Mzdové veličiny od 01.01.2020

Mzdové veličiny aktualizované a platné od 01.01.2020

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

580,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

476,74 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

3,333 €

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

3,333€/hod.

Minimálny príplatok za nočnú prácu 40% z min.mzdy

1,33 €/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu 50% z min.mzdy

1,666€/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

3,333€/hod.

Minimálna výška trinásteho platu

 500,00 €

Minimálna výška štrnásteho platu

priemerný mesačný zárobok

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00€/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

210,20 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

146,64 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

95,96 €

Maximálna výška príspevku na rekreáciu

275,00€/rok

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

290,00€/mes.

Daňový bonus na dieťa staršie ako 6 rokov

22,72 €/mesačne   

272,64€/ročne 

Daňový bonus na dieťa mladšie ako 6 rokov

45,44 €/mesačne

545,28€/ročne

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2021 (za rok 2020). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

2207,10 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (21 x živ. minima)
21 x 210,20 € / 12

367,85 €/ mesačne  4414,20 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2020 je vyšší než 19506,56 €

Vypočíta sa: 9290,84 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

37163,36 €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 3096,95 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 3096,95 €

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 max. 380,00€/mes.

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 2,11€/deň

max 2,81€/deň  

Minimálna výška stravného lístka

3,83 €

Maximálna výška stravného lístka

5,10 €

Minimálny dôchodok

285,90 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2020 pre zdravotné a sociálne poistenie

506,50 € mesačne

6 078 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

7 091 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

7 091 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2020 sumu vo výške 70,91 € z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2020. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 167,89 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2020 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 31.03.2020. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 238,80 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 35,45 €.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-od-01-01-2020&idc=397

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.