Kto môže viesť daňovú evidenciu

Čo je to daňová evidencia? Ako viesť daňovú evidenciu? V nasledujúcom článku si vysvetlíme, kto môže viesť daňovú evidenciu.

Vedenie daňovej evidencie upravuje § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňovú evidenciu môžu viesť:

  • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
  • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa § 6 ods. 2 zákona,
  • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu, podľa § 6 ods. 3 zákona,
  • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, podľa § 6 ods. 4 zákona,
  • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú skutočne preukázateľné výdavky, t. j. výdavky, ktoré preukázateľne vynaložili na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.,
  • fyzická osoba, ktorá je platiteľom DPH.


Ak sa daňovník rozhodol viesť daňovú evidenciu, v súlade s § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, tak vedie záznamy o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch. Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve (to znamená, že nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy).


Daňovú evidenciu nemôže viesť tá účtovná jednotka, ktorá je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ide o:

  • účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o. a družstvá),
  • niektoré účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na účel podnikania, ktoré podnikajú a spĺňajú osobitné podmienky (napr. cirkev, občianske združenia).

Ako viesť daňovú evidenciu?

Zákon o dani z príjmov presne nestanovuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená. Závisí to na daňovníkovi, či na vedenie záznamov použije excelovské tabuľky alebo účtovný softvér. Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.

 

Rozdiely medzi podvojným účtovníctvom a daňovou evidenciou

Hlavný rozdiel je v odlišnom stanovení základu dane. Základ dane sa pri daňovej evidencii určí ako rozdiel príjmov a výdavkov, v podvojnom účtovníctve ako rozdiel výnosov a nákladov.

 

Daňová evidencia je výhodná pre daňovníka, ktorý má nízky obrat a nemá veľa dokladov a výdavky zistené z daňovej evidencie sú vyššie, ako by boli výdavky pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. Vedenie daňovej evidencie je menej administratívne náročné a nepodlieha zákonu o účtovníctve.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Základná teória o DPH
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Rodičovský dôchodok

21. 05. 2023

Čo je rodičovský dôchodok? Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok?

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kto-moze-viest-danovu-evidenciu&idc=513

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.