

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

4,023 €/hod.

Minimálny príplatok za nočnú prácu

1,43 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu

1,79 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

3,58 €/hod.

Minimálny príplatok za nadčas 25% z min.mzdy

1,0058 €/hod.

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

234,42 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

163,53 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

107,03 €

Maximálna výška príspevku na rekreáciu

275,00 €/rok

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

zrušená

Daňový bonus na dieťa staršie ako 15 rokov

max. 50,00 €/mesačne   

600,00 €/ročne 

Daňový bonus na dieťa mladšie ako 15 rokov

max. 100,00 €/mesačne

1200,00 €/ročne

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2024 (za rok 2023). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

2 461,41 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2023 (21 x živ. minima)
21 x 234,42 € / 12

410,24 €/ mesačne  

4 922,82 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2023 je vyšší než 21 754,18 €

Vypočíta sa:

10 361,364 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

41 445,46  €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 3 453,79 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 3 453,79 €

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 max. 380,00€/mes.

Minimálny dôchodok po 40 odprac.rokoch

378,50 €

Minimálny vymeriavací základ od 01.01.2023 pre zdravotné a sociálne poistenie SZČO

605,50 € mesačne

7 266,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

8 477,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

8 477,00 €

Predpokladané výšky stravného od 01.01.2023 ( návrh zákona)

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 2,81€/deň

max 3,74 €/deň  

Minimálna výška stravného

5,10 €

Maximálna výška stravného

6,80 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2023 sumu vo výške 84,77 € z minimálneho vymeriavacieho základu 605,50 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2023. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 200,72 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2023 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 31.03.2023. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 285,49 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 42,38 €.

 

Sadzba dane pre SZČO v závislosti od výšky príjmu

Sadzba dane

Výška príjmu

15 %

príjem z podnikania do 49 790,00 Eur

19 %

príjem z podnikania vyšší ako 49 790,00 Eur a základ dane nižší ako 41 445,46 Eur

25 %

príjem z podnikania vyšší ako 49 790,00 Eur a základ dane vyšší ako 41 445,46 Eur (sadzba 25% sa použije len na časť základu dane, ktorá prevyšuje sumu 41 445,46 Eur)

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Odvody živnostníka v roku 2023

15. 09. 2022

Minimálna a maximálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne, výška príjmu pre vznik povinnosti platiť sociálne poistenie, minimálna výška odvodov na zdravotn...

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-od-01-01-2023&idc=489

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.