Mzdové veličiny od 01.01.2019

Mzdové veličiny od 01.01.2019

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

520,00 €

Minimálna čistá mesačná mzda

430,35 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

2,989  €

Minimálny príplatok za prácu počas sviatku

2,989€/hod.

Minimálny príplatok za prácu v sobotu

0,747€/hod.

Minimálny príplatok za prácu v nedeľu

1,495€/hod.

Študent – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00 €/mes.

Dôchodca – odvodová úľava, maximálny zárobok

200,00€/mes.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

205,07 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

143,06 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

93,61 €

Minimálna mzda, pri ktorej vznikne nárok na daňový bonus

260,00€/mes.

Daňový bonus na dieťa (január – december 2019)

22,17 €/mesačne   266,04€/ročne 

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

1968,68 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019 (19,2 x živ. minima)
19,2 x 205,07 € / 12

328,11 €/ mesačne  3937,35 €/ročne

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2019 je vyšší než 20 507 €

Vypočíta sa: 9064,094 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

35 256,37 €

Sadzba dane : 19% ak základ dane neprevyšuje 36 256,37 €

                       25% ak základ dane prevyšuje 36 256,37 €

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

380,00€/mes.

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny:

min 1,98€/deň

max 2,64€/deň  

Minimálny dôchodok

278,90 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2019 pre zdravotné a sociálne poistenie

477,00 € mesačne

5 724,00 € ročne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

nie je určený

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

6 678 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

6 678 €

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2019 sumu vo výške 66,78 € z minimálneho vymeriavacieho základu 477,00 € a je nutné ich platiť od 8. februára 2019. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platby zdravotného poistenia bol od 1.1.2017 zrušený, zdravotné poistenie je tak nutné platiť z celého príjmu bez ohľadu na jeho výšku.

Sociálne odvody predstavuje suma 158,11 €. Túto sumu budú živnostníci prvý  krát platiť v rámci odvodov za júl 2019 za predpokladu že podajú daňové priznanie v riadnom termíne na podanie, tj. do 01.04.2019. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 224,89 €

V prípade, že SZČO má zdravotné postihnutie 41% a viac platí do zdravotnej poisťovne polovičné odvody vo výške 7% z vymeriavacieho základu, minimálne teda 33,39 €.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Všeobecné znalosti z účtovníctva
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny so zmenami od 01.07.2019

10. 09. 2019

Aktuálna výška minimálnej mzdy, výška mzdových príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platné od 01.07.2...

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Milan Cibulka 16.01.2019, 09:02

Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne sa zaokrúhľuje podľa §47 ods (2), takže správna hodnota pre r.2019 je 328,11€. https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2018/2018.11.20_dan_pov_fyz_os.pdf

#2  Ing. Eva Mihalíková 20.01.2019, 18:36

Ďakujeme za upozornenie, mesačnú výšku nezdaniteľnej časti opravíme. Zaujímavé je, že vo FAQ finačnná správa píše, že mesačná výška nezdaniteľnej časti sa zaokrúhľuje nahor, väčšina stránok možno aj preto nesprávne uvádza 328,12 €.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mzdove-veliciny-od-01-01-2019&idc=359

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.