Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov?

Fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedú evidenciu podľa § 6 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, si môžu uplatniť 15 % sadzbu dane v prípade, že ich príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2021 nepresiahli sumu 49 790 € (v roku 2020 platila hranica príjmu až 100 000 €). Táto hranica nie je v §15 zákona o dani z príjmu priamo uvedená, ale je spomenutá nepriamo odvolávkou na §4 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktorý hovorí o hranici obratu daňovníka na povinnú registráciu na DPH.

 

Ako sú definované zdaniteľné príjmy na účely uplatnenia 15 % sadzby dane?

Je to suma zdaniteľných príjmov, ktoré daňovník uvádza v riadku 95 daňového priznania typu B a zodpovedá úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP dosiahnutých týmto daňovníkom a zaúčtovaných za príslušné zdaňovacie obdobie v účtovníctve tohto daňovníka alebo zaevidovaných v evidencii tohto daňovníka podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP. Do zdaniteľných príjmov patria napríklad:

  • dary prijaté v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

  • zdaniteľné príjmy z dotácií, podpôr a príspevkov, a to len v tej časti, v akej sa v príslušnom zdaňovacom období tieto príjmy v nadväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. h) ZDP zahŕňajú do základu dane,
  • príjmy plynúce daňovníkovi na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a to len v tej časti, v akej sa tento príjem v príslušnom zdaňovacom období v nadväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. k) ZDP zahŕňa do základu dane,
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti plynúce daňovníkovi v príslušnom zdaňovacom období, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 ZDP.

 

Je 15 %-ná sadzba dane z príjmov od roku 2021 len pre mikrodaňovníkov?

15 % sadzba dane ostáva od roku 2021 vyššie uvedeným daňovníkom s obratom do 49 790 eur, namiesto pôvodných 100 000 eur v roku 2020. Zákon hovorí, že sa pri 15 % sadzbe dane skúma len podmienka zdaniteľných príjmov, nie je potrebné byť mikrodaňovníkom.

 

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb

15 % = ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €,

19 % = základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane nižší alebo rovný ako 38 553,01 €,

25 % = zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane vyšší ako 38 553,01 €.


Sadzby dane z príjmov právnických osôb

15 % = ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €,

21 % = ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €.

 

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Poukázanie 2 percent z daní

01. 05. 2022

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať? V akej výške je možné podiel poukázať a akým spôsobom?

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kto-ma-narok-na-znizenu-sadzbu-dane-z-prijmov-&idc=475

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.