Mzdové veličiny od 01.01.2021

Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.01.2021

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

623,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

508,44 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

3,580 €

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

3,58€/hod.

Minimálny príplatok za nočnú prácu 40% z min.mzdy

1,43 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu 50% z min.mzdy

1,79€/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

                                 3,58€/hod.

Minimálny prípatok za nadčas 25% z min.mzdy

0,895€/hod.

Minimálna výška trinásteho platu

 500,00 €

Minimálna výška štrnásteho platu

priemerný mesačný zárobok

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00€/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

214,83 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

149,87 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

98,08 €

Maximálna výška príspevku na rekreáciu

275,00€/rok

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

311,50€/mes.

Daňový bonus na dieťa staršie ako 6 rokov

23,22€/mesačne   

278,64€/ročne 

Daňový bonus na dieťa mladšie ako 6 rokov

46,44 €/mesačne

557,28€/ročne

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2022 (za rok 2021). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

2255,72 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2021 (21 x živ. minima)
21 x 214,83 € / 12

375,95 €/ mesačne  

4511,43 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2021 je vyšší než 19 936,22 €

Vypočíta sa:

9495,49 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

37981,94 €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 3165,16 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 3165,16 €

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 max. 380,00€/mes.

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 2,11€/deň

max 2,81€/deň  

Minimálna výška stravného lístka

3,83 €

Maximálna výška stravného lístka

5,10 €

Minimálny dôchodok

360,40 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2021 pre zdravotné a sociálne poistenie

546,00 € mesačne

6 552,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

7 644,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

7 644,00 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2021 sumu vo výške 76,44 € z minimálneho vymeriavacieho základu 546,00 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2021. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 180,99 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2021 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 31.03.2021. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 257,43 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 38,22 €.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Johanka B. 04.02.2021, 13:30

Minimálna mzda v čistom je 508,44 eur, pretože daň je 31,08 eur, zaokrúhľovanie matematicky.

#2  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2021, 15:32

Máte pravdu, ďakujeme za upozornenie, článok sme opravili ;-)

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-od-01-01-2021&idc=428

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.